1

Granskningen av FKs årsredovisningar ger er ett antal grafer.

 
Jag har funderat mycket på ett av de uttalanden jag hört kring FKs avslag. Den ansvariga minister Annika Strandhäll sa att man kan överklaga om besluten inte förstås eller känns rätt. Mina handläggare på FK sa samma sak, när jag bad dem förklara vad som stod och hur i h-e det komma fram till det där. Det känns verkligen som vi lever i parallella världar. Där viljan att få insyn i vår verklighet, den de beslutar om, inte är intressant att lyssna på eller se.
Känslor är enormt svårt att förmedla och få full förståelse för. Fakta är något som många brukar kunna relatera till och därmed inte känna sig påpälsade någon annans åsikter. Därför blir då mottagligheten lättare. Därför ska jag försöka låta bli att förmedla mina upprörda känslor - utan vill denna enda gång i detta blogg inlägg säga att jag är heligt förbannad, djupt kränkt och absolut förolämpad av vår Regering och Försäkringskassan.
De känslorna kommer ur hörda uttryck såsom:  "det är bara att överklaga", "de sjuka har svårt att förstå besluten som FK ger dem så vi måste lära dem", "de sjuka upplever att de faller mellanstolarna och inte får någon hjälp"...."vi utreder", "vi återkommer inom kort", "rätt försäkring tillfaller rätt person".
Men det mest framträdande de senaste åren har ändå varit "vi tog i alla fall bort stupstocken" och genom detta så försöker de peka på en annan syndabock och gömmer sin egna hantering bakom ryggen. Det tillkom även en 11 punkterns åtgärdslista som jag känner är till för de som lyckas få en vinstlott i lotteriet om en plats i sjukförsäkringen. Tom min jurist säger att hela processen med FK, OMP, FR och KR är ett lotteri numera. Det är inte rättssäkert. Ingen av de 11 punkterna behandlar den stora lien - sjuktalen.
 
Graferna är baserade från FKs årsredovisningar från år 2011-2017.
Jag är faktanörd och jag gillar att försöka fömedla informationen jag fått. Nu ska jag göra detta i form av ett gäng grafer som jag skapat utifrån årsredovisningrna från FK år 2011-2017. Vissa år redovisar FK inte samma siffror, men jag tror bilden av utveckligen är tydlig ändå. Siffrorna går säkert att få tag på om man har orken att jaga FK och deras sifferavdelning, men jag väljer att redovisa de siffor som finns offentligt redovisade.
När jag redovisar grafen med antal så fick jag med mitt dåliga processagerande inte fll klarhet i om det gäller antal ärenden eller människor. Men siffrorna redovisas på samma sätt så de blir ändå jämförbara så. Observera att jag lagt in när sjuktalsstyrningen började (sept 2015). Sedan togs ju den berömda Stuptocken bort (feb 2016). Men då FK presenterar årssiffrorna och inte per månad så får vi tänka att stupstockens offer är till vänster om den streckande linjen och sjuktalsoffren till höger. Betänk nu uttalandet - "vi tog bort stupstocken"... Vi börjar med hur många personer som fått avslag vid ansökan eller indragen sjukpenning:
 
 
 
Nu går vi över på procentsatserna av detta. Observera att här har FK tydligen valt att inte presentera totala procenten år 2011 och 2012 i sina tabeller. Jag börjar med det som Regeringen och Försäkringskassan lyfter i media. För här är siffrorna inte alarmerade - ännu.
 
 
Om man nu vänder blicken till den andra gruppen som inte beviljas sin sjukpenning - de som får indragen sjukpenning, så ser man oroväckande siffror. Detta är de långtidssjuka, de med utmattning, cancer, kroniska och komplicerade sjukdomar. 
ISF skriver i sin rapport från juni 2018 (länk finns längst ner)om hur dålig kvalitet FKs bedömningar håller och jag anser att denna rapport - och ett gäng fler från ISF - borde uppmärksammas mer:
"Försäkringskassans bedömningar efter 90 och 180 dagar i rehabiliteringskedjan håller inte tillräcklig kvalitet. Kvalitetsbristerna beror till stor del på att ärendena saknar ett grundläggande utredningsarbete. För att sjukskrivningsprocessen ska fungera tillfredsställande behöver Försäkringskassan göra ett kontinuerligt och grundläggande utredningsarbete i varje ärende, både för att kunna bedöma den sjukskrivnas rätt till sjukpenning och för att klarlägga möjligheter för återgång i arbete. Det visar en granskning som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) gjort."
 
 
Jag lägger till en graf som visar hur många personer som VARJE DAG under det året utförsäkrades. Betänk att varje person oftast inte är ensam. De har även familj som drabbas. Anhörighetsbördan är enorm. De får också uppleva stressen, den totala hjälplösheten, den ekonomiska oron, pressen på att hålla sig på benen för man klarar inte en till sjuk, dubbla bördan med att sköta mycket. Detta kan bli en fjärilseffekt med oroväckande följder. Att tänka långsiktigt hade nog lönat sig mer än att jaga sjuktal. 
 
 
Om jag redovisar detta i siffror så ser det ut så här:
2011 - 61, 2012 - 51, 2013 - 44, 2014 - 39, 2015 - 46, 2016 - 98, 2017 - 116 st personer per dag, varje dag som utförsäkrades. År 2015 infördes sjuktalen....
 
 
Rättsäkerheten då?
Det är svårt att hitta siffror på detta, men jag tänkte att jag kunde presentera hur de som orkar och kan överklaga har bedömts i procentsatser. En viss tydlighet finns i dessa siffror då de visar viljan till att verkligen granska och omvärdera. För vi kommer väl ihåg vad ISF skriver om hur sjukskrivningsprocessen är. Det finns många rapporter på ISFs hemsida med liknande innehåll tyvärr så detta är ingen nyhet Jag googlade ordet rättssäkerhet för ett tag sedan och fann många förklaringar. Jag valde en som sammanfattade dem alla bra tycker jag:
"Någon entydig definition finns inte, men allmänt brukar begreppet betyda att ett land har en lagstiftning och ett system i övrigt som innebär att den enskilda medborgaren har ett skydd för godtyckliga ingrepp från samhället självt, t.ex. att man inte åtalas eller döms utan tillräcklig bevisning, att man inte döms utan tydligt lagstöd och att alla medborgare oavsett samhällsställning eller ursprung bedöms på ett likartat sätt."
En sak som FK fått en skarp tillsägelse av JO för gäller bland annat den delen som gäller att de tar alldeles för lång tid på sig att gå igenom de överklaganden de får in på OMP (Försäkringskassans Omprövnad). De låg länge, flera månader kanske tom ett år, över 20 veckor och den gräns som ska gälla för att FK skulle tillgodose de mänskliga rättigheterna är max 6 veckor. Sist jag kollade av på våra forum hade de fortfarande inte kommit ner i 6 veckor och då var tidsfristen redan över sedan länge på det löfte FK gett Regeringen. Bara en parantes i detta, men ack så viktig tycker jag. För det handlar om hur seriöst man ser på sin verksamhet och hur man ser på de människor man bemöter.
 
Om vi tittar på fler grafer jag gjort. När man som sjuk får ett avslag så bör man överklaga till OMP. Men som sjuk är det ingen självklarhet att man vågar, orkar, kan eller förstår hur/om man gör det. Men de ärenden som inkommit till OMP ser ut så här under åren:
 
 
 
Sedan visar nästa graf hur villiga de är att ändra det avslag man fått från Försäkringskassan. Betänk nu återigen ISF rapport om att FK brister...
 
När den sjuke nu, efter troligen lång väntan, har fått ett nytt avslag så rinner troligen kraften ur dem. Man känner sig ifrågasatt, förminskad och man förstår inte hur i hela friden de kommit fram till detta. Jag har sett bevis (journalanteckningar från OMP) att de ägnat FYRA minuter åt ett ärende som omfattade minst 30 sidor. Säg den handläggare som överhuvudtaget hinenr läsa 30 sidor på 4 minuter... Rättssäkerheten känns avlägsen.
 
Men nu kan man överklaga till Förvaltningsrätten. Tänk på att tiden från avslag tagit tid ocg FR tar ännu mer tid på sig så ett beslut från dem kan komma 1,5 år efter ett avslag från FK. Oftast får man höra att nu blir det bättre. FR bedömer mer rätt. Jag levde på det hoppet och insåg sedan när beslutet kom att de kopiert FKs avslagmotivering. De kan inte ha läst den fakta som finns.  Här började mina tankar på statisk födas. var det bara jag som ständigt drabbades av nitlotten, eller var det fler? Jag började tvivla på mig som person och det var en mycket farlig känsla. Nu ska vi se hur FR behandlar sina ärenden. Vi börjar som vanligt med antalet överklaganden som inkommit till dem:
 
 
Sedan kommer då hur mycket FR är villig att ändra...en nedåtgående vilja syns här.
 
Nu tänkte jag visa en graf jag gjort där avslagen och indragen från FK syns och även hur ändringsvilliga OMP och FR är. 
 
Jag vill hitta mer siffor vad gällande kostanderna för FKs FMR, deras utredningar och hur frekvent de håller sina möten i rehabsyfte. Slut på grafer - tror jag. Hoppas att de visat er en bild av hur läget ser ut och ha dessa i minnet när ni nu går in i valåret. Vi kommer att bli överrösta av påståenden och pekande på andra och slag för bröstet. Gå då till fakta. Sök upp den. Källkritik är oerhört värdefull om vi ska få ett fungerande samhälle. Vi måste kunna ta ansvar själva för vår röst.
 
Ett sånt här påståeende som vi matas med kan se ut så här, se nedan. Om jag var läkare skulle jag bli lite rädd när jag läser det nyhetsbrevet. Det kommer bl a begäras mer läkarintygskompletteringar framöver. För den interna undersökningen visade ju inte på att det var någon ökning av kompletteringar. Det vara bara något läkare och de sjuka upplevt...
 
Hur troligt känns det här efter att ha läst rapporter från ISF och man har granskat FKs egna årsredovisningar (FK nyhetsbrev:
 
"Rättssäkerheten i handläggningen bedöms ha utvecklats positivt under 2017 och andelen av Försäkringskassans beslut som ändras efter egen omprövning eller i förvaltningsrätten minskar."
 
 
Jag vill även passa på att avsluta med vad Regleringbrevet säger. Jag bifogar en bild på ett utdrag ur det. Länken till hela brevet finner ni nedan. Jag vill bara be er tänka på ordet SKA som är flitigt förekommande i Regleringsbrevet till Försäkringskassan. Ska är ett tvingande ord. Ska är ett ord som är hårt. Ordet ska ger order.
 
 
 
 

Här är de källor jag använt mig av. Jag vill verkligen rekommendera er att läsa om ni orkar. 
Försäkringskassans nyhetsbrev mars 2018 - Länk
Regleringsbrevet till Försäkringskassan 2018 - Länk
ISF, Rapport "Sjukskrivningsprocessen fungerar inte som tänkt" - Länk
Försäkringskassans sida med årsredovisningar - Länk
 
me/cfs #FKstress #jagsaknas #människanbakom Annika Strandhäll Försäkringskassans OMP Inspektionen för sjukförsäkringen Regleringsbrev Försäkringskassan 2018 Stupstocken sjuktal
0

Sorg över sjukdomen, sorg över att bli överstimulerad - av familjen.

Familjen har haft sportlov och alla har varit hemma. Dygnet runt. Med allt det innebär. Jösses, vad det har tagit på min kraft. Att vi dessutom inte kommer iväg på något som muntrar upp underlättar inte tillvaron. Trötthet och irritation har präglat den senaste tiden. Mindre mysigt och inte ett dugg vilsamt.
Veckan slutade med att jag fick ett psykbryt jag sällan upplevt. Inte sambon heller. Det kröp i kroppen på mig, jag ville slå på något, kände mig sprickfärdig och hela kroppen vibrerade av känslan av understimulering (trodde jag). Jag trodde kroppen hade blivit överfylld med energi som nu slogs i kroppen, som ville ut, som ville göra sig hörd. Jag ville göra något!!! Nu!
Jag nästan skrek på familjen att nu fick de sätta fart. Roa mig. Hitta på något. Vi kan inte sitta så här. Kroppen fortsatte vibrera och det kändes som jag var fylld av myllrande myror. Det kröp i muskler, blodet, leder...Hela kroppen var i uppror och jag trodde att jag var understimulerad. Jag trodde att jag behövde stimulans, jag behövde något...
 
Men min kropp svek mig. Den klarade inte ens att gå ut med hundarna på tomten. Jag var tvungen att sätta mig matt, totalt urpumpad i stolen på altanen och hundarna tittade snopet på mig. "Blev det ingen bollkastning? Ska du bara sitta där och se så där konstig ut?". 
Trots att kroppen tydligt visat att den hade noll energi så "sprudlande" den fortfarande, nu gjorde det nästan ont och jag trodde fortfarande att jag behövde att något hände. Jag nonchalerade min utmattade kropp och gick in, satte mig i soffan och ringde min syster, bjöd över dem på fika. Jaaaa, nu händer det saker... Nu kommer min kropp finna frid. Trodde jag...
 
Efter att min syster varit här och vi suttit stilla i soffan o fikat, så sprudlar fortfarande min kropp, den är rastlös. Känns fortfarande som att den vill sprängas. Huvudet börjar värka och jag fattar ingenting. Jag har levt med sjukdomen i några år, men jag fattar ändå ingenting! 
Efter en natt med urusel sömn, där jag inte kan ligga still, där jag vaknar av minsta ljud, av minsta rörelse så kommer en dag med dundrande huvudvärk och en rejäl mjölksyra i musklerna. Allt smärtar. Jag vinglar av yrsel och jag vill sova, men kan inte för smärtorna.
Får inte ihop tankarna, men lyckas beklaga mig på vår slutna FB-grupp om min rastlöshet och hur illa den rimmade med min totala energilöshet. Mina kloka vänner på forumet insåg snabbt att jag var ÖVERSTIMULERAD! Inte understimulerad som jag trott. Min kropp gick in i stressläge, ett adrenalinpåslag så som jag aldrig känt det tidigare och jag tolkade det helt fel. Man tänker inte alltid så smart när man hamnar i dessa lägen har jag märkt. Allt går i expressfart och då även tankar o fakta och allt blir en enda soppa.
Nu vet jag och jag hoppas att jag kommer ihåg detta till nästa gång. Nästa lov. När vi alla är hemma dygnet runt, tillsammans. Jag kommer att bli överstimulerad. Troligen krascha så där igen. Krascherna blir starkare och djupare nu.
 
Nu har jag dock fått två dagar med den gudomliga tystnaden. Min hjärna kräver många timmars tystnad.  Jag är extremt ljudkänslig. Och jag triggas av ljuden, jag blir överstimulerad. Jag måste få ha tystnad nu för att få landa, få återhämta mig. Jag har fått två dagar med lugn o ro, men jag är däckad fortfarande. Lär vara en bra stund till. 
 
Snacka om att sportlovet sög musten ur mig! Inte på det traditionella, mer vanliga sportiga sättet som förr, utan på ett riktkgt sjukt sätt. På ett ME-sjukt vis.
Jag måste lära mig acceptera sjukdomen. Jag måste lära mig pacing. Annars går jag under. Tillvaron är extremt långsam nu och jag genomgår ett sorgearbete. Det får ta tid. Det måste få ta sin tid.
 
 
 
Snart borde jag dock få något besked från FK och lär störa min återhämtning. Snart är det dags för nytt läkarintyg in till Fk. Snart borde jag få veta något om mitt sjukersättningsläge. 
0

När ansiktet föll av visades en mörk framtid för de sjuka

Jag gjorde ett misstag i fredags. Ett i mängden numera då hjärnan lagt av men detta har påverkat mig enormt och det pga vetskapen av att det som avslöjades påverkar mig och alla de som är sjuka. Det som skakade om mig mest var att se ansiktet falla så på personen som sa orden. Jag lyssnade på en interpellationsdebatt (interpellation 2017/18:354, länk till TVsända debatten finns här) mellan Annika Strandhäll (S) och Rosanna Dinamarca (V). Aldrig har jag mått så fysiskt dåligt av att se en debatt. Kanske var det av besvikelsen, eller så var det av kraften av det jag såg i det som avslöjandes.
 
Att vara långtidssjuk är ingen dans på rosor, inget självklart eller enkelt. Att behöva vara orolig för varje nytt läkarbesök, blir intyget rätt skrivet - men framförallt - kommer det att godkännas av FK? Jag vet ju hur dåligt jag mår och hur dåligt jag fungerar. Min familj vet det tyvärr också. Och mina syskon, mina vänner, mina bekanta, mina kollegor. Men vet FK? Vill de ens veta, eller väljer de att blunda för att uppnå sjuktalen?
 
Jag börjar känna mig nördig när det gäller information inom sjukförsäkringen och känner att mitt bloggandes ursprung har en tendens att försvinna i den faktan jag försöker delge här. Men mitt bloggande är även en del av min minnesbank numera. MItt minne är begränsat och jag minns inte riktigt allt. Jag behöver påminnas. Vad som dock inte behöver påminnas är den smärta och den totala ångesten jag känner dagligen, varje minut, varje sekund av att vara i klorna på ett sjukförsäkringssystem som inte funkar och är vad ansvarig minister utger det att vara. Jag känner ingen trygghet, ingen chans till återhämtning då min energi äts upp av stressen att veta att jag just nu har dragit en vinstlott, men imorgon kan det vara en nit-lott. Mitt mående och mina förmågor har inget med rätten till sjukförsäkringen i dag att göra.
 
Varför mådde jag så illa då av att se denna debatt? Jag har ju sett Strandhäll uppträda många gånger. Jag föredrar faktiskt att se henne framföra orden själv då det skrivna ordet av en journalist kan av naturliga skäl inte få med allt. Jag reagerar lika mycket på tonfall, betoningar och ansikts/kroppsspråk - viktiga bitar för att förstå budskapet. Vem har inte missuppfattat ett mail eller ett sms för att man haft olika betoningar på orden exempelvis?
 
Men efter att ha sett debatten mellan Strandhäll och Dinamarca förstår jag varför det varit så otroligt dåligt med debatter i TV - för offentligeheten - när det gäller sjukförsäkringen. Vi har en minister som inte förstår vad det är som är fel i sjukförsäkringen och ärligen undrar jag om hon ens vill veta? Eller en anna tanke som ständigt mal i mitt huvud -tänk att hon vet, men väljer att dölja? Sjuktalen är hennes gullegris och hennes mått på om hon lyckas med sin politik. Det räddar hennes karriär. Siffrorna. Inte moralen. 
 
Att människor sedan mår riktigt, riktigt dåliga av den förda politiken verkar egentligen inte spela roll. Jag såg nu det offentliga snedställda huvudet med inställsamma blicken förvandlas när svar krävdes. Jag såg en annan kroppshållning. Jag såg och hörde en nedlåtande, mästrande ton - både mot sin debattmotståndare, men även då mot oss som är drabbade av hennes politik. Vi som är för dumma för att förstå FKs sk beslut och dess motivering. Hon säger vidare att vi inte uppfattar att vi får rätt hjälp. Uppfattar?
 
Lägg av Strandhäll! Vi vet att vi inte får rätt hjälp. Vi vet att besluten är omöjliga att förstå för de grundar sin inte på vår fakta kring våra nedsättningar utan på fantasier och påståeenden. Men hon säger att vi inte förstår och vi uppfattar vår situation utan hjälp. Två ord som undergräver vår erfarenhet och kännedom av ett havererat system. Och enligt det jag såg och hörde så var detta hennes uppfattning: vi förstår inte bättre. Varken vi eller Rosanna som hon försökte lägga orden i munnen på.  Hon visade ett förakt mot oss sjuka - och då även mot våra anhöriga och övriga befolkningen - och det gjorde mig enormt sårad och skakad in i själen.
 
Jag må vara naiv som trots min erfarenhet i ämnet letar efter ljusglimtar, jag vill verkligen höra en dag att insikten drabbat den som är ansvarig också. Kanske är det därför jag blir så totalt nedslagen, så besviken, så katastrofalt ledsen när jag hör sånt här som jag gjorde. Det gäller ju människor, vill jag skrika och ruska om ministern. Det gäller männsikor - inte siffror eller prestige! 
 
Som sjuk är jag ju trots allt - och tyvärr - påverkad av hur sjukförsäkringen fungerar. Den fungerar inte nu. Den fungerade inte under Alliansstyret under de 8 åren och den lär inte bli bättre efter nästa val.
 
 
Jag kan bemöta Strandhäll på väldigt, väldigt många påståeenden hon hade i denna debatt. Jag skulle vilja visa på hur lite hon vet, hur lite hon vill veta och hur hon genom sin ovilja och sitt alltmer tydliga förakt för en mänsklig sjukföräkring och dess behovstagare förstör grunden för ett sunt samhälle och dessutom bygger raviner av hemskheter. Vi behöver inte gå den vägen. Vi får inte gå den vägen - det kommer människor må ännu sämre av.
 
Jag såg en ansvarig minister tappa sitt ansikte och det gjorde så ont i min själ när det visade sig att framtiden är mörk för de sjuka.
 
 
 
Jag grundar min filosofi ovan på mina erfarenheter samt utifrån det jag läst:
Jag har läst massor av rapporter från ISF (Inspektionen för sjukförsäkringen).
Jag har en annan uppfattning än Strandhäll om hur FK styrs av ministern. Se bara Regleringsbrevet.
Jag har läst domar från Förvaltningsrätten, Kammarrätten och även Högsta Förvaltningsrätten.
Jag har följt forskare såsom Ruth Mannelqvist, forskare/lärare och professor i rättsvetenskap - bland annat (länk).
Jag har följt Kjell Rautio, välfärdsutredare vid LOs arbetslivsenhet, och hans arbete (länk).
Jag har sett under åren hur inläggen på sjukforumet ändrat karaktär från att handla om vår sjukdom och hur vi ska hantera den till att handla om Försäkringskassan och deras helt obegripliga beslut och förehavande. 
Jag har sett och läst många bloggar från utsatta männsikor där de delar med sig av sina erfarenheter och sin uppenbara frustration.
Jag har haft 8 sjukärenden hos FK. 3 gick till OMP (FK), sedan till FR och till sist KR. Jag vet nu att överklaga är samma lotteri som FKs beviljande av sjukintyget.
 
Rättssäkerheten är satt ur spel. Oavsett ord. Eller kanske pga ord som undergräver rättssäkerheten och beviljar en allmän diskriminering mot vissa grupper.
 
me/cfs #FKstress #jagsaknas #människanbakom Ann-Marie Begler Annika Strandhäll ISF Myalgisk Encefalomyelit Sjukförsäkring