3

Motiveringar - ärende #8

Detta ärendet gäller fortfarande, dvs jag fick efter en enormt lång "undersökningsperiod" av handläggaren och dess kamrater godkänt. Bland annat så konsulterades FMR-läkaren 3 gånger. Undrar vad detta kostade?
I detta inlägg blir det mycket bilder med mina kommentarer kring dessa. Jag vill genom detta visa hur jag upplever FK frångå sina regler, hur de kränker läkaren och hur de undersöker på de mest fantasifulla sätt.
Det finns en risk för att detta inlägg blir "stolpigt" och väldigt rörigt. Jag mår inte så bra just nu och skriver därför under flera dagar för att orka med lite varje dag. Att skriva om detta ger mig sån ångest, jag återupplever allt jag gått igenom och jag inser att denna #fkstress jag numera är drabbad med, den kommer påverka mig länge, länge i mitt liv. Troligen för alltid.
 
Så vi börjar med att läsa i FKs journalanteckningar:
 
15/2 så undersöker handläggare ACB min SGI och godkänner denna. Tack. Hon undersöker även om jag bor i Sverige och om jag har de grundläggande kraven för att få sjukpenning. Detta har de gjort även i alla andra ärenden. Och de ser ju att jag inte flyttat, att jag ff är sjuk, att jag tidigare fått avslag och indragen sjukpenning...(Ansökan kom in den 30 januari till FK, läkarintyget den 9/2)
 
21/2 undersöker samma handläggare (ACB) min rehabkedja. Ser att de ändrat den av någon anledning. Nu börjar vi om tydligen, vilket innebär att jag har dag 90 den 29/4, dag 180 den 28/7 och dag 365 den 29/1-18. Jag har alltså idag klarat dag 90 resp 180. Det gjorde jag sist också. Dag 365 åkte jag ut med huvudet före. Helt utan förvarning. Bara rätt ut i kylan. Får se om det blir så även denna gång. Vi närmar oss...
 
21/2 har även ACB ett samtal med kollegor och FMR om mitt ärende. Det framkommer inte vilket journalblad från Nacka Centrum Rehab de diskuterat. Är det från arbetsförmågeutredningen som visade mycket svåra funktions- och aktivitesnedsättningar både fysiskt och kognitativt - eller är det från den stressutredning jag gjorde där 2015 och där alla 5 läkare/psykologer/sjukgymnaster mm samstämmigt bedömde mig helt oförmögen till arbete? Betänk detta när ni läser vad mötet resulterade i...
Jag har många gånger visat FK hur diagnosen för ME sätts, vilka funktionsnedsättningar detta ger och hur det påverkar min arbetsförmåga. Jag har tom skrivit en tabell utifrån intygen och diagnoskriterierna, där jag ytterst pedagogiskt visar hur jag påverkas utfrån den fakta som finns.
Jag vet inte hur jag och mina läkare ska få FK att förstå? För som ni ser i journalanteckningen säger FMR att denne inte ser någon kedja och denne har inte heller fattat vad jag är sjuskriven för (vilken diagnos). I mina ögon är det självklart huvuddiagnosen? Eller har de andra kriterier - trots läkarintygets utformning? Eller jävlas de bara med oss?
 
21/2 ACB skriver nu att läkarintyget behöver kompletteras. Att FK behöver ta del av neuroligiska utredningen. Jag visar och bemöter ACBs frågor längre fram i inlägget.
 
22/2 ACB ringer VC och ber läkaren ringa upp. Vilket min läkare gör samma dag. Hon berättar att hon träffat mig endast två gånger, men att hon förstått min sjukdom, hon har läst min journal och hon har lyssnat på min historia. Hon berättar vidare och förtydligar att jag har problem med tinnitus, stora smärtor i kroppen, att jag inte klarar fysiska aktiviteter. ACB berättar att FK behöver ta del av undersökningarna som ställt diagnosen.
 
23/2 Skickar ACB ett brev om kompletteringar till både mig och till läkaren.
Frågorna ser ni här:
Här ser jag en kränkning till en erfaren och duktig läkare, en hänvisning till deras enormt fåniga folder om hur man skriver intyg. Jag har själv läst den ett antal gånger.
Nästa kränkning till min läkare är beslutsstödet som ACB säger åt min läkare att läsa. Undrar var ACB läste detta för DET FINNS INGET BESLUTSSTÖD för ME/CFS! Genom detta visar hl att hen inte vet bättre, hen är inte kompetent och har faktiskt inte själv kontrollerat! Ändå hänvisar handläggaren till Socialstyrelsen. Min läkare VET att det inte finns och läkaren VET hur man söker info kring beslutsstöden. Min nya läkare har arbetat som läkare i över 25 år och är ytterst noga och vet hur man fyller i intyg.
 
Vidare bemöter jag ACB's frågor med att mitt mål var att deltidsarbeta 2018 - mitt mål, min önskan. Inget som läkaren påstod var möjligt. Men vi ville ha med en liten glimt av förhoppning om bättring i mitt mående. Dumt av oss, så nu är denna förhoppning bortttagen. Speciellt som FK senaste året gjort allt för att knäcka mig ytterligare.
Jag bemöter även med att visa ACB kan visa oss var beslutsstödet för ME finns? Om hon nu kan hänvisa till det borde hon också veta var det finns? Eller? Anklaga inte för något du själv inte har koll på ACB...
Jag visar också på hur intygen är utformade, att det finns en ruta för huvuddiagnosen (som vi fyllt i) och att det är denna man är sjuskriven för enligt deras regler. Pinsamt att varken ACB eler FMRläkaren vet detta. Men de vet att ifrågasätta?
 
Objektiva fynden fanns det gott om i arbetsförmågeutredningen. Läst den? Inte? Läst underlagen jag skickat för hur ME/CFS bedöms? Inte? Men då så - fortsätt ställ dumma frågor...om du vill framstå lika dum som du tydligen är. Nu blir jag riktigt sur och kontaktar Försäkringskassans Huvuddkontor och deras experter där. Jag ställer frågan kring hur en handläggare och en FMR ska rota i hur en diagnos har satts. Svaret kommer här:
 

Jag bifogar en utskrift på detta till FK och ACB samt en hänvisning till deras egna regler kring rotade i diagnossättning (varfr skulle de annars ha journalerna från diagnossättanade läkare? 
 
5/3 inkommer mitt kompletterande intyg. Och brevet från mig med ett antal bilagor - igen. Jag vägrar tydligen inse att FK inte vill läsa fakta. Men 7 bilagor blev det denna gång:
Intyg från diagnossättande läkaren, ett brev från Sköndal om hur objektiva fynd ses/finns/observeras och hur sjukdomen yttrar sig, artikel av Lars Blomberg som förklarar hur ME/CFS yttrar sig och uppkommer, artikel av Per Juhlin om objektiva fynd återigen! Länksida från RME där nuvarande forskningen sammanställts, Info från Riksföreningen RME om prognoser mm i sjukdomen och tills lut även en skrivelse om rehab vid ME från Danderyds sjukhus studie.
 
6/3 ACB skriver att FMR ska rådfrågas igen. Tydligen kan hon inte förstå något själv. Trots omfattande journalanteckningar från arbetsförmågeutredningen och alla intyg mm. Vad kostar inte alla dessa samtal med FMR?
9/3 skickar ACB handlingarna till FMR igen.
15/3 Ny handläggare - TD? TD skickar brev till mig om att de önskar journaler från diagnsossättande klinik/doktor efter det som framkommit från FMR. Men ingen ytterligare journalanteckning finns kring det mötet. Har det varit? Vad har sagts? Det första är jag redan informerad om och vi har svarat dem. Varför skulle vi svara på samma igen?
21/3 mina inkomna svar på brevet daterat 15/3 noteras i journalen Där jag återigen upprepar vad Huvudkontoret säger om att de vill rota i hur diagnosen satts. Jag hänvisar dem även i den skrivelsen att de kan se sina regler i Vägledningen:

Samt att jag fått ta del av ett brev daterat redan 2011 där ytterligare en person från HK klargör detta med att FK inte ska rota i diagnossättningen, även denna skickar till den nya? handläggaren: 

23/3 journalförs mina svar av ACB.
28/3 återigen en föredragning med FMR-läkaren enligt journalen. Nu har de gått igenom  nya intyget, mitt intyg från diagnssättande läkaren (som de haft under ett år), de går igenom min stressutredning från 2015. Men inte arbetsförmågeutredningen från 2016 - varför???? Nu framkommer det att det saknas en sammantagen bedömning i ärendet som stödjer att annan diagnos har uteslutits. Alltså ifrågasätter FMR min diagnos och försöker se möjligheter till annan diagnos - inte hans jobb!!!! som jag visat flertalet gånger för dem och som de struntar i uppenbarligen. Därför är tydligen en journalkopia från St Sköndal av vikt för att kunna göra en bedömning på individnivå. Observera att jag varit EN GÅNG på St Sköndal vid denna tidpunkt.
 
28/3 skickar ACB ett brev till mig, inte St Sköndal, med en frågan om journalen. Är så less på att vara en boll mellan FK och deras frågor till läkaren. Jag har gett klartecken till alla att jag har inget att dölja - kontakta varandra utan att blanda in mig. Detta projektlederi dränerer mig på energi!!!!
6/4 Ringer ACB St Sköndal. Får prata med sköterskan. ACB frågar om jag går där? Om jag ska fortsätta gå där? Här känner jag mig kränkt! De har åtskilliga gånger fått veta att jag går där. Jag har visat dem kallelser och delgivit rapport när jag varit där. Men mina ord gäller inte. Jag kan ju ljuga...Så varför blanda in mig öht i processen? 
7/4 Nu ringer min St Sköndal läkare upp FK och får prata med en ny handläggare igen? En AA. Bild på journalanteckningen kring detta. 
13/4 anteckning från ACB att hon tänker en tredje gång samråda med FMR.
24/4 Journaalanteckning från FMR-mötet med ACB. NU ser FMR att det finns stöd för D-F-A-kedjan...
24/4 Nu plötsligt bedöms jag ha rätt intyg och rätt till sjukpenning:
Observera på vilka grunder ACB skriver i bedömningen jag har rätt till sjukpenning.
Hur skulle jag kunna veta all den cirkus med alla möten med FMR och dess ifrågasättande bakom ridåerna genom att läsa denna bedömning?  För mig finns detta redan dessa grunder för sjukskrivning i mina intyg. Ändå har det pågått ett stort fokus utifrån en FMR-läkares okunskap i sjukdomen som givit mig lång väntetid, merjobb för alla inblandade läkare mm. Men det syns inte i journalbedömningen av handläggaren här ovan. Här finns bara hänvisningarna till det som står i intyget. Som redan fanns!
 
Drygt 2 månader tog det för FK att handlägga detta ärende.
Minst 3 gånger är en dyr FMR konsulterad.
Jag var tvungen att störa min sjuskrivande läkare 5-6 ggr under denna period.
Det pressade St Sköndal var tvungen att besvara frågor till en FMR som ville rota i dfiagnossättande - helt felaktigt. 
Onödig tidsåtgång tagen från läkarna av FK - uppskattad tid 4 timmar. 
Min tid och frustration i allt detta var dygnet runt. Och ett återigen försämrat mående. 
Och en insikt i att läkarintygens innehåll inte spelar roll om FK väljer att inte läsa OCH förstå. 
 
OCH nu sker det mirakulösa - de ärenden som ligger och väntar för omprövning, de som haft "felaktiga" läkarintyg där inga objektiva fynd synts heller (för FK som väljer att inte läsa) - de ärendena godkänds också!!!
Jag insåg genom att jag i detta ärende fick godkänt och att FK tydligen kan godkänna tidigare underkända intyg pga detta, att innehållet i intygen är underordnat FKs vilja. Läkarintygens fakta är underordnat FK vilja att läsa. Alla utredningar jag gått och resultatet av dessa är underordnat FK vilja att läsa dessa. All fakta om forskning mm är inte något FK vill ta del av.
De jagar sjuktal. Då är fakta och den faktiska och bevisade arbetsoförmågan hos den drabbade helt underordnat lite siffror i statistiken hos FK och hos Regeringen.
Denna insikt har sänkt mig ytterligare. Den har gjort mig heligt förbannad på de som i media slår sig för bröstet och påstår att vi blir friskare och att det är därför sjuktalen sjunker. De ljuger. De luras. De offrar oss - samtidigt som de ler och glädjs över dessa siffror på pappret.
Skäms Annika Strandhäll! Skäms Begler! Skäms Brattlund! Skäms Finansminstern! Skäms Socialdemokraterna! Ni är inte bättre än Alliansen. Ni ljuger dessutom.
me/cfs #FKstress #jagsaknas #människanbakom Ann-Marie Begler Annika Strandhäll FMR Försäkringskassan syd/ost Nacka Försäkringskassans OMP Kronisk sjukdom Lars-Åke Brattlund Socialstyrelsen me/cfs
0

Motiveringar - ärende #7

Ärendet gäller perioden 20161223-20170228.
Beslut daterat 20170127.
 
I detta ärende var jag på hugget gentemot FK. Mest på trots för jag var så less på att inte få svar som gav något svar. Jag ska i detta ärende därför visa vad FK anser är kommunikation och hur de svarar på frågor. Om ni kommer ihåg hur rättssäkerheten ska vara och att denna baseras på att jag som drabbad får svar på mina frågor för att kunna lägga fram rätt argument för en fortsatta dialog och ev överklagan, så ser ni att FK brister enormt i denna fråga. Den rättsäkerhet som Annika Strandhäll om och om igen betygar att FK ägnar sig åt. Vi drabbade har en helt annan upplevelse.
 
Jag börjar med att visa min fråga till FK där jag vill veta mer kring deras motivering (ovan) till mig. För vi förstår inte när vi läser vad i allt som gör att de anser att jag kan arbeta 100% på mitt arbete som barnskötare - eller annat enklare arbete! (Vet de hur det är att arbeta som barnskötare på förskola? Enkelt?)  Läs min fråga till FKs handläggare via e-mail och deras svar som i vanlig ordning kom från enhetschefen, många dagar efteråt, med vanlig post:


Inget mer alltså. De tänker inte förklara för mig så att jag kan överklaga på rätt orsaker. Rättssäkerheten brister.
 
Nästa fråga jag ställde i ärendet var varför jag inte fått något övervägande innan beslutet kom. Detta hade inte inträffat någon gång tidigare och därför blev beslutet en "överraskning". Jag hade ju förberett ett svar på detta redan. Nu fick jag ändra till att svara FKs OMP istället. Same, same...shit. Här är ialla fall min fråga och det otroligt uttömande och klargörande svaret:


Rättssäkerheten brister - igen.
 
När jag frågar vidare kring vilket arbete de uppenbarligen anser att jag kan göra så får jag ett svar många säkert också fått. Det jag vill belysa genom denna fråga är att det är väldigt lätt att bedöma utan att kunna ansvar för sin bedömning. Här saknar jag tjänstemannaansvaret. För jag anser att när man gör en bedömning så måste man även kunna motivera detta, ge lösningar mm. Allt detta borde ha funnits med som grunder för bedömningen - vilket jobbb klarar hon som ligger 22-24 timmar per dygn, som inte klarar att köra bil eller gå i affären  längre på grund av alla intryck, hon som inte klarar rörelse längre än 400 meter - vad kan hon jobba med? Finns det relöevanta yren där detta går att tillmötesgår? Om det finns borde det inte vara så svårt att kunna bedömma arbetsförmåga men dessutom påvisa hur man tänkt. Nu möts jag och många andra av tystnad 
- eller undanflykter:


Rättssäkerheten brister - igen.
 
I nästa fråga är jag lite besvärlig mot FK. Det intressanta är att FKs OMP godkände min fråga i detta, men Nacka-kontoret hittade på konstiga svar för att slippa erkänna fel. Talande ändå. Jag hade fått veta att en myndighet kan ändra ett beslut innan det hamnar i domstol/rätten. Allt enligt en lag (Förvaltningslagen) som FK måste följa.

Som synes får man inga svar av FK. Därför brister de i rättssäkerheten. Den som Strandhäll, Begler och Brattlund hävdar i intervju elefter intervju att den finns. Det har tom avsatts massor av extra miljoner för att efterleva denna rättssäkerhet. Pengarna gick till fler handläggare. Ca 1000 st har jag hört. Som kan avslå snabbare. Så att Strandhälls sjuktal sjunker snabbare. För snart är det val....
 
Jag lägger även här in mina intyg. Helt öppet. Jag har inget att skämmas för. Jag vet vet vem som ska skämmas däremot - FK, Strandhäll, Begler, Brattlund, enhetschefterna på Nacka-kontoret och deras springpojke K.S.
Detta ärende gick till OMP.
Där godkändes det retoraktivt NÄR mitt nuvarade ärende #8 godkändes. 
Inte för att faktan eller läkarintygens innehåll ändrats. Utan för att mitt nuvarande ärende godkänts....
Så Strandhäll kan sluta säga att rätt försäkring tillfaller rätt person. Hon kan sluta ljuga om att läkarintygen behöver vara bättre, att de brister för att ge sjukpenning och att det är därför vi sparkas ut ur tryggheten. Mycket sägs. Lite görs. Kan bara tolka detta som ett ohyggligt vetande och nonchalerande av denna allvarliga fråga. Strandhäll vet, men struntar i det. Oavsett. Jag har förlorat allt förtroende för Strandhäll. Och många fler med mig. För granskar man fakta ser man lögnerna. 
 
me/cfs #FKstress #jagsaknas #människanbakom Ann-Marie Begler Annika Strandhäll Arbetsförmågeutredning Försäkringskassan syd/ost Nacka Försäkringskassans OMP Lars-Åke Brattlund Rättssäkerhet hjärntrötthet me/cfs normalt förekommande arbete
2

Motiveringar - ärende #6

Detta ärende gäller perioden 20161114-20170228. Beslutsdatum 20161220.
"Inbakat" av OMP i ärende #5 och #7 då dessa fanns hos OMP samtidigt för omprövning och #6 är inom samma tidsperiod  som de två andra. Så kan det bli när man hinner få avslag så snabbt av FK.
 
Beslutet görs en dag innan övervägandet löpt ut
Något som väldigt, väldigt intressant i detta ärende är dock det att FK beslutade en dag INNAN övervägandet löpt ut. Jag hade alltså till den 21 decemeber på mitt att bemöta deras övervägande, men redan den 20 dec är beslutet daterat. Jag begär ju alltid ut FKs journaler vid ett avslag och det gjorde jag även i detta fall. Nu sker nästa intressanta sak.
 
Beslutet journalförs dock 2 dagar EFTER det fattats - brott i journalföringen?
I journalen är dock beslutet daterat till den 22 december och det nämns ingenstans att beslutet skrivits ut och fattats redan den 20 decemeber. Detta borde väl ändå vara ett brott i journalföring? 
 
Den 21 december kl 16:57 skickade jag in ett argt mail till FK där jag förklarade att det ju ändå inte spelar någon roll vad jag skickar in för fakta, de har ju ändå bestämt sig. Detta mail journalförs även det den 22 dec av handläggaren. Innan detta så den sista anteckningen i journalen från den 19 dec där jag återigen vill ha svar på vad FK menar med sin motivering för vi fattar inte det. Är det för att jag väntar på Stora Sköndal de överväger avslag? Eller är det för att jag äter SSRI? Är det för att prognosen (för ev tillbakagång till arbete) inte har kunnat sättas? Får jag avslag för att jag har ME/CFS? För att jag har mycket låg fysisk förmåga enligt den arbetsförmågeutredning jag gjorde? Får jag avslag för att jag har psykisk och fysisk nedsättning efter aktivietet (men de glömde visst skriva att dessa nedättningar håller i sig i flera dagar)? Vi förstår inte vad det är som gör i det de återberättat från bl a läkarintyget nedan som gör att jag KAN arbeta som barnskötare i mitt vanliga jobb och det på full tid. De vägrar att svara på mina undringar och således bryter de mot den rättssäkerhet som påstås finnas inom FK. Av Strandhäll. Av Begler. Av Brattlund. Synd att vi drababde inte får uppleva den rättssäkerheten.
Som ni ser hänvisar läkaren återigen till den aktivitets och arbetsförmågeutredning jag nyligen genomförde på Nacka Rehab där det visade sig att jag hade mycket stora nedsättningar både fysiskt och kognitativt. Inte bedömt att klara något arbete. Detta är även min sjukskrivande läkaren bestämda uppfattning. Men FK vill inte ha kontakt med henne.
De vill inte ha kontakt med mig. Mailen jag skickar besvaras inte med mail. Utan enhetschefen skickar vanlig brev per post till mig. Det tar 8-14 dagar innan jag får de vanliga "svaren". Svaren är nonsens med bara upprepande om att de visst läst och att de inte tänker ge mig bevis för att de läst allt det jag efetrfrågar, inte ens något bevis för att de läst och fattat intygen. De säger bara om o om igen att de läst. Men inget mer. Hur vet jag då att de läst? Varför gäller deras ord när inte mian duger som bevis för mitt mående? Deras ord ger mig ju ingen garanti för att de läst. De påstår det, men jag får inga bevis för det. jag tjatar och tjatar om att jag vill veta hur de tänker kring motiveringen, vill veta VAD det är som gör att de ger avslag - men jag får inga svar. Rättssäkert? Knappast.
 
Och, ja - jag gråter under mina läkarsamtal. Fortfarande. Jag gör det för att jag är sååååå utmattad innan jag ens kommit in till läkaren. Vet inte om i känt den där grymma tröttheten när man bara vill ge upp och lägga sig, strunta i allt? När tröttheten gör att man bryterihop för en skitsak? Så är det för mig. Varje dag. Och än värre blir det att bara ta mig till läkaren. Sedan ska jag dessutom sitta och prata där....det blir för mycket för mig. Jag är helt färdig i flera dagar efteråt. Ligger med huvudvärk och klarar inga ljud, inga rörelser - inget. Jag gråter inte för att jag är deprimerad. Jag gråter för att jag är alldeles, alldeles utmattad. Det finns så mycket förutfattade meningar kring varför man gråter. De vill jag upplysa om att de kan vara så fel och ge en så fel uppfattning om ett tillstånd. 
 
Men min allvarliga fråga jag vill att alla ställer sig - är det någon som kan se att jag kan utföra mitt arbete som barnskötare på en förskola? Det tycker FK...

Detta ärendet gick alltså inte vidare till FR. Det bakades in av OMPhandläggaren och var alltså ett av de som godkändes i efterskott för att ärende #8 godkänts. Inte för att ny info i just detta ärende tillkommit. men ändå blev vist D-F-A-kedjan klargjord. Trots att ingen bevisat den. Förutom jag som skickat in ett 6 sidor dockument med varje nedsättnings besvär och hur den påverkar mig i min vardag, mitt arbete jag inte kan utför. Men mina ord gllde ju inte...


me/cfs #FKstress #jagsaknas #människanbakom Ann-Marie Begler Annika Strandhäll Arbetsförmågeutredning D-F-A Försäkringskassan syd/ost Nacka Försäkringskassans OMP Journalbrott Lars-Åke Brattlund hjärntrötthet me/cfs