1

Ett lagarbete är ingen soloprestation

Att Laget Sverige - Försäkringskassans dyra reklamkampanj - så insiktlöst påstår att alla kan delta i Laget Sverige har upprört många. Och det är knappast förvånande.
För att vara en myndighet med tillgång till mycket information om hur människor påverkas av sjukdom, olyckor och andra händelser man inte kan påverka - så vet man uppenbarligen inte mycket.
Kunskapsbristen och den klart uppenbara bristen på förståelsen inför detta som människor drabbas av, kan ha sin grund i att Försäkringskassan anser sig vara den som kan och ska bedöma om någon är arbetsför. Och detta utan att varken vilja - exakt, jag skriver vilja - träffa arbetsgivare, den drabbade, dennes läkare eller andra ombud för att se och få insyn i hur verkligeheten faktiskt ser ut. De anser sig ha rätt att döma utifrån sina standardmallar och svara med standardsvar till de drabbade.
Detta inser man när FK gång efter gång endast byter ut datum och lägger in eventuella svarsbilagors namn i besluten de skickar ut så känns denna "rätt" till beslut och bedömning rent förkastlig och borde vara ett brott mot de mänskliga rättigheterna.
Som drabbad borde man ha rätt att bli rättvist bedömd. Att de bryr sig om att läsa de bilagor de får från de drabbade. Bilagor fulla med fakta. Fakta som de borde vilja veta om de vill bedöma rätt. 
Personligen har jag reagerat på ordvalen i meningsbyggnaden i den kampanj som nu kostat 23 miljoner kronor hittills. En kampanj som enbart utger sig för att upplysa om att alla kan bidra, alla tillhör Laget Sverige. Tack, det är ju trevligt, men det visste jag redan. Att jag tillhör ett lag, en samvaro, en grupp. Jag är människa och jag bor i Sverige.
Men - jag är sjuk. Jag är kroniskt sjuk i en svårt funktionsnedsättande sjukdom. Så jag är tydligen inte med i Laget Sverige - enligt Försäkringskassan. Jag känner mig utsatt, utpekad, förnedrad av orden i kampanjen. Jag har här nedan klippt ut från Försäkringskassans hemsida och försöker beskriva hur jag känner kring dessa enkla meningar:
Att bli sjuk eller skadad behöver inte vara samma sak som att vara ute ur spelet. Detta är nog den meningen som jag tolkar som en mjuk inkörare i tankemönstret vi ska skapa oss enligt FK. Att välja "behöver inte vara" låter ju lagom dömmande, men som drabbad på alla sätt av FK läser jag in deras agerande i detta. Jag väljer inte att vara ute ur spelet. Men just nu behöver min hälsa det. För jag kan inte. Jag känner mig utesluten, utvisad, ur Laget Sverige redan nu. Så jag är ute ur spelet. Inte för att jag vill - utan för att min hälsa inte förmår annat, att den behöver det. Och ingen är ledsnare än jag - tro mig.
Deras resonemang fortsätter med meningen: Du kan komma tillbaka i arbete på olika sätt. Intressant. Tror de att jag inte vill? För det vill jag, men jag kan faktiskt inte. Med detta säger de nu åt mig - enligt mina erfarenheter - att jag väljer att fuska, att jag väljer att ligga med svåra smärtor, att jag väljer att ha en hjärna som inte samarbetar, inte minns, inte kan agera i nya situationer. Jag väljer att vara funktionsnedsatt både mentalt och fysiskt. Jag väljer att vara sjuk. Att jag - och många andra - inte kan, det är tydligen inget de vet om. För de vill inte veta. Det är enklare att tala om för oss och alla andra att alla kan. Bara de vill. Så alla kan. Eller? Tänk om det vore så enkelt. 
Nästa mening...Laget Sverige är en kampanj för att uppmärksamma att alla behövs och kan delta efter förmåga. Nu tjatar de in att alla KAN. Och att vi ska uppmärksamma alla de som inte deltar - att dessa latmaskar faktiskt kan, bara de inser sin förmåga. För alla har en förmåga. Bara någon (=Försäkringskassan) sparkar tillräckligt hårt. Att vi alla behövs vore ju en dröm. Tänk om de (=Förskringskassan) verkligen ansåg detta och inte struntade i läkarnas utlåtande. Tänk om de kunde lyssna på specialister och forskare. För de behövs väl verkligen för att vi ska förstå och utvecklas? Men genom att de inte vill lyssna och förstå bland annat dessa yrkeskårer säger de indirekt till dem att de inte behövs - för FK vet bättre själva. Att de inte vill leva efter det som de säger åt oss andra att göra. Känns som att sätta krokben för hela Laget Sverige. Om man väljer att agera sur domare som utvisar alla. Det är inget lagspel.
Sista meningen är extra intressant med tanke på Försäkringskassans egna agerande och deras grunder för bedömning:  Sjukskrivning är inte svart eller vitt. Jag tog tidigare i texten upp att de använder sig av mallar, matriser när de bedömer om någon har en arbetsförmåga. Detta är något handläggarna själva upplyst om i deras iver att försöka bekräfta sin rätt att göra bedömningarna. De gör säkert tjänstefel när de säger detta, men det visar också på hur de gör sina bedömningar. Det är inga bedömningar gjorda från den drabbades unika situation. Det är inga rättsäkra bedömningar. De gör själva svart/vita bedömningar utifrån läkarintygen som kommer in till dem. De gör en bedömning utifrån de orden som står där. "jaha - hon kan gå 20 minuter - då kan hon gå till jobbet - alltså kan hob jobba". Felet här, är att visst kan jag gå 20 minuter. Men det som sedan står i intyget var visst inte av värde för där står det sedan att jag ligger i 2 dygn efteråt med smärtor och en förlamande trötthet. På vilket jobb kan jag anlända, och sedan få tillgång till en mörkt, tyst rum där jag får vara ensam - utan någon form av stimulans i 2 dygn? Nej, en sjukskrivning är inte svart eller vit - men Försäkringskassans bedömningar är det. Helt felaktigt!
Ännu mer felaktigt blir det när de väljer att inte kontakta läkaren för ett förtydligande av läkarintyget. För enligt deras egna regler ska de kontakta läkaren om omständigheter kring läkarintyget ger antydan till avslag. Innan de ska ge avslag ska de kontakta läkaren alltså. Detta sker ytterst, ytterst sällan.
Felaktigheterna fortsätter när de väljer att inte inte lyssna på expertiser inom området. När de väljer att bortse från relevant fakta, förtydligande information.
De väljer dessutom att misstro den drabbade. Dennes ord är mycket tydligt inget av värde. Inget de bryr sig om för det är inte fakta av objektiv typ. Men inte ens det objektiva räknas. Den objektiva faktan som läkaren uppger. 
Med bakgrund av detta anser jag att Försäkringskassan kan sluta kasta sig med lögner såsom "Som läkare spelar du en central roll i att göra bedömningar av personers arbetsförmåga." SÅ är inte fallet.  Det vet både läkarkåren och alla de drabbade. Försäkringskassan anser sig ha rätten att bedöma arbetsförmågan - oavsett deras kunskap, deras ovilja att träffa den drabbade eller dennes läkare, arbetsgivare mfl. Försäkringskassan vet bättre och anser sig vara den självklara domaren i detta lagspel kallat Laget Sverige. För någon lagspelar är de inte. De vill bestämma öber alla andra. De vill välja reglerna. De vill välja vilket kort den drabbade ska få - gult eller rött. Oavsett vad övriga Laget Sverige försöker förmedla till dem.
Är det inte ett stort jävla hån att de nu försöker via denna dyra kampanj ge intrycket av att de är en lagspelare? är det verkligen så vi vill att skattepengarna ska användas? 
Borde Försäkringskassan inte ägnat både tid, resurser och pengar åt viktigare saker än att skapa en kampanj som kan anses fördömmande, kränkande?
Borde inte Försäkringskassan ha ägnat lite mediautrymme åt den nya regeln som infinner sig den 1 november och som nu smygs in i förhoppning av att de drabbade ska "råka" hamna mellan stolarna enklare? Denna nya regel grundar sig i två domar i kammarrätten. Jag kommer att berätta mer kring hur vi drabbade uppfattar att Försäkringskassan återigen väljer att tillgodose sig information som är till gagn för dem. Mina åsikter kommer i ett inlägg senare.
Läs mer om regeln kring läkarintyg, FKs rätt att inte betala sjukpenning mm här: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/forandrad-handlaggning-paverkar-utbetalningar-under-utredningstid
Nu lägger jag mig ner igen. Är så less på detta. Om nu FKs spioner anser att denna text påvisar arbetsförmåga kan jag skamset erkänan att jag filat på den under 3 veckor. Rekord i snigelfart. Knappast arbetsförmåga. Och som sagt, ovanstående är mina personliga tolkningar. Inget annat. Tolkningar baserade på erfarenhet av FKs agerande mot mig som sjuk, hur de försöker stämpla mig som lat, ovillig mm. 
 
Om du vill titta närmre på kampanjen jag nämner så länkar jag här till FKs hemsida:
https://www.forsakringskassan.se/lagetsverige
 
me/cfs #människanbakom Ann-Marie Begler Annika Strandhäll Försäkringskassan Laget Sverige SvMECFS dåligt samvete me/cfs
0

När Försäkringskassans ovilja blir en farlig epidemi

Nu har det åter gått en period sedan jag skrev. Men jag har inte klarat att varken läsa, skriva eller engagera mig någonstans på sista tiden. Min smärta ligger tungt över mig, men det jag lider mest av är att min hjärna och dess kapacitet som har rymt. Jag trodde i min enfald att vi bara lekte kurragömma ett tag, för ibland poppade det upp en stund med sammanhängande tankar. Och för mig innebär en stund några minuter. Inte längre. Men jag var så glad över dessa minuter. Men tydligen sprang hjärnan iväg och gömde sig för mig - på riktigt. Långt bort.
Att tänka, få vara kreativ, spontan, kvick, slagfärdig...jösses vad jag saknar det. Nu finns jag bara. Det man ser, är det jag är. Inte mycket mer. För som sagt, huvudkontoret har stängt. Allt annat är bara en smärtande massa.
Dock kan det bli missvisande hur mitt minne agerar. För saker som berör mig, som jag är bekant med har jag enklare för. Men kom inte med något nytt. Då blir det hjärnstopp i maskineriet. Jag behöver lång tid på mig. Tyst, ytterligare förklaringar och sedan en tid att sortera in detta nya. Som ofta är belagt med extra halkig silikon eller liknande, för det vill inte fastna. Så ny info är otroligt jobbig för mig. Det är nog därför jag däckar och sover så länge efter varje möte med en människa. Hjärnan måste få stänga av. Vila. Sortera. Och kanske, kanske stannar det nya kvar.
Men de som hör mig beskriva mitt mående upplever mig säkert som bra i kommunikation. Vad de inte vet är jag har haft god övning i att beskriva mig, vända ut och in på mig inför alla inom sjukvården och FK. Om och om igen. En inrättning tror på mig, den andra föraktar den fakta den får. Men bara för att sjukvården tror på mig mer än vad Försäkringskassan gör så innebär det inte att den kontakten är friktionsfri. För tyvärr är ju det ett möte, ett möte som slukar min energi och gör att jag kan berätta en del av det jag vill. Resten försvann i den mentala stressen ett sjukbesök innebär. Minnet agerar så. Det stänger av. Så även om nu den mittemot mig nu uppfattar mig som tydlig (vilket jag iofs tvivlar på) så ser de inte kaoset inombords, de märker inte allt jag glömmer. Detta gör att kontakterna tar tid. Jag behöver komplettera. Jag orkar inte alltid. Jag vill inte alltid för jag vill inte vara sjuk.
Att däremot mötas av den föraktfulla Försäkringskassan är så tröstlöst. Jag tycker nästan synd om dem, för jag framstår som ett geni i jämförelse. Och det tycker jag inte för att jag numera är smart, utan för att deras nivå är så låg. På alla sätt. Ibland beter de sig som riktiga människohatare. Siffror är deras gud. Siffror som vi sjuka nu får offras för. För vi är sjuka. Inte friska. Oavsett vad FK tror. Det finns säkert de som fuskar, det säger jag inget om. Jag har full förståelse för att man inte vill uppmuntra fuskare. Jag själv har tom nyligen skällt ut en sådan, på en AF-träff, som tyckte att det var samhällets skyldighet att ta hand om honom - bara för att han ville och inte tänkte jobba. Det är sådana människor som förstör för oss som verkligen behöver hjälp.
Men att nu FK anser att vi som är sjuka är friska, trots all den fakta vi levererar till dem, all den frustration våra vårdinstanser känner och försöker förmedla till dem - det är så regelvidrigt fel! Och samhället i övrigt trallar på i sin oupplysta värld. Där de matas med via medierna att de sjuka är besvärliga, de ljuger, de är bara lata, de har fel, de kostar bara, de kan egentligen jobba... Och där ligger vi sjuka. Vi vill jobba. Vi ljuger inte. FK har fel. FK kostar i sin okunskap. Men vi är fortfarande sjuka. Oavsett vad vår vilja vill. Det är inte viljan som är sjuk hos oss - det är våra kroppar. 
Det vore värre om det var viljan som är sjuk - som hos Försäkringskassan och hos den mannen jag skällde på. Det är sjukt! Att Föräkringskassan inte vill lära sig att de faktiskt har fel, att de genom detta drabbar oss sjuka. Att de genom detta förvärrar situationen istället. 
Vad vill jag att Försäkringskassan ska göra då? Jag vill att de ska uppdatera sina kunskaper i sjukdomar och deras funktionsnedsättningar. Jag vill att de ska lyssna på alla inblandade. Jag vill att de ska läsa OCH förstå att det vi skickar in är till för ett rättvis bedömning - vi gör det inte för att djävlas. Men vi är så less nu på att bli anklagade för lathet, att vi ljuger, att vi hittar på, att våra ord och upplevelser inte räknas. Detta är inte människovärdigt. Jag vill att Försäkringskassan lever upp till sin vision. Jag vill att de ska hjälpa dem som behöver det, ha tillräcklig kunskap för detta. Idag är så inte fallet. Jag vill att de för en DIALOG, inte monolog. Jag vill att de förstår vad som står i läkarintygen. Nu gör inte ens deras FMR det. Men mina söner gör och de är 11 och 13 år. ven grannbarnet förstår. Men inte FK. Detta är ett ganska tydligt bevis på deras ovilja att vilja förstå. Jag ogillar deras ovilja.
Jag ogillar Försäkringskassans ovilja. Den lägger krokben för oss sjuka, för dem själva och för samhället i stort. Synd att deras ovilja att inse detta är lika stor. Synd att samhället inte får rätt information om vad som pågår bakom kulisserna. Det är värre nu än under den förskräckliga Alliansens tid. Den de flesta tills slut fick upp ögonen för och insåg det felaktiga i. Nu är det alltså värre!
Jag tycker att FK ska se över sin egna ovilja. Den sprider sig som en farlig epidemi idag och orsakar skador överallt. Vi sjuka upplever sällan en ovilja, tvärtom. Vi har stor vilja att slippa vårt helevete, men vi har inget val. Vi är sjuka. Sjuka. Inte ovilliga. Sjuka!
 
me/cfs #människanbakom Ann-Marie Begler Annika Strandhäll Arbetsförmedlingen Försäkringskassan SvMECFS hjärndimma hjärntrötthet maktmissbruk me/cfs
0

Strutfotboll, blodprov och andra saker

Jag funderade återigen på detta med att Försäkringskassan inte anser att jag är utredd, provad, testad, utmanad. Detta för att denna j-a sjukdom inte kan leverera ett resultat via röntgen eller via blodprov. Är det rättvist? Att bara de sjuka som har de vanliga bevisen är de som anses undersökta ordentligt? Tänk om det faktiskt finns andra sätt? För det finns det. Men man väljer att blunda. Eller köra strutfotboll.
Men det är inte bara Försäkrigskassan som spelar strutfotboll. Även läkare gör det. Idag pratade jag med en inhoppare för min läkare. Min ordinarie läkare var inte på plats utan jobbade på akuten idag. Så jag fick prata med hennes kollega. En läkare som anses vara kompetent. Men jag vet att denna läkare inte alltid lyssnar så bra och är ytterst stelbent och även hon kör sin strutfotboll. Hon fick äran att undersöka min son för ett tag sedan. Han har återkommande feberattacker, där tempen stiger upp till 40 grader inom ca 30 minuter. Han får endast denna höga feber och den håller i sig ett par dagar. Sedan blir han frisk. Dessa feberattacker kom med två veckors mellanrum. Det innebär ju att vi blev oroliga. Skolan blev orolig och det kändes som de inte riktigt trodde på oss.
Så vi uppsökte denna läkare. Hon undersökte honom och om och om igen berättade hon att denna förkylning berodde på att jag jobbade på förskola, att vi hade katt, att vi inte tvättade händerna... Och vi rättade henne - om och om igen - och påpekade att det INTE är förkylning. "Bara" hög feber med kramper mm. Men hon fortsatte i sitt spår och avfärdade oss.
Tur att skolan nu äntligen stod på vår sida och via skolläkaren fick vi komma till barnläkare som remitterade oss vidare till SöS, där det konstaterades att han led av något som heter periodisk feber. Och då bör man hålla koll på bl a mjälten som tydligen tar stryk. När vi förde upp periodisk feber för VC-läkaren så sa hon att något sådant inte finns. Fel!!!
Tänk att det är så här i vården. Idag ifrågasatte samma läkare både min Hypotyreos och alla de symptomer och antydde föraktfullt att de nog berodde på något annat. Sedan ifrågasatte hon varför jag har fryst mitt träningskort. Motions ska alla syssla med. Och när jag förklarade för henne att när man har ME så förvärras man om man anstränger sig både mentalt och fysiskt. Då ifrågasatte hon detta och frågade vem som sagt så. Var jobbade denna person. Vilken kompetens har denne?
Till slut insåg jag att denna läkare är hopplöst förlorad. Jag bad henne anteckna att jag vill bli kontaktad av min vanliga läkare. Hon har nämligen koll på min sjukdom...
Det var länge sedan jag blev så kränkt och ledsen över hur sjukvården funkar. Det är inte konstigt att människor blir sjukare om de läkare som anser sig själva vara duktiga, behandlar sina patienter så här.
Jag har tre typiska kvinnosjukdmar: Endometrios, Hypotyreos och ME/CFS. Den försnämnda kan bara kvinnor av naturliga skäl ha, och de andra två är klart överrepresenterade av kvinnor. Kanske finns grunden till allt ifrågasättande här. Kvinnosjukdom. Men visst borde samhället vara bättre upplyst? Men jag tror tyvärr inte det. Skenet bedrar och det synas ofta av oss drabbade.
I alla fall där jag sökt läkare har jag fått kämpa mig igenom ifrågasättande, kränkningar och blivit stämplad som hypokondriker. Tills vid en rutinundersökning det upptäcktes att jag hade Endometrios. Sedan något år senare fick jag även Levaxin för sköldkörteln och nu för ett tag sedan blev min utmattningssyndrom utbytt mot ME/CFS. Ingen av sjukdommarna är något jag önskat mig. Men jag har känt att min kropp mått dåligt. Så jag fick låta min själ må dåligt i mina möten med läkare.
Nu får jag fortfarande kämpa. Men nu står striden mot Försäkringskassan. Som kör sin strutfotboll. För er som inte testat strutfotboll - gör det. Superkul med det lilla, lilla begränsade synfältet. Men så tragiskt när myndigheter kör med denna taktik. Inte bra. Inte bra alls. Det sättet förvärrar människors mående. Både när otrevliga läkare kör den taktiken och när vår sk trygghet gör det.
Återigen blev jag tappad på blod. Och jag tänker inte prata med någon annan läkare än den jag har om mina svar på dessa. Inte helelr om något annat. Hon lyssnar i alla fall. Hon kränker mig inte. Hon kanske inte hjälper mig fullt ut, men med den erfarenheten jag har av läkare är det inte någon som behandlat mig bättre. På sitt sätt.
Så nu hoppas jag att strutfotboll slutar spelas av yrkesutövare såsom läkare eller Försäkringskassan. Det passar sig bättre på firmafesten eller kalaset med barnen.
Strutfotboll. Blodprov. Och så mycket annat.
Nu säger jag godnatt. Och imorgon är en ny dag.
Imorgon är det nog en bättre dag.
 
 
me/cfs #människanbakom Försäkringskassan Periodisk feber SvMECFS dålig läkare en i statistiken me/cfs strutfotboll