0

Kompletteringar i absurdum...varför?

Idag var jag åter hos läkaren. Vi gick igenom mitt sjukskrivning med de kompletteringar som behövdes enligt handläggaren på FK. Många blir nog fundersamma när de får en sådan begäran från sin handläggare. Varför duger inte intygen? Vad är fel? Varför misstror du läkarens bedömning? är nog frågor som kommer upp spontant hos de som får en begäran om komplettering. Jag däremot blev glad. Hur udda är inte det?  
Anledningen till att jag blev glad? Jo - för att jag har tjatat om detta under ett års tid! Istället har jag under detta år fått se "övervägande" efter "övervägande" följt av avslag efter avslag. FK har ansett att intygen inte visar på tillräckliga funktionsnedsättningar för att ge en sjukskrivning. De anser att jag trots alla mina besvär kan arbeta på förskola. 
Men nu hände det alltså - äntligen bad en handläggare på FK om en komplettering och meddelade vad de ansåg sig sakna. Nu var visserligen deras synpunkter skrattretande och deras önskemål borde de veta bättre kring vid det här laget.
FK borde exempelvis veta att objektiva fynd går det inte att kräva vid denna sjukdom.
För vissa sjukdomar är det svårt med objektiva fynd vid de 20 minuter man har med en läkare idag. Det finns en rad med sjukdomar, som enligt WHO är sjukdomar, trots avsaknaden av dessa objektiva fynd. ME/CFS är en av dem. Men om nu FK vill se objektiva fynd kan de läsa min arbetsförmågeutredning. Den är full av objektiva fynd gällande både mentala och fysiska nedsättningar. Glömde de denna - återigen? Glömde de all fakta vi skickat dem - återigen?
FK borde inte heller säga till min läkare att läsa Socialstyrelsens beslutsstöd för sjukdomen. 
Det finns nämligen ingen sådan! Vet inte FK det själva? Hur kan de anklaga min läkare för att inte ha läste detta om de själva inte kunat läsa något sådant - för att det saknas. Och tack o lov. För Försäkringskassan har svårt för att läsa att det står beslutsSTÖD, RIKTlinjer och VÄGLEDNING....det står alltså inte krav, lag eller liknande. Men så läser FK när man ser deras argument, även från deras sk FMR-läkare. Eller glömde de helt enkelt att själva titta efter? Eller struntade de i det?
FK ville sedan även ha nya uppgifter, nya beskrivningar för mina nedsättningar, min trötthet mm.
Jag lider av en kronisk sjukdom. Den ändras inte - den är kronisk. Så vi kan INTE ändra alla uppgifterna. De är också kroniska - om de ska beskriva min situation, min diagnos, mina nedsättningar. Ljuga vill vi inte - det är fel.  Glömde FK att kroniska sjukdomar inte ändras? Eller är det så att de inte har förmågan, kompetensen, att förstå att kroniska sjukdomar inte ändras? Men de har kompetensen att bedöma arbetsförmåga? Kompetensen att stå över läkarens bedömning - utan utbildning? Är detta lagligt?
FK undrade även vilken utredning som legat till grund för min diagnos.
Suck. Men - FK har själva alla de underlagen, inte alla blodprov, men allt annat. De har intyget. Och  då det är en uteslutningsdiagnos så har jag testats massor! Av många. Flera gånger. Alla med samma resultat. Men inte för FK - de vet bättre och det utan att varken ha träffat, undersökt eller granskat mig. Känns inte detta lite ifrågasättande? Ska verkligen FK ifrågasätta vilken diagnos läkaren kommit fram till och hur? Varför ska de annars ha underlagen för diagnossättningen? Har de kompetensen att avgöra detta utan att ens träffa den sjuke dessutom?  Glömde FK att det är läkaren som sätter diagnosen? Eller ska de ifrågasätta den också? Inte bara min arbetsförmåga?
FK undrade dessutom vilken diagnos det var på intyget som gav underlag för arbetsoförmågan och sjukskrivning.
Det är INTE diagnos som ger rätt till sjukskrivning. Det är funktions- och aktivitetsbegränsningarna - och de finns det fullt av både i läkarintygen, den arbetsförmågeutredning jag genomgått och som de har journalerna ifrån, samt alla utredningar och tester innan. Dessa ligger till grund för att jag inte kan jobba - trots att jag vill. De sätter ner mig så till den grad att jag är hemmabunden, jag är (säng/soff)liggande i 22-24tim/dygn. De är grunden för min oförmåga att arbeta - inte min diagnos. Sedan att diagnosen innehåller alla dessa nedsättningar borde det klargöra vilken diagnos det är gör mig oförmögen att arbeta. Men då måste de ju läsa och förstå - ha kompetensen...glömde det. Glömde FK här att veta hur man bedömer arbetsförmåga, på vilka grunder och underlag? Glömde de att det är nedsättningar av aktivitet och funktion som är grunden för sjukskrivning och arbetsoförmåga - inte diagnos? Oooopss....
FK ifrågasätter vidare varför jag inte kan börja arbetsrehab tidigare än 2018...
Om de läst så förstår de varför. Kronisk sjukdom - ofta sjunkande i ohälsa de första åren. Jag står i kö till Stora Sköndals ME/CFS-mottagning - för rehab. Har väntat i 1,5 år nu och det är ca 2 års väntan att få komma dit. Först efter jag genomgått den rehaben så kan jag eventuellt börja arbetsträna. Detta är mest min önskan - att få börja jobba igen, få komma hemifrån.
Mina läkare skakar på huvudet och inser att mina önskningar  kommer att blir svåra att uppfylla, men de har varit snälla och låtit mig få ha en liiiiiiten förhoppning kvar. Men med senaste årets förnedringar, kränkningar och ständiga psykiska press från Försäkrimngskassan som helt kallhjärtat bara slängde ute mig - för ingen kan vara sjuk längre än ett är enligt Socialstyrelsens RIKTlinjer....
Men lider man av en kronisk sjukdom som dessutom riskerar att förvärras av mental och fysisk ansträngning - då är man sjuk betydligt längre än ett år. Speciellt som FK hjälper till att förvärra ohälsan. Eller glömde de detta också? Eller struntade de i även det här? Rehab trodde jag var vilktigt för dem, men de glömde visst det?
 
Många kanske tycker att jag är misstänksam och ifrågasättande mot FK. Men då jag levt i denna alternativa värld ett år nu - där regler, fakta och lagar kan kringgås för att få ner sjuktalen, så vet jag att jag måste vara en ordpolis, en som värnar om min egna hälsa och hur den bedöms. FK bryr sig faktiskt inte. I ett annat ärende har jag tex nyligen blivit tvungen att påvisa Försäkringskassan deras egna regler och bestämmelser. Dem verkar de ha "glömt" i sin iver att få ner sjuktalen. Ajabaja...
Eller "glömde" FK sina regler och bestämmelser i sin iver att få ner sjuktalen? Kan det vara så illa? 
 
Så säg mig - Annika Strandhäll - hur kommer det sig att Försäkringskassan får agera så här utan att ni som styrande regering agerar?
De vill ju inte se sjukdomen, de ser bara till att få avslå för att få ner sjuktalen. Målet är 9,0 år 2020 och det är detta FK ser till, för annars får de på fingrarna av er. Men de borde få på fingrarna av er för att de missbrukar läkarnas förtroende och komptenes, att de misshandlar och kränker de sjuka, att de överbelastar läkare och våra domstolar, att de agerar helt rättsosäkert. Agera nu. Många, många sjuka drabbas illa av allt detta - allt pga sjuktalen...Helt uppenbart är att du och jag, Annika, inte lever på samma planet. Det du säger i intervjuer låter nog bra för de oupplysta och odrabbade, men vi andra - vi vet tyvärr att detta är tecken på oinsikt och förnekelse av en grym behandling av sjuka.
Försäkringskassan glömmer inte sjuktalen, men de glömmer oss sjuka och den trygghet vi skulle få om livet tog en annan vändning.
 
 
me/cfs Annika Strandhäll Diagnos Försäkringskassan Kronisk sjukdom Läkarkontakt Människanbakom Stora Sköndals ME/CFS-mottagning arbetsförmåga me/cfs objektiva fynd sjuktal
0

Försäkringskassan struntar i sina egna riktlinjer och predjucerande domar i sin jakt på sjuktal.

Kommunikation, dialog, förståelse. Vikten av att få svar på sina frågor. Grundstenar i mångas tillvaro.Så även i min. Om jag som förälder eller pedagog skulle nöja mig med att ett barn säger att hen slog den andra bara för att den kände för det skulle jag göra en grundfel. Därför har jag nu så svårt att acceptera att Försäkringskassan kan bedöma utan att (kunna) motivera sina bedömningar. Vilken lärare får sätta ett betyg utan att kunna motivera sitt beslut? Vilken läkare kan sätta en diagnos utan att kunna motivera hur och varför diagnosen satts? Varför kan Försäkringskassan bedöma utan att kunna motivera för alla de parametrar som har betydelse för ett beslut? Hur kan Försäkringskassan komma undan gång efter gång med att “de bedömer” utifrån de underlag som finns utan att hänvisa till dessa underlag och visa på att de läst faktan, kunnat förstå den och därmed inse konsekvenserna av ett beslut?

Jag har många, många gånger under mitt sista år som utförsäkrad från Försäkringskassan försökt få en motivering som jag kan förstå, en sammanställning av att de läst faktan jag och mina läkare skickat dem - att de förstått dessa och konsekvenserna av dessa.

Detta borde ju vara grunden i att kunna bedöma arbetsförmåga - att de har läst intygen, förstått vad det beskrivna innebär och förstå vad konsekvenserna av arbete/ej arbete blir i den personens situation. Nyligen redovisade en person bedömningen från Försäkringskassan på Twitter:

“Utifrån uppgifterna i ärendet bedömer Försäkringskassan att du trots dina besvär inte har en nedsatt arbetsförmåga med minst en fjärdedel i förhållande till alla normalt förekommande arbeten då du inte har några begränsningar i att utföra aktiviteter där du inte behöver gå, stå eller böja dig framåt.”

Tror knappast att jag behöver säga att alla, utom FK, finner denna "motivering ytterst märklig. Rent av skrattretande om man är lagt åt det hållet. Jag bidrar med en bild på mitt senaste beslut som jag upprepade gånger försökt på en förklaring till - utan resultat:

Frågar man som drabbad av en sådan motivering vilket jobb de tänker på att man kan utföra får man till svar att det inte ingår i Försäkringskassans arbete att tala om det för den drabbade. Det blir ännu mer intressant då det finns åtskilliga domar som talar om att ett arbete som betecknas “alla normalt förekommande arbeten” inte får innehålla några begränsningar mm. Se bland annat vad Regeringsrätten (föregångaren till HFD) fastslog i mål nr 7437-06, 2008-04-08:

"Vidare bör arbeten som är så specifikt anpassade efter en persons medicinska besvär att de endast finns i mycket begränsad utsträckning naturligtvis inte anses som normalt förekommande (jfr Försäkringskassans Vägledning 2004:9 Sjukersättning och aktivitetsersättning, avsnitt 6.5). När en person, på grund av sina medicinska besvär, endast klarar några av de här uppräknade typerna av arbeten krävs att en anställning faktiskt erbjuds honom eller henne för att Försäkringskassan ska kunna neka personen sjukersättning.”

Denna finns publicerad i Försäkringskassans egna dokument med rättens prejudicerande domar i Socialförsäkringsmål. (https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/ca22d392-f310-4a24-ab0b-1ea70a860f7c/anser_2010_1.pdf?MOD=AJPERES)

För mig är detta solklart att Försäkringskassan är helt vilse i sina egna ambitioner till att ge avslag för att gynna det sjunkande sjuktalet. De har glömt sin egna vision. Den om trygghet när livet tar en annan vändning.

 

 

En annan sak som jag reflekterat över är hur Försäkringskassan anser sig ha rätt att bedöma att mina ord inte är av vikt och betydelse. Att jag delger hur min vardag ser ut och hur den påverkar mig. När jag gör det heter det:

”Utifrån läkarintyg som har inkommit till försäkringskassan baseras allting utifrån anamnestiska uppgifter, alltså det som du själv berättar till sjukskrivande läkare. Det framkommer ingenstans att dessa uppgifter har verifierats med hjälp av exempelvis tester, observationer mm.”

Mina ord gäller alltså inte som bevis för att jag mår riktigt dåligt. Sedan att läkaren hade observerat, testat och undersökt mig är ett annat fel i detta uttalande, men det berör jag inte nu. Det intressanta med att mina ord klassas som icke godtagbara som “bevis” för min sjukdom o mina nedsättningar, är att i FKs egna AFU undersökning så ingår det moment där den sjuke SKA beskriva sin situation och fylla i diverse självskattningstester. Varför om nu inte detta duger som bevis i andra fall, som min sjukskrivningsprocess?  

Dessutom undrar jag hur det är möjligt att FK egna ord, dvs anamnestiska uppgifter, duger då de påstår sig att läst intygen, de upprepar några valda delar (sällan de mest relevanta), de nämner (om man har tur) eventuella bilagor/fakta man skickat in vid dess namn. De tar aldrig upp VAD som stått i dessa, HUR de tolkat dem och hur de anser att detta bidrar till att jag har/inte har arbetsförmåga. Hur ska jag då veta, ha bevis för att de verkligen läst det jag skickat in?

Är inte detta samma sak som mina egna ord i så fall? Deras bedömning är ju bara deras egna ord? Och de har inte ens en motivering, förklaring i hur/varför mm de bedömer såsom de gör. Det har ju tom jag skrivit i mina självskattningsdokument, mina berättelser/förklaringar till FK för att de ska förstå. Jag har inte bara skrivit att, jag har även beskrivit varför och hur. Mina läkare har också skrivit och motiverat/förklarat varför och vad som sker och hur, vid mina nedsättningar. Men FK bara bedömer - utan motivering. Och de får rätt. Hur går det till? Hur är det möjligt att FKs bedömning väger tyngre än läkarnas?

Läkarna har dessutom träffat den sjuke. Det gör inte handläggarna idag då de anser att det varken är nödvändigt för en korrekt bedömning eller att de har tid med detta. Hur kan de anse att de inte behöver mer information för en korrekt bedömning om nu både läkare, den drabbade och som i mitt fall - även arbetsgivare och facket - vill ha ett möte för att förklara att de bedömt fel. Hur kan FK komma undan med att de trots detta gör en rättssäker bedömning?

Jag vill hänvisa till ISF (inspektionen för socialförsäkringen) och en publikation angående just hur FK år efter år inte motiverar sina beslut tillräckligt och att detta omöjliggör en rättssäker hantering av ärendet. Läs “När sjukpenning nekas” http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/nar_sjukpenning_nekas.cid4079

Hela rapporten är ytterst intressant, men speciellt kapitel 5 (sid 37-53). Om man tittar i slutet på denna publikation ser man även de mallar som FK använder och där det uttryckligen står att handläggaren ska motivera med egna ord det bedömda.

Om man ställer detta även mot Försäkringskassans egna riktlinjer “Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan”

https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/5fa3b416-7843-4398-b986-29fd06c6826b/riktlinje-2005-14.pdf?MOD=AJPERES så blir allt mer förvirrande över hur FK idag agerar. De verkar ha glömt alla riktlinjer, sina egna regler. Allt i jakten på att få ner sjuktalen. Det står bland annat:

“Syftet med ett kommuniceringsbrev är att den som ärendet gäller ska få möjlighet att – innan vi fattar ett beslut – yttra sig över uppgifter som påverkar ärendet och som tillförts ärendet av någon annan. Syftet med ett beslutsbrev är att informera mottagaren om vilket beslut Försäkringskassan har fattat och vad som varit skälen för vårt beslut. Förenklat innebär det att du i ett kommuniceringsbrev redovisar de uppgifter som tillförts ärendet av någon annan och i ett beslutsbrev redovisar de relevanta uppgifter som behövs för att mottagaren ska kunna förstå beslutet.”

"6.6 Rubriken Motivering till beslutet.Syftet med det här avsnittet är att förklara skälen till beslutet. Förklara enkelt och pedagogiskt det som är viktigast för mottagaren att veta för att kunna förstå beslutet. Mottagaren måste kunna förstå beslutet utan att behöva vända sig till en tredje källa. Man ska till exempel inte behöva läsa kommuniceringsbrevet för att förstå beslutet.Ett väl motiverat beslut är nödvändigt för att kunden ska kunna känna förtroende för att ärendet handlagts korrekt och att beslutet är riktigt. Genom en bra motivering kan du också undvika onödiga samtal, omprövningar eller överklaganden."

"Punkt 6.3.3: I motiveringen bemöter du eventuella synpunkter som mottagaren har lämnat på kommuniceringsbrevet. Det gör du även om synpunkterna inte påverkar beslutet. Det räcker inte med att skriva att inkomna synpunkter inte ändrar beslutet eller påverkar Försäkringskassans bedömning, det måste framgå varför synpunkterna inte ändrar beslutet. Den enskilde kan ha fört fram skäl till varför han eller hon borde ha rätt till ersättning. Bemöt argumenten och synpunkterna med utgångspunkt från vad som är viktigt i det enskilda ärendet."

Så säg mig, hur kommer det sig att Försäkringskassan idag varken bemöter, motiverar eller bedömer rätt - och de kommer undan med det. Trots att de får på fingrarna (om o om igen) av FR/KR/HFR när fallen kommer dit. Slösar inte FK med samhällets resurser i sin jakt på sjunkande sjuktal? Blir inte FK en stor bov i ökande kostnader, men att detta inte uppmärksammas för gemene man tror ju att FK gör inga fel. 

 

 

 

 

 

me/cfs Ann-Marie Begler Annika Strandhäll Försäkringskassan Förvaltningsrätten Högsta Förvaltningsrätten ISF Inspektionen för sjukförsäkringen Kammarrätten Lars-Åke Brattlund Människanbakom Regeringsrätten me/cfs
1

Hur jag orkar "slåss" mot Försäkringskassan? Jag har inget val.

Många undrar nog hur man orkar med Försäkringskassan när man är i den sitsen jag, och många med mig, är. Ärligen vet jag inte vad jag ska svara. Jag kan nu bara tala utifrån mina erfarenheter och mina känslor, men jag tänker även på alla de andra jag ser dagligen som utsätts för Försäkringskassans hetsjakt.
De finns de som ställt frågan varför jag engagerar mig så, om det inte tar kraft och tid?
Jo, det gör det. Det tar allt detta och lite till.
Det påverkar min hälsa till det sämre. Men jag kan inte låta detta myndighetsmissbruk (eller heter det maktmissbruk?) få fortsätta i dimridåerna för de odrabbade - och de drabbade. Vi sjuka slåss, vi kränks, vi mosas - men vi är just sjuka och orkar inte alla gånger.
Men de som idag är friska och orkar, de borde få veta vad som kan se den dagen de eventuellt inte får behålla hälsan. För det kan drabba vem som helst. Ohälsan alltså. Men våra trygghetssystem ser kanske olika ut. De politiker mfl som beslutar kring hur systemen ska fungera för oss i samhället - de har ofta egna försäkringar, egna grädfiler i vården mm. De drabbas inte på samma sätt som vi andra gör. Detta gör att de inte riktigt får känna på sin egna medicin, sina egna regler - dem som de satt upp för oss andra. Galet.
Så för att få dem att förstå lite om hur vi drabbas måste vi upplysa. Vi är många som hjälps åt. Vi stöter på både gehör och förnekelse. 
I min situation har jag upplevt att jag drivs av den uppfostran jag fått, och som den medmännsika jag är - man tar hand om varandra. Man lyssnar, försöker förstå. Försöker hjälpa. I mitt arbete är detta också viktiga grundvärderingar. Det är så jag lär mina barn.
Men tyvärr ifrågasätter jag ibland detta nu när jag hamnat i klorna på Försäkringskassan. Den myndigheten har en vision som låter flott och trygg: 
"Vår vision är ett samhälle där människor känner trygghet om livet tar en ny vändning"
Någon trygghet finns inte längre. Tar livet en ny vändning i form av att hälsan sviker, så utsätts du för de mest märkliga saker man inte trodde en myndighet av detta slag befattade sig med.
Man förfasas över att medmänskligeten är som bortsprungen. Allt handlar nu helt kallhjärtat om sjuktal, siffror och pengar. Självklart ska de stävja fusket, för det finns tyvärr. Vi sjuka blir dock fascinerade över hur fusket dock verkar slippa igenom dessa avslagsmaskiner. Hur är det möjligt att fusket lyckas när vi sjuka mosas fullständigt.
Dessutom är åtminstone jag väldigt, väldigt trött på att anklagas för att välja att jag är sjuk. Det är inget man väljer. 
Det fanns perioder när jag arbetade som jag längtade efter att få vara ledig, slippa arbetet. Det tror jag många känner i vissa perioder. Men nu, när jag blivit kroniskt sjuk, är längtan efter att arbete smärtsam. Jag går på niten om o om igen här hemma när jag tror att jag kan jobba. Min omgivning skakar uppgivet på huvudet och får så rätt när jag kroknar efter en halvtimmes försök att städa eller liknande. De får även stå ut med mig när jag ligger de efterföljande dagarna. Helt utslagen.
Men just min önskan om att vara som vanligt gör att jag använder min lilla energi till att åtminstone försöka upplysa om hur situationen som sjuk är.
Hur det känns att bli så otroligt illa behandlad av Försäkringskassan.
Att ständigt vara rädd för att gå till brevlådan.
Jag måste få ur mig den tärande frustrationen på något sätt. Att utsättas för denna terror från Försäkringskassan äter upp en innifrån. Men jag kan ju inte bara lägga mig ner och acceptera deras sätt då det är så helt emot alla mina grundvärderingar, samhällets grundvärderingar.
När man öppnar ett brev från Försäkringskassan ökar pulsen med säkert 300%. Rummet gungar, benen blir svaga. All fukt i munnen försvinner och man gapar som ett fån på de bisarra raderna.
Jag brukar fundera på hur de mår där på Försäkringskassan? Sover de gott om natten? Magsår? Stress? För om jag skulle behöva agera såsom de gör så skulle jag må fördjävligt. Jag mår i och för sig fördjävligt av deras agerande. Jag är fast i klorna på dem dessvärre också. Jag lider ju av en kronsik sjukdom. Det betyder livslång (sådetså Försäkringsassan - ni har svårt att fatta detta bland annat). Så Försäkringskassan och jag kommer att få vara tvugna att vara bekanta med varandra i resten av mitt liv.
Därför måste jag orka. Jag kan inte ge upp. Även om det kostar på för hälsan. Men jag kan inte jobba, jag VILL - men jag KAN inte. Jag försämras dessutom och det mycket pga Försäkringskassan tyvärr. Så när jag läst klart det bisarra, verklighetsfrånvarande som Försäkringskassan anser/bedömer så brukar jag gå igång på adrenalin. Det är inte bra när man som jag lider av ME/CFS. Men då detta adrenalin orsakar en inre stress så känner jag att jag måste bli av med det och då försöker jag upplysa, påverka, agera. Jag kan ju ändå inte sova. Huvudet värker och inga tabletter hjälper. Och kroppen känns sprängfylld av adrenalin - det gör ont tom. Jag måste då, för min egna ro, försöka åtminstone. Och jag försöker och försöker. Men den stora, iskalla väggen mot Försäkringskassan är kompakt. Jag tycker synd om dem. Jag tycker synd om mig själv. Tänk om vi kunde hjälpa varandra istället. Varför ska det vara så svårt?
Att jag nu under ett års tid varit utan någon sjukpeng, ingen lön, ingen a-kassa, inget - det känns som ett stort hån efter att ha jobbat i 30 år. Det känns som ett stort hån mot min familj som drabbas. Hur långe ska min sambo orka? Vad händer om han inte gör det längre? Var tog visionen vägen för Försäkringskassan?
Är det verkligen sant att i dagens Sverige år 2017, under ett "Socialdemokratiskt" styre, att männsikor utförsäkras värre än under Alliansens tid? Ja. Men nu kallas det inte utförsäkras. Dock är principen densamma. Därför måste jag kämpa, upplysa. Det läggs ut dimridåer. Jag och alla vi andra hjälps åt att skingra dessa. Vi måste så att även vi kan få leva, få trygghet. Trots att livet tog en ny vändning för oss.
Så detta är varför jag "orkar" slåss mot Försäkringskassan - jag har inget val.
 
 
 
me/cfs #människanbakom Annika Strandhäll Försäkringskassan Regeringen hjärntrötthet maktmissbruk me/cfs