1

Ambition och vilja - men var finns insikten?

Nu har jag lyssnat på SVTs agenda som igår den 5 feb 2017 handlade om bland annat sjukförsäkringen och där vår socialminister gav uttryck för sin åsikter. Återigen slås jag av vad hon egentligen säger. Jag struntar i att observera det lätt snedställda huvudet, den lite valpiga blicken som fixerar reporten. Händerna ligger knutna på bordet och ska signalera frid, fröjd och fromhet, men även en bestämdhet. En blus som går ordentligt upp i halsen. En rödmålad mun. En bild av en minister som säger sig veta hur systemet fungerar och att hon innehar vilja att åtgärda de felaktigheter som finns i Försäkringskassans hantering av de sjuka.
Det största problemet är det mänskliga lidandet och den drabbade ska inte hamna mellan stolarna enligt vår minister. Det ska enligt Strandhäll regleras utifrån det regleringsbrev från Regeringen till Försäkringskassan för i år  - kommuniceringen mellan Försäkringskassa och sjukvård ska förstärkars ännu bättre - så att enskilda inte hamna mellan stolarna. Jag gillar hennes ambition, men insikten? Var är den?
Ännu bättre? Är det ens bra idag? Undrar hos vem - för vi i sjukforumen märker inte av någon kommunikation överhuvudtaget. Inte våra sjukskrivande läkare heller. För att något ska bli bättre bör det först vara bra. Något bra finns inte idag. Någon kommunikation, inte ens viljan, finns inte hos Försäkringskassan idag. Annika Strandhäll har säkert viljan och ambitionen, men var finns insikten?
Snart kommer säkert även det kostsamma förslaget om att Försäkringskassan ska kunna läsa journalerna som sjukvården gör kring den sjuke. Allt för att "öka kommunikationen" mellan sjukvård och FK. Detta förslag har Annika Strandhäll redan börjat jobba på och det kommer att kosta skattebetalarna minst 490 miljoner kronor. Sedan undrar jag hur de tänkte lösa det med sekretess mm - eller resonerar de att den inte påverkas? Jag vill inte att Försäkringskassans personal ska läsa mina läkarjournaler. Jag har visat dem det som de behöver veta, men de struntar ändå i att läsa, så undrar jag vad detta system skulle leda till?
Det är inte kommunikationen mellan läkarvården och Försäkringskassan som är fel. Det är Försäkringskassans ovilja att för en dialog överhuvudtaget. Alldeles för många vittnesmål från sjuka pekar på detta. Varför är läkarna så frustrerade? Varför slutar många läkare idag pga omöjlig arbetssituation?
Vad jag reflekterar över när jag lyssnar på Strandhäll är att hon inte förstår HUR Försäkringskassan verkligen agerar mot de sjuka. Om jag ska dra ett personligt exempel så har jag och min sjukskrivande läkare gång på gång bett om ett möte. Min arbetsgivare har bett om möte och blivit bemött av FK ytterst nedlåtande. Så nedlåtande att min arbetsgivare var mycket undrande vad i h-e de sysslar med på FK som inte ens vill ha dialog/möte för att reda ut allt, få klarhet. Min läkare o jag kunde bara hålla med. Så detta med kommunikation. Det kan inte FK heller. Och återigen VILL de inte. Det handlar mycket om viljan hos FK. Om det gagnar deras syften. De har aldrig fel så varför skulle vi behöva berätta något för dem...Annika Strandhäll har säkert viljan och ambitionen, men var finns insikten?
Strandhäll har säkert en vilja att tro att det inte funkar så illa såsom många, många av oss drabbade berättar. Som många läkare berättar. Frågan är vem som berättar historerna för Strandhäll? Begler? Brattlund? Dåliga rådgivare?De vridna historierna om hur rättssäkert det bedöms ute på Försäkringskontoren. Allt i jakten på sjuktalen. Som inte ska vara mer än 9,0 om tre år. Sjuktalen som speglar hur många som får beviljan sjukpenning. Inte hur många som är sjuka och arbetsoförmögna.
Jag slås om och om igen av att Strandhäll verkligen INTE vet hur det fungerar för att få ner de sjuktalen som idag sjunker - till regeringen och FK glädje. Att det är sjuka människor bakom dessa sjuknande sjuktal. Att köerna ökar till omrövnadseneheten (OMP) på Försäkringskassan - en onödig enhet enligt mig för det är ju fortfarande FK som "bedömer". Minst 25v väntar är det på denna enhet. 25 v utan sjukpening. Nu skulle Strandhäll komma med ett lagförslag som ändrar detta. De 2 domarna som enligt FK gjorde att FK ska agera på detta sätt ska förhoppningsvis inte längre vara styrande. Varför skulle de göra det från början? De var generella. Var inte gällande för alla sjuka. som sagt, jag gillar Annka Strandhälls ambition och vilja, men var finns insikten?
Försäkringskassan struntar i många, många fler domar från KR och FR. I min sjukgrupp har vi ett arkiv av domar vi kan påvisa när det gäller vår sjukdom, hur den ska bedömas, hur inkompetenta FKs egna FMR är i denna sjukdom och således inte kan ge vägledning. Vi har många, många domar som påvisar att några objektiva fynd inte finns idag i denna sjukdom. Att WHO godkände den även utifrån detta redan 1969. Men enligt FK finns inte sjukdomen, den är ine så funktionsnedsättande som vi, våra läkare och specialister säger.  De anser att dessa domar är alltför generella och inte betyder något för det fallet vi påvisar. Inte ens en arbetsförmågeutredning kan göra att FK bedömer rätt. Om och om igen ställer sig Försäkringskassan över läkare, specialister, utredningar, domar, internationellt forskningsresultat. Annika Strandhäll har säkert viljan och ambitionen, men var finns insikten?
Så varför började de helt plötsligt följa två domar slaviskt? Kan det bero att dessa två domar passade deras syfte? Att få ner sjuktalen och få ner kostnaderna för sjukförsäkringen? För ärligen - vilka andra verktyg har Försäkringskassan? Det kan antingen ge ett godkännande vilket innebär ökande sjuktal och kostnader. Eller så blir det ett nekande med de efterlängtade sjunkande sjuktalen och minskade kostnaderna som följd. 
Annika Strandhäll försöker med kroppspråk och tonläge verkligen påvisa att de genom regleringsbrevet "förstärkt" att det måste vara en balans mellan tillämplingen av sjukförsäkringen och ett stöd för den enskilde. Jag har läst regleringsbrevet. Hittar inte detta. Kan någon visa mig det stycket? Annika Strandhäll har säkert viljan och ambitionen, men var finns insikten?
Hon återkommer också till att det är Försäkringskassan som bedömer rätten till försäkringen - om den enskilde är så sjuk att denne inte kan arbeta såsom sjukskrivande läkare skriver. Just detta agerande från FKs sida är under all kritik. Deras bedömningar baseras på om rätt ord finns med. Det anställs tom folk som ska sitta och leta efter rätt ord. Skriver läkaren något ord som inte finns med bland de rätta så godkäns inte sjukskrivingen. Är det inte den faktiska funktions- och aktivitetsnedsättningen som ska bedömas och ge rätten till sjukskrivning? Inte om läkaren använder rätt ord, rätt formuleringar. Ska verkligen den sjuke nu drabbas av att FK inte VILL läsa och FÖRSTÅ vad som står i sjukintygen? För så sker idag. Och har gjort länge. Det handlar inte om de två domarna.
Men inte ens rätt ord eller rätt formuleringar fungerar idag. Vi har använt oss av de regler, skrifter mm som FK skickat ut för att beskriva hur ett sjukintyg ska skrivas. Vad som ska tas upp och hur allt ska hänga ihop. Vi vet och vi skriver efter detta. Det spelar ingen roll. Nu tillhör jag visserligen ett av landets mest ökända FKkontor, men med tanke på berättelser som nu väller över i sjukforumen så är detta numera ett allmänt problem. FK måste få ner sjuktalen. Det står i regleringsbrevet från Regeringen. Men att agera rättsosäkert och att kasta ut människor ur försäkringen är inte rätt väg att gå. Det är en vidrig väg att gå. Det är en omänsklig väg att gå. Men FK VÄLJER att gå den. Regleringsbrevet ger dem mandat. Annika Strandhäll har säkert viljan och ambitionen, men var finns insikten?
 
Är det någon som ser vad som känns galet i avsnittet ur reglerngsbrevet till FK för 2017 här nedan?
Jag reagerar på att FK ska verka för att sjukpenningtalet inte överstiger 9,0 år 2020.
Jag reagerar på att nybeviljade sjukersättningar inte ska överstiga 18.000 i genomsnitt per år 2016-2020 och att skillnaden mellan män och kvinnor ska minska.
Ambitionen är fin.
Men det är väl knappast FK som kan bestämma vilka som kommer att bli så sjuka att de blir tvingade att söka sjukersättning? Inte heller kan de rå på fördelningen kvinnor/män. Om de inte bedömer olika, för att reglera antal och könsfördelningen. Det är deras enda sätt att lyckas. Att vara olika i bedömningarna och inte se och bedöma sjukdomen - utan bara se siffrorna/statistiken. Fel, fel, fel. Jag förstår tanken, men det blir fel. 
 
Annika Strandhäll har säkert viljan och ambitionen, men var finns insikten?
 

Mål för sjukförsäkringen

Försäkringskassan ska verka för att rätt ersättning ges till rätt person och att åtgärder ges i tid så att kvinnor och män ges förutsättningar att försörja sig genom förvärvsarbete. Därigenom ska Försäkringskassan, i samverkan med berörda aktörer, bidra till att uppfylla det övergripande målet om att frånvaron från arbete på grund av sjukdom ska ligga på en långsiktigt stabil och låg nivå.

Försäkringskassan ska även verka för att sjukpenningtalet i december 2020 inte överstiger 9,0 dagar. Samtidigt ska antalet nybeviljade sjukersättningar inte överstiga 18 000 i genomsnitt per år under 2016-2020. Skillnaden i sjukpenningtal mellan kvinnor och män ska också minska.

Återrapportering

Försäkringskassan ska redovisa måluppfyllelsen och genomförda insatser, såväl de egna som de som vidtas i samverkan med andra aktörer, för att uppnå målen. 


 

Intervjun fortsätter, men min ork är numera tömd. Att lyssna, förstå och lägga ihop är för mig en ytterst energikrävande syssla. Jag är glad att jag inte behövde samtala, ge svar. Jag är glad över att funktionen play finns för program. Jag kan se dem i små avsnitt. Upprepa om o om igen det jag har svårt att processa. Jag har svårt att se TVprgram. Mina kognitativa funktioner är svåra. Det visade en arbetsförmågeutredning. Likaså visade dem på mycket svåra fysiska svårigheter och funktinsnedsättningar. Ändå bedöms jag arbetsför av FK. Den bedömningen är felaktig. Den bedömningshanteringen av FK är anmäld till JO. Inte pga hur de bedömer utan hur de inte vill svara på min eller min läkarens frågor och försök till dialog/kommunikation. Bedömningens felaktigheter får FR och/elelr KR slå FK på fingrarna med - igen. Något är allvarligt fel. Vi har en minister som i magkänslan ger bra vibrationer, men när jag lyssnar på henne inte alls har insikten i hur det verkligen fungerar. Vi har en myndighet som idag agerar bödel och gömmer sig bakom att de måste få ner sjuktalen och att de blivit rättssäkrare i sina bedömningar....in my ass....Vi bor uppenbarligen inte på samma planet.

me/cfs #människanbakom Ann-Marie Begler Annika Strandhäll Bortre gränsen Försäkringskassan ISF Laget Sverige Lars-Åke Brattlund Regeringen SVT agenda Socialförsäkring Stupstocken SvMECFS hjärntrötthet me/cfs sjuktal utförsäkrad

Kommentarer:

1 Sanna:

skriven

Ge aldrig upp kampen, någon gång måste det vända! Jag vet personer som har massa stöd hos Försäkringskassan som samtidigt jobbar för fullt, hur går det ihop då? Ibland (väldigt ofta) tvivlar jag på många av de system vi har här i Sverige som är till för att hjälpa oss istället för att stjälpa oss - men någonstans måste det finnas lite rättvisa, alltså får vi inte ge upp!

Svar: Tack. Jag kan inte ge upp kampen. Man klarar sig inte hur länge som helst utan ersättning. Tyvärr är jag alldeles för sjuk för att jobba också. Ibland blir jag så ledsen. Framförallt som denna kamp påverkar hela familjen och min hälsa blir sämre då jag inte tillåts ladda energi. Det finns mycket man undrar över när det kommer till Försäkringskassan. Någon liknade dem vid en sekt och det känns väldigt passande.
jagepippi.blogg.se

Kommentera här: