0

Mellanspel: Klarar jag allt detta själv?

Många undrar hur jag vet allt kring det jag skriver. Förstår att det kan känns märkligt med tanke på min svåra kognitativa nedsättning dessutom. Men sanningen är att varje blogginlägg som har fakta i sig tar en enorm energi av mig och därför jag exempelvis just nu en energisvacka, jag kallar det för energibaksmälla för att omgivningen ska förstå. Jag bara sover och sover.  Normalt kallas denna energibaksmälla för  PEM (Post-Exertional Malaise) som som är ”ansträngningsutlöst symtomförvärring” med de typiska symtomen såsom extrem energibrist  och som kommer av att man försämras efter aktivitet, både mental och kroppslig. Ofta förekommer konstanta influensaliknande symtom, halsont, värk och en känsla av ”hjärndimma”.
 
Men gällande mitt bloggande där fakta är med, så har jag har en enorm hjälp av de forum jag är med i. Där vi stöttar varandra. Delger våra erfarneheter och tipsar om saker, förr gällande sjukdomen. Men senare årenhar  fokus dessvärre flyttats från sjukdomstips till Försäkringskasse-tips. Och tipsa om vilken jursit vi ev kan använda, som har lite hålrum i sina fulla scheman. För vi kan inte heller anlita den vanliga juristen - den med dyra arvoden och dålig insikt i just sjukdomen. Vi behöver specialkunskap i hur sjukdomen forskas kring, hur FK behöver bemötas i deras påstååenden mm.
Men dessa forum och min kontakt med min jurist har lärt mig mycket. Jag samlar länkar och domslut i en mapp här hemma. Det jobbigaste för mig är att hitta dem när jag vill skriva om dem. 
Nu har jag hittills redovisat 5 ärenden. De 5 mentalt jobbigaste för mig. Snart kommer de övriga 2 jag fick avslag på samt det pågående ärendet (#8) och deras intressanta historik. #8 handlar bl a om hur en handläggare och en FMR börjar rota i hur diagnosen satts - trots att de inte ska göra detta. Hur "jag" fick maila FKs HK och få den reglen bekräftad men FK handläggaren och FMR ändå struntar i HKs svar. Intressant? Det kommer.
Men nu måste jag få vila ett par dagar till tyvärr. Just nu kan jag bara skriva de tankar som finns fritt i mitt huvud. Det kräver inte för mycket arbete av fakta. Det är bara mina tankar, mina ord.
Och enligt Försäkringskassan är inte mina ord bevis, de betyder ingenting... dårar ;-)
 
Så alltså, jag klarar inte allt själv. Långtifrån. Jag har hjäp från er alla. På forumen, min jurist, mina medkämpare. Tillsammans kan vi påverka. Bara vår minsiter Annika Strandhäll tog upp strutshuvudet någon gång och visade lite vilja att förstå att vi lever i olika världar. Hon som finns bakom skrivbordet i en tro att hon vet hur verkligheten är - och vi som drabbas varje dag av ord, av FK, av tystnaden från våra politiker.
Skilda världar.
Där en är sanningen och en fabler. 
me/cfs #FKstress #jagsaknas #människanbakom Ann-Marie Begler Annika Strandhäll FMR Försäkringskassan syd/ost Nacka Kronisk sjukdom Monstret i skuggorna Myalgisk Encefalomyelit PEM me/cfs
2

motiveringar - Ärende #5

Ärendet gäller perioden 20161005-20161130.
Detta ärende är "intressant" ur en del olika perspektiv och resulterade i att jag ruttnade rejält och skickade in flera JOanmälningar. Dessa avslog naturligtvis av JO, trots alla omfattade fel av FK.
 
Men det mest intressanta är ändå det att detta ärende först avslogs av både FKs handläggare på det lokala kontoret och av Försäkringskassans omprövnad (OMP). Men jag skickade inte in det till FR utan väntade lite för att samla ihop fler ärenden, fler avslag, jag visste ju att de skulle komma.
När ärende #8 blev mirakulöst godkänt, och ärende #7 som låg hos OMP även godkändes utan insats från mig, så insåg jag att jag hade fler ärenden hos OMP som låg där med samma grunder. Det var ärende #5 (detta) och #6.  Men jag fick veta via mail att ärende #6 avskrivits då det omfattade samma tidsperiod som #7. Förvirrad? Snurrigt? Det tycker jag. Jag hänger inte med och det beror på att ärendena blev korta och konstiga pga att jag anmälde mig sjuk på en gång igen och FK avslog med nästan vändande post. Men ärende #6 var egentligen bara onödigt, men det visste vi inte vid anmälningstillfället. FK valde bara att göra det extremt kort i tiden, genom snabbt avslag, så det rymdes inom ett annat ärendes tidsperiod.
Men kort innebär detta att ärende #5 låg kvar hos OMP och jag mailade dem om att ändra. Fick till svar att de redan skickat ut beslutet (avslag) till mig. Ärende #6 hade allt då bakats in i ärende #7 och därmed godkänts. 
I ärende #5 fick jag påminna OMP om att de kan ändra deras beslut om avslag. Detta kan en myndighet göra innan ärendet lämnats över till domstolen och ärendet har fått nya information som kan ge grund för en ändring. Detta enligt förvaltninglagen 20§  (länk). Jag fick tjafsa lite med handläggaren på OMP som vägrade trots hänvisningen, men när jag kontakade enhetschefen på OMP så fick jag besked inom en dag att beslutet skulle ändras till ett godkännande. 
Jag vill nu att ni tittar på motiveringen till FKs avslag i ärendet ovan. Nedan bifogar jag en bild på hur FKs OMP motiverat att jag får godkänt, granska den och kom ihåg vad som står i avslagsmotiveringen.
Informationen och min oförmåga till arbete har varit konstant under tiden.  Förutom att ärende #8 blev godkänt. Och därför bedöms mina intyg gamla, förut underkända,  plötsligt duga. Informationen i intygen kan tydligen tolkas annorlunda. Att jag påbörjat rehab hos Stora Sköndal nu kan ju inte ha påverkat hur jag mådde då - för rehab hos Stora Sköndal är en rehab som lär mig att jag ska ha stol i dusche, ha eltandborste och sitta när jag borstar tänderna - allt för att spara på den lilla energi jag har. Den botar inte. Den får mig att leva med sjukdomen.
Är det då fel på intygen såsom FK hela tiden påstår? Verkligen?
Eller är det hur FK väljer att läsa och tolka?
Vad som förvånar mig med detta beslut är att det plötsligt står att jag varit sjukskriven sedan oktober 2016. Men jag har varit sjuskriven sedan 18 januari 2015. Var tog tiden före detta vägen? Varför vägs detta plötsligt inte in när det gjort det tidigare? Bara borta - så där... känns märkligt. Konstigt. Och ingen förklaring.
Jag bifogar även läkarintyget till detta ärende. Det läkarintyg som gav avslag både av handläggaren på FK och sedan OMP. För jag hade ingen arbetsförmåga och alla uppgifter i intygen bara var mina egna ord. Detta trots att läkaren som ni komemr att se bifogat utdrag ur den arbetsförmågeutredning jag gjorde och som FK dessutom har journalen ifrån. Är det mina ord? Hur kan de motivera som de gör? Och sedan dessutom vägra svara mig på detta när jag frågar om o om igen (därav en JOanmälan). De ska svara om det ska finnas någon rättssäkerhet. Hur ska jag annars kunna rätta fakta mm?
Jag ber om ursäkt att intygen blir många bilder, men min läkare skrev ett vanligt intyg, men hade även kompletterat med 2 sidor till för att få med mycket fakta. Fk kanske inte orkade läsa detta heller...?

Så jag tycker är värt att reflektera över är:
1. Varför ska jag behöva veta att hänvisa till Förvaltningslagen för att få en myndighet (OMP) att ändra ett beslut?
2. Varför ska jag behöva jaga enhetscheferna trots att jag hänvisar till lagen och en handläggare borde kunna ändra?
3. Hur kan ett beslut ändras - trots att infon är densamma?
4. Hur kan intygen tolkas på så olika sätt utan att de ändrats?
5. Varför fortsätter FK neka mig svar på hur de tolkar intygen, ge mig bevis på att de faktiskt läst intygen?
6. Varför nekar FK mig rättssäkerheten?

Detta ärende är nu alltså godkänt och jag har fått sjukpenninge retroaktivt från detta datum. Men jag har ärende #1-3 i Kammarrätten för prövning. Samma oförmåga till arbete, samma sjukdom även om vi trodde annorlunda i början (vanligt av läkare), samma nedsättningar... Jag har bara börjat på rehab på Stora Sköndal. Jag har nu lagt in bilder på mina intyg i ärendet#1. Bara för att man ska kunna jämföra. Och se hur motiveringen här i ärende #5 ger godkänt och att de tydligen nu sett att jag ex vilar/sover 2 dagar och att detta sätter ner arbetsförmågan. Varför gällde inte detta för arbetsförmågan redan i ärende #1?
 
me/cfs #FKstress #jagsaknas #människanbakom Arbetsförmågeutredning Försäkringskassans OMP Förvaltningsrätten me/cfs
1

Motiveringar - Ärende #4

 
Detta ärende gäller perioden 20160808-20160930. Beslutet daterat 20161004.
Då detta ärende omfattar samma period som ärendet innan så gick jag aldrig vidare med detta till OMP eller FR. Min jursit sa att det skulle ändå inte behandlas när tidsperioderna är samma. Men jag gör ju så att samma dag jag får beslutet i min hand så anmäler jag mig på nytt som sjuk. Inte för att FK bryr sig, men jag vill verkligen markera för dem att jag ÄR sjuk - oavsett deras bedömningar. Dessutom vågar jag inte vänta ut tidsperioden då inte kan lita på mitt minne. Skulle säkert glömma att anmäla igen och då kan det bli glapp vilket jag vill undvika.
Jag tänker därför inte i detta fall förklara alltför mycket. Dock ska det framkomma att jag upplevde att FK skyndade på med detta beslut då de visste genom information jag gett dem att jag skulle på en aktivitets/arbetsförmågeutredning i början av oktober, dvs några dagar efter de daterat beslutet. De inväntade alltså inte den, utan ville avslå ändå.
Jag bifogar läkarintygets ruta så ni ser vad FK grundar sin motivering på.
 
 
I detta ärende tänkte jag detaljvisa på detta med FKs undersökningplikt som finns beskriven i Vägledning 2004:7 Version 11, Förvaltningsrätt i praktiken (länk) : Jag har inte hittat någon liknande text i nuvarande Vägledningen om sjukpenning, så jag vet inte om detta är den senaste. Är just nu för trög i huvudet för att hitta rätt saker märker jag utan utgår från de underlag jag hade (från juristen) vid tiden för ett eventuellt överklagande.

10.4 Försäkringskassans utredningsskyldighet

I kapitel 1 i den här vägledningen beskrivs att förvaltningsmyndigheterna sedan gammalt har ett utredningsansvar.

Bestämmelsen i 110 kap. 13 § SFB innebär att Försäkringskassan ska leda utredningen i ärendet och bestämma vilka utredningsåtgärder och vilket underlag som behövs för att kunna fatta beslut i ärendet. Det betyder bland annat att Försäkringskassan vid behov själv måste ta initiativ till nödvändiga utredningsåtgärder. Se den särskilda bestämmelsen om Försäkringskassans utredningsbefogenheter i 110 kap. 14 § SFB.

Men utredningsskyldigheten innebär inte att Försäkringskassan i varje ärende måste sköta utredningen själv. Den som ansöker om en förmån eller önskar få högre nivå av en redan beviljad förmån har i princip att bevisa att han eller hon har rätt till det som ansökan gäller. Den sökande har alltså också ett ansvar. Som framgår av 110 kap. 13 § första stycket SFB är det ärendets beskaffenhet som avgör hur långt Försäkringskassans utrednings- skyldighet sträcker sig.

Försäkringskassan har en mer vidsträckt utredningsskyldighet i ärenden som initierats av Försäkringskassan själv och i de fall Försäkringskassan överväger att fatta ett betungande beslut, till exempel ett beslut om återkrav eller indragning eller nedsättning av ersättning (se prop. 2008/09:200 s. 554– 555). Här har Försäkringskassan huvudansvaret för att ärendet blir tillräckligt utrett för beslut.

Utredningsskyldigheten innebär alltså att det är Försäkringskassan som måste bedöma om den utredning eller ansökan som kommer in är tillräcklig som underlag för beslut och som ska begära komplettering om den inte är det. Den bedömningen kan den enskilde knappast göra på egen hand. Är det särskilt föreskrivet att den enskilde ska svara för viss utredning, till exempel att lämna in ett läkarutlåtande, har denne dock ett förstahandsansvar för att göra det.

Det kan dock vara så att Försäkringskassan, med hänsyn till någon special- bestämmelse anser att läkarutlåtandet inte är nödvändigt för att bedöma ersättningsfrågan, till exempel 110 kap. 25 § andra stycket SFB. I så fall ska en komplettering givetvis inte begäras och det kan inte heller bli aktuellt att avvisa ansökan av det skälet (se 110 kap.10 § SFB och avsnitt 12.7).

Frågan om vilken utredning som kan anses utgöra fullgott beslutsunderlag har varit föremål för prövning i rättsfallet RÅ 2010 ref. 120 (se även Doms- nytt 2011:15). I målet tog HFD ställning till hur långt Försäkringskassans utredningsskyldighet sträcker sig i ett sjukpenningärende. Den enskilde hade ansökt om sjukpenning för en viss period men Försäkringskassan ansåg att det intyg han hade skickat in var otillräckligt för att avgöra frågan om hans arbetsförmåga var nedsatt.

HFD uttalade att det krav på utredning som kan ställas på Försäkringskassan i sjukpenningärenden varierar, bland annat beroende på ärendets karaktär och den enskildes förutsättningar att tillvarata sina intressen. Enligt dom- stolen var det aktuella fallet komplicerat och det underlag som fanns till- gängligt vid tidpunkten för Försäkringskassans beslut gav inte någon säker bild av den enskildes tillstånd och arbetsförmåga. Försäkringskassan borde därför ha försökt få del av den behandlande läkarens uppfattning i ärendet. Försäkringskassan hade inte gjort det. Inte heller hade Försäkringskassan diskuterat med den enskilde eller kompletterat utredningen inför omprövningsbeslutet, till exempel genom att inhämta uppgifter från den sjuk- skrivande läkaren. Målet återförvisades till Försäkringskassan för ny handläggning. 

 


 

Kammarrätten i Sundsvall har dessutom i en dom ( mål nr 1814-10) skrivit:
"I det här fallet kan konstraterats att de medicinska underlagen har varit knapphändigt ifyllda av den behandlande läkaren, och att detta särskilt gäller beskrivningen av hur sjukdomen begränsar XX:s aktivitetsförmåga. Enligt kammarrättens mening har det i denna situation ålegat Försäkringskassan att försöka komplettera utredningen, tex genom att ta kontakt med den behandlande läkaren. Några sådana åtgärder har dock, såvitt framgår av handlingarna i målet, inte företagits."
 
Detta är något som Försäkringskassan ofta slarvar med enligt min erfarenhet. De anser sig ha tillräckligt underlag för ett beslut, men kan även skriva i samma beslut att det saknas uppgifter om hur sjukdomen påverkar aktivitets- och funktionsnedsättningarna och således arbetsförmågan. De skylelr på att det inte finns objektiva fynd också vilket de iså fall borde be den behandlande läkaren komplettera med - om nu FK anser att de saknas. Jag finner alltså FKs egna motiveringar ytterst emotsägelsefulla om man ser till deras regler och de fakta som våra domstolar gett dem.
 
Detta ärende stannade alltså vid att jag överklagade FKs övervägande och jag fick ett beslut på det. Det beslutet var det sista som hände. Jag anmälde mig dock på nytt som sjuk och samlade kraft inför den utredning jag skulle göra om några dagar efter FK stressat fram beslutet (avslag).
me/cfs #FKstress #jagsaknas #människanbakom Försäkringskassan syd/ost Nacka Försäkringskassans utredningsplikt Förvaltningsrätten Högsta Förvaltningsrätten Kammarrätten me/cfs