0

Försäkringskassan struntar i sina egna riktlinjer och predjucerande domar i sin jakt på sjuktal.

Kommunikation, dialog, förståelse. Vikten av att få svar på sina frågor. Grundstenar i mångas tillvaro.Så även i min. Om jag som förälder eller pedagog skulle nöja mig med att ett barn säger att hen slog den andra bara för att den kände för det skulle jag göra en grundfel. Därför har jag nu så svårt att acceptera att Försäkringskassan kan bedöma utan att (kunna) motivera sina bedömningar. Vilken lärare får sätta ett betyg utan att kunna motivera sitt beslut? Vilken läkare kan sätta en diagnos utan att kunna motivera hur och varför diagnosen satts? Varför kan Försäkringskassan bedöma utan att kunna motivera för alla de parametrar som har betydelse för ett beslut? Hur kan Försäkringskassan komma undan gång efter gång med att “de bedömer” utifrån de underlag som finns utan att hänvisa till dessa underlag och visa på att de läst faktan, kunnat förstå den och därmed inse konsekvenserna av ett beslut?

Jag har många, många gånger under mitt sista år som utförsäkrad från Försäkringskassan försökt få en motivering som jag kan förstå, en sammanställning av att de läst faktan jag och mina läkare skickat dem - att de förstått dessa och konsekvenserna av dessa.

Detta borde ju vara grunden i att kunna bedöma arbetsförmåga - att de har läst intygen, förstått vad det beskrivna innebär och förstå vad konsekvenserna av arbete/ej arbete blir i den personens situation. Nyligen redovisade en person bedömningen från Försäkringskassan på Twitter:

“Utifrån uppgifterna i ärendet bedömer Försäkringskassan att du trots dina besvär inte har en nedsatt arbetsförmåga med minst en fjärdedel i förhållande till alla normalt förekommande arbeten då du inte har några begränsningar i att utföra aktiviteter där du inte behöver gå, stå eller böja dig framåt.”

Tror knappast att jag behöver säga att alla, utom FK, finner denna "motivering ytterst märklig. Rent av skrattretande om man är lagt åt det hållet. Jag bidrar med en bild på mitt senaste beslut som jag upprepade gånger försökt på en förklaring till - utan resultat:

Frågar man som drabbad av en sådan motivering vilket jobb de tänker på att man kan utföra får man till svar att det inte ingår i Försäkringskassans arbete att tala om det för den drabbade. Det blir ännu mer intressant då det finns åtskilliga domar som talar om att ett arbete som betecknas “alla normalt förekommande arbeten” inte får innehålla några begränsningar mm. Se bland annat vad Regeringsrätten (föregångaren till HFD) fastslog i mål nr 7437-06, 2008-04-08:

"Vidare bör arbeten som är så specifikt anpassade efter en persons medicinska besvär att de endast finns i mycket begränsad utsträckning naturligtvis inte anses som normalt förekommande (jfr Försäkringskassans Vägledning 2004:9 Sjukersättning och aktivitetsersättning, avsnitt 6.5). När en person, på grund av sina medicinska besvär, endast klarar några av de här uppräknade typerna av arbeten krävs att en anställning faktiskt erbjuds honom eller henne för att Försäkringskassan ska kunna neka personen sjukersättning.”

Denna finns publicerad i Försäkringskassans egna dokument med rättens prejudicerande domar i Socialförsäkringsmål. (https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/ca22d392-f310-4a24-ab0b-1ea70a860f7c/anser_2010_1.pdf?MOD=AJPERES)

För mig är detta solklart att Försäkringskassan är helt vilse i sina egna ambitioner till att ge avslag för att gynna det sjunkande sjuktalet. De har glömt sin egna vision. Den om trygghet när livet tar en annan vändning.

 

 

En annan sak som jag reflekterat över är hur Försäkringskassan anser sig ha rätt att bedöma att mina ord inte är av vikt och betydelse. Att jag delger hur min vardag ser ut och hur den påverkar mig. När jag gör det heter det:

”Utifrån läkarintyg som har inkommit till försäkringskassan baseras allting utifrån anamnestiska uppgifter, alltså det som du själv berättar till sjukskrivande läkare. Det framkommer ingenstans att dessa uppgifter har verifierats med hjälp av exempelvis tester, observationer mm.”

Mina ord gäller alltså inte som bevis för att jag mår riktigt dåligt. Sedan att läkaren hade observerat, testat och undersökt mig är ett annat fel i detta uttalande, men det berör jag inte nu. Det intressanta med att mina ord klassas som icke godtagbara som “bevis” för min sjukdom o mina nedsättningar, är att i FKs egna AFU undersökning så ingår det moment där den sjuke SKA beskriva sin situation och fylla i diverse självskattningstester. Varför om nu inte detta duger som bevis i andra fall, som min sjukskrivningsprocess?  

Dessutom undrar jag hur det är möjligt att FK egna ord, dvs anamnestiska uppgifter, duger då de påstår sig att läst intygen, de upprepar några valda delar (sällan de mest relevanta), de nämner (om man har tur) eventuella bilagor/fakta man skickat in vid dess namn. De tar aldrig upp VAD som stått i dessa, HUR de tolkat dem och hur de anser att detta bidrar till att jag har/inte har arbetsförmåga. Hur ska jag då veta, ha bevis för att de verkligen läst det jag skickat in?

Är inte detta samma sak som mina egna ord i så fall? Deras bedömning är ju bara deras egna ord? Och de har inte ens en motivering, förklaring i hur/varför mm de bedömer såsom de gör. Det har ju tom jag skrivit i mina självskattningsdokument, mina berättelser/förklaringar till FK för att de ska förstå. Jag har inte bara skrivit att, jag har även beskrivit varför och hur. Mina läkare har också skrivit och motiverat/förklarat varför och vad som sker och hur, vid mina nedsättningar. Men FK bara bedömer - utan motivering. Och de får rätt. Hur går det till? Hur är det möjligt att FKs bedömning väger tyngre än läkarnas?

Läkarna har dessutom träffat den sjuke. Det gör inte handläggarna idag då de anser att det varken är nödvändigt för en korrekt bedömning eller att de har tid med detta. Hur kan de anse att de inte behöver mer information för en korrekt bedömning om nu både läkare, den drabbade och som i mitt fall - även arbetsgivare och facket - vill ha ett möte för att förklara att de bedömt fel. Hur kan FK komma undan med att de trots detta gör en rättssäker bedömning?

Jag vill hänvisa till ISF (inspektionen för socialförsäkringen) och en publikation angående just hur FK år efter år inte motiverar sina beslut tillräckligt och att detta omöjliggör en rättssäker hantering av ärendet. Läs “När sjukpenning nekas” http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/nar_sjukpenning_nekas.cid4079

Hela rapporten är ytterst intressant, men speciellt kapitel 5 (sid 37-53). Om man tittar i slutet på denna publikation ser man även de mallar som FK använder och där det uttryckligen står att handläggaren ska motivera med egna ord det bedömda.

Om man ställer detta även mot Försäkringskassans egna riktlinjer “Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan”

https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/5fa3b416-7843-4398-b986-29fd06c6826b/riktlinje-2005-14.pdf?MOD=AJPERES så blir allt mer förvirrande över hur FK idag agerar. De verkar ha glömt alla riktlinjer, sina egna regler. Allt i jakten på att få ner sjuktalen. Det står bland annat:

“Syftet med ett kommuniceringsbrev är att den som ärendet gäller ska få möjlighet att – innan vi fattar ett beslut – yttra sig över uppgifter som påverkar ärendet och som tillförts ärendet av någon annan. Syftet med ett beslutsbrev är att informera mottagaren om vilket beslut Försäkringskassan har fattat och vad som varit skälen för vårt beslut. Förenklat innebär det att du i ett kommuniceringsbrev redovisar de uppgifter som tillförts ärendet av någon annan och i ett beslutsbrev redovisar de relevanta uppgifter som behövs för att mottagaren ska kunna förstå beslutet.”

"6.6 Rubriken Motivering till beslutet.Syftet med det här avsnittet är att förklara skälen till beslutet. Förklara enkelt och pedagogiskt det som är viktigast för mottagaren att veta för att kunna förstå beslutet. Mottagaren måste kunna förstå beslutet utan att behöva vända sig till en tredje källa. Man ska till exempel inte behöva läsa kommuniceringsbrevet för att förstå beslutet.Ett väl motiverat beslut är nödvändigt för att kunden ska kunna känna förtroende för att ärendet handlagts korrekt och att beslutet är riktigt. Genom en bra motivering kan du också undvika onödiga samtal, omprövningar eller överklaganden."

"Punkt 6.3.3: I motiveringen bemöter du eventuella synpunkter som mottagaren har lämnat på kommuniceringsbrevet. Det gör du även om synpunkterna inte påverkar beslutet. Det räcker inte med att skriva att inkomna synpunkter inte ändrar beslutet eller påverkar Försäkringskassans bedömning, det måste framgå varför synpunkterna inte ändrar beslutet. Den enskilde kan ha fört fram skäl till varför han eller hon borde ha rätt till ersättning. Bemöt argumenten och synpunkterna med utgångspunkt från vad som är viktigt i det enskilda ärendet."

Så säg mig, hur kommer det sig att Försäkringskassan idag varken bemöter, motiverar eller bedömer rätt - och de kommer undan med det. Trots att de får på fingrarna (om o om igen) av FR/KR/HFR när fallen kommer dit. Slösar inte FK med samhällets resurser i sin jakt på sjunkande sjuktal? Blir inte FK en stor bov i ökande kostnader, men att detta inte uppmärksammas för gemene man tror ju att FK gör inga fel. 

 

 

 

 

 

me/cfs Ann-Marie Begler Annika Strandhäll Försäkringskassan Förvaltningsrätten Högsta Förvaltningsrätten ISF Inspektionen för sjukförsäkringen Kammarrätten Lars-Åke Brattlund Människanbakom Regeringsrätten me/cfs
1

Hur jag orkar "slåss" mot Försäkringskassan? Jag har inget val.

Många undrar nog hur man orkar med Försäkringskassan när man är i den sitsen jag, och många med mig, är. Ärligen vet jag inte vad jag ska svara. Jag kan nu bara tala utifrån mina erfarenheter och mina känslor, men jag tänker även på alla de andra jag ser dagligen som utsätts för Försäkringskassans hetsjakt.
De finns de som ställt frågan varför jag engagerar mig så, om det inte tar kraft och tid?
Jo, det gör det. Det tar allt detta och lite till.
Det påverkar min hälsa till det sämre. Men jag kan inte låta detta myndighetsmissbruk (eller heter det maktmissbruk?) få fortsätta i dimridåerna för de odrabbade - och de drabbade. Vi sjuka slåss, vi kränks, vi mosas - men vi är just sjuka och orkar inte alla gånger.
Men de som idag är friska och orkar, de borde få veta vad som kan se den dagen de eventuellt inte får behålla hälsan. För det kan drabba vem som helst. Ohälsan alltså. Men våra trygghetssystem ser kanske olika ut. De politiker mfl som beslutar kring hur systemen ska fungera för oss i samhället - de har ofta egna försäkringar, egna grädfiler i vården mm. De drabbas inte på samma sätt som vi andra gör. Detta gör att de inte riktigt får känna på sin egna medicin, sina egna regler - dem som de satt upp för oss andra. Galet.
Så för att få dem att förstå lite om hur vi drabbas måste vi upplysa. Vi är många som hjälps åt. Vi stöter på både gehör och förnekelse. 
I min situation har jag upplevt att jag drivs av den uppfostran jag fått, och som den medmännsika jag är - man tar hand om varandra. Man lyssnar, försöker förstå. Försöker hjälpa. I mitt arbete är detta också viktiga grundvärderingar. Det är så jag lär mina barn.
Men tyvärr ifrågasätter jag ibland detta nu när jag hamnat i klorna på Försäkringskassan. Den myndigheten har en vision som låter flott och trygg: 
"Vår vision är ett samhälle där människor känner trygghet om livet tar en ny vändning"
Någon trygghet finns inte längre. Tar livet en ny vändning i form av att hälsan sviker, så utsätts du för de mest märkliga saker man inte trodde en myndighet av detta slag befattade sig med.
Man förfasas över att medmänskligeten är som bortsprungen. Allt handlar nu helt kallhjärtat om sjuktal, siffror och pengar. Självklart ska de stävja fusket, för det finns tyvärr. Vi sjuka blir dock fascinerade över hur fusket dock verkar slippa igenom dessa avslagsmaskiner. Hur är det möjligt att fusket lyckas när vi sjuka mosas fullständigt.
Dessutom är åtminstone jag väldigt, väldigt trött på att anklagas för att välja att jag är sjuk. Det är inget man väljer. 
Det fanns perioder när jag arbetade som jag längtade efter att få vara ledig, slippa arbetet. Det tror jag många känner i vissa perioder. Men nu, när jag blivit kroniskt sjuk, är längtan efter att arbete smärtsam. Jag går på niten om o om igen här hemma när jag tror att jag kan jobba. Min omgivning skakar uppgivet på huvudet och får så rätt när jag kroknar efter en halvtimmes försök att städa eller liknande. De får även stå ut med mig när jag ligger de efterföljande dagarna. Helt utslagen.
Men just min önskan om att vara som vanligt gör att jag använder min lilla energi till att åtminstone försöka upplysa om hur situationen som sjuk är.
Hur det känns att bli så otroligt illa behandlad av Försäkringskassan.
Att ständigt vara rädd för att gå till brevlådan.
Jag måste få ur mig den tärande frustrationen på något sätt. Att utsättas för denna terror från Försäkringskassan äter upp en innifrån. Men jag kan ju inte bara lägga mig ner och acceptera deras sätt då det är så helt emot alla mina grundvärderingar, samhällets grundvärderingar.
När man öppnar ett brev från Försäkringskassan ökar pulsen med säkert 300%. Rummet gungar, benen blir svaga. All fukt i munnen försvinner och man gapar som ett fån på de bisarra raderna.
Jag brukar fundera på hur de mår där på Försäkringskassan? Sover de gott om natten? Magsår? Stress? För om jag skulle behöva agera såsom de gör så skulle jag må fördjävligt. Jag mår i och för sig fördjävligt av deras agerande. Jag är fast i klorna på dem dessvärre också. Jag lider ju av en kronsik sjukdom. Det betyder livslång (sådetså Försäkringsassan - ni har svårt att fatta detta bland annat). Så Försäkringskassan och jag kommer att få vara tvugna att vara bekanta med varandra i resten av mitt liv.
Därför måste jag orka. Jag kan inte ge upp. Även om det kostar på för hälsan. Men jag kan inte jobba, jag VILL - men jag KAN inte. Jag försämras dessutom och det mycket pga Försäkringskassan tyvärr. Så när jag läst klart det bisarra, verklighetsfrånvarande som Försäkringskassan anser/bedömer så brukar jag gå igång på adrenalin. Det är inte bra när man som jag lider av ME/CFS. Men då detta adrenalin orsakar en inre stress så känner jag att jag måste bli av med det och då försöker jag upplysa, påverka, agera. Jag kan ju ändå inte sova. Huvudet värker och inga tabletter hjälper. Och kroppen känns sprängfylld av adrenalin - det gör ont tom. Jag måste då, för min egna ro, försöka åtminstone. Och jag försöker och försöker. Men den stora, iskalla väggen mot Försäkringskassan är kompakt. Jag tycker synd om dem. Jag tycker synd om mig själv. Tänk om vi kunde hjälpa varandra istället. Varför ska det vara så svårt?
Att jag nu under ett års tid varit utan någon sjukpeng, ingen lön, ingen a-kassa, inget - det känns som ett stort hån efter att ha jobbat i 30 år. Det känns som ett stort hån mot min familj som drabbas. Hur långe ska min sambo orka? Vad händer om han inte gör det längre? Var tog visionen vägen för Försäkringskassan?
Är det verkligen sant att i dagens Sverige år 2017, under ett "Socialdemokratiskt" styre, att männsikor utförsäkras värre än under Alliansens tid? Ja. Men nu kallas det inte utförsäkras. Dock är principen densamma. Därför måste jag kämpa, upplysa. Det läggs ut dimridåer. Jag och alla vi andra hjälps åt att skingra dessa. Vi måste så att även vi kan få leva, få trygghet. Trots att livet tog en ny vändning för oss.
Så detta är varför jag "orkar" slåss mot Försäkringskassan - jag har inget val.
 
 
 
me/cfs #människanbakom Annika Strandhäll Försäkringskassan Regeringen hjärntrötthet maktmissbruk me/cfs
1

Ambition och vilja - men var finns insikten?

Nu har jag lyssnat på SVTs agenda som igår den 5 feb 2017 handlade om bland annat sjukförsäkringen och där vår socialminister gav uttryck för sin åsikter. Återigen slås jag av vad hon egentligen säger. Jag struntar i att observera det lätt snedställda huvudet, den lite valpiga blicken som fixerar reporten. Händerna ligger knutna på bordet och ska signalera frid, fröjd och fromhet, men även en bestämdhet. En blus som går ordentligt upp i halsen. En rödmålad mun. En bild av en minister som säger sig veta hur systemet fungerar och att hon innehar vilja att åtgärda de felaktigheter som finns i Försäkringskassans hantering av de sjuka.
Det största problemet är det mänskliga lidandet och den drabbade ska inte hamna mellan stolarna enligt vår minister. Det ska enligt Strandhäll regleras utifrån det regleringsbrev från Regeringen till Försäkringskassan för i år  - kommuniceringen mellan Försäkringskassa och sjukvård ska förstärkars ännu bättre - så att enskilda inte hamna mellan stolarna. Jag gillar hennes ambition, men insikten? Var är den?
Ännu bättre? Är det ens bra idag? Undrar hos vem - för vi i sjukforumen märker inte av någon kommunikation överhuvudtaget. Inte våra sjukskrivande läkare heller. För att något ska bli bättre bör det först vara bra. Något bra finns inte idag. Någon kommunikation, inte ens viljan, finns inte hos Försäkringskassan idag. Annika Strandhäll har säkert viljan och ambitionen, men var finns insikten?
Snart kommer säkert även det kostsamma förslaget om att Försäkringskassan ska kunna läsa journalerna som sjukvården gör kring den sjuke. Allt för att "öka kommunikationen" mellan sjukvård och FK. Detta förslag har Annika Strandhäll redan börjat jobba på och det kommer att kosta skattebetalarna minst 490 miljoner kronor. Sedan undrar jag hur de tänkte lösa det med sekretess mm - eller resonerar de att den inte påverkas? Jag vill inte att Försäkringskassans personal ska läsa mina läkarjournaler. Jag har visat dem det som de behöver veta, men de struntar ändå i att läsa, så undrar jag vad detta system skulle leda till?
Det är inte kommunikationen mellan läkarvården och Försäkringskassan som är fel. Det är Försäkringskassans ovilja att för en dialog överhuvudtaget. Alldeles för många vittnesmål från sjuka pekar på detta. Varför är läkarna så frustrerade? Varför slutar många läkare idag pga omöjlig arbetssituation?
Vad jag reflekterar över när jag lyssnar på Strandhäll är att hon inte förstår HUR Försäkringskassan verkligen agerar mot de sjuka. Om jag ska dra ett personligt exempel så har jag och min sjukskrivande läkare gång på gång bett om ett möte. Min arbetsgivare har bett om möte och blivit bemött av FK ytterst nedlåtande. Så nedlåtande att min arbetsgivare var mycket undrande vad i h-e de sysslar med på FK som inte ens vill ha dialog/möte för att reda ut allt, få klarhet. Min läkare o jag kunde bara hålla med. Så detta med kommunikation. Det kan inte FK heller. Och återigen VILL de inte. Det handlar mycket om viljan hos FK. Om det gagnar deras syften. De har aldrig fel så varför skulle vi behöva berätta något för dem...Annika Strandhäll har säkert viljan och ambitionen, men var finns insikten?
Strandhäll har säkert en vilja att tro att det inte funkar så illa såsom många, många av oss drabbade berättar. Som många läkare berättar. Frågan är vem som berättar historerna för Strandhäll? Begler? Brattlund? Dåliga rådgivare?De vridna historierna om hur rättssäkert det bedöms ute på Försäkringskontoren. Allt i jakten på sjuktalen. Som inte ska vara mer än 9,0 om tre år. Sjuktalen som speglar hur många som får beviljan sjukpenning. Inte hur många som är sjuka och arbetsoförmögna.
Jag slås om och om igen av att Strandhäll verkligen INTE vet hur det fungerar för att få ner de sjuktalen som idag sjunker - till regeringen och FK glädje. Att det är sjuka människor bakom dessa sjuknande sjuktal. Att köerna ökar till omrövnadseneheten (OMP) på Försäkringskassan - en onödig enhet enligt mig för det är ju fortfarande FK som "bedömer". Minst 25v väntar är det på denna enhet. 25 v utan sjukpening. Nu skulle Strandhäll komma med ett lagförslag som ändrar detta. De 2 domarna som enligt FK gjorde att FK ska agera på detta sätt ska förhoppningsvis inte längre vara styrande. Varför skulle de göra det från början? De var generella. Var inte gällande för alla sjuka. som sagt, jag gillar Annka Strandhälls ambition och vilja, men var finns insikten?
Försäkringskassan struntar i många, många fler domar från KR och FR. I min sjukgrupp har vi ett arkiv av domar vi kan påvisa när det gäller vår sjukdom, hur den ska bedömas, hur inkompetenta FKs egna FMR är i denna sjukdom och således inte kan ge vägledning. Vi har många, många domar som påvisar att några objektiva fynd inte finns idag i denna sjukdom. Att WHO godkände den även utifrån detta redan 1969. Men enligt FK finns inte sjukdomen, den är ine så funktionsnedsättande som vi, våra läkare och specialister säger.  De anser att dessa domar är alltför generella och inte betyder något för det fallet vi påvisar. Inte ens en arbetsförmågeutredning kan göra att FK bedömer rätt. Om och om igen ställer sig Försäkringskassan över läkare, specialister, utredningar, domar, internationellt forskningsresultat. Annika Strandhäll har säkert viljan och ambitionen, men var finns insikten?
Så varför började de helt plötsligt följa två domar slaviskt? Kan det bero att dessa två domar passade deras syfte? Att få ner sjuktalen och få ner kostnaderna för sjukförsäkringen? För ärligen - vilka andra verktyg har Försäkringskassan? Det kan antingen ge ett godkännande vilket innebär ökande sjuktal och kostnader. Eller så blir det ett nekande med de efterlängtade sjunkande sjuktalen och minskade kostnaderna som följd. 
Annika Strandhäll försöker med kroppspråk och tonläge verkligen påvisa att de genom regleringsbrevet "förstärkt" att det måste vara en balans mellan tillämplingen av sjukförsäkringen och ett stöd för den enskilde. Jag har läst regleringsbrevet. Hittar inte detta. Kan någon visa mig det stycket? Annika Strandhäll har säkert viljan och ambitionen, men var finns insikten?
Hon återkommer också till att det är Försäkringskassan som bedömer rätten till försäkringen - om den enskilde är så sjuk att denne inte kan arbeta såsom sjukskrivande läkare skriver. Just detta agerande från FKs sida är under all kritik. Deras bedömningar baseras på om rätt ord finns med. Det anställs tom folk som ska sitta och leta efter rätt ord. Skriver läkaren något ord som inte finns med bland de rätta så godkäns inte sjukskrivingen. Är det inte den faktiska funktions- och aktivitetsnedsättningen som ska bedömas och ge rätten till sjukskrivning? Inte om läkaren använder rätt ord, rätt formuleringar. Ska verkligen den sjuke nu drabbas av att FK inte VILL läsa och FÖRSTÅ vad som står i sjukintygen? För så sker idag. Och har gjort länge. Det handlar inte om de två domarna.
Men inte ens rätt ord eller rätt formuleringar fungerar idag. Vi har använt oss av de regler, skrifter mm som FK skickat ut för att beskriva hur ett sjukintyg ska skrivas. Vad som ska tas upp och hur allt ska hänga ihop. Vi vet och vi skriver efter detta. Det spelar ingen roll. Nu tillhör jag visserligen ett av landets mest ökända FKkontor, men med tanke på berättelser som nu väller över i sjukforumen så är detta numera ett allmänt problem. FK måste få ner sjuktalen. Det står i regleringsbrevet från Regeringen. Men att agera rättsosäkert och att kasta ut människor ur försäkringen är inte rätt väg att gå. Det är en vidrig väg att gå. Det är en omänsklig väg att gå. Men FK VÄLJER att gå den. Regleringsbrevet ger dem mandat. Annika Strandhäll har säkert viljan och ambitionen, men var finns insikten?
 
Är det någon som ser vad som känns galet i avsnittet ur reglerngsbrevet till FK för 2017 här nedan?
Jag reagerar på att FK ska verka för att sjukpenningtalet inte överstiger 9,0 år 2020.
Jag reagerar på att nybeviljade sjukersättningar inte ska överstiga 18.000 i genomsnitt per år 2016-2020 och att skillnaden mellan män och kvinnor ska minska.
Ambitionen är fin.
Men det är väl knappast FK som kan bestämma vilka som kommer att bli så sjuka att de blir tvingade att söka sjukersättning? Inte heller kan de rå på fördelningen kvinnor/män. Om de inte bedömer olika, för att reglera antal och könsfördelningen. Det är deras enda sätt att lyckas. Att vara olika i bedömningarna och inte se och bedöma sjukdomen - utan bara se siffrorna/statistiken. Fel, fel, fel. Jag förstår tanken, men det blir fel. 
 
Annika Strandhäll har säkert viljan och ambitionen, men var finns insikten?
 

Mål för sjukförsäkringen

Försäkringskassan ska verka för att rätt ersättning ges till rätt person och att åtgärder ges i tid så att kvinnor och män ges förutsättningar att försörja sig genom förvärvsarbete. Därigenom ska Försäkringskassan, i samverkan med berörda aktörer, bidra till att uppfylla det övergripande målet om att frånvaron från arbete på grund av sjukdom ska ligga på en långsiktigt stabil och låg nivå.

Försäkringskassan ska även verka för att sjukpenningtalet i december 2020 inte överstiger 9,0 dagar. Samtidigt ska antalet nybeviljade sjukersättningar inte överstiga 18 000 i genomsnitt per år under 2016-2020. Skillnaden i sjukpenningtal mellan kvinnor och män ska också minska.

Återrapportering

Försäkringskassan ska redovisa måluppfyllelsen och genomförda insatser, såväl de egna som de som vidtas i samverkan med andra aktörer, för att uppnå målen. 


 

Intervjun fortsätter, men min ork är numera tömd. Att lyssna, förstå och lägga ihop är för mig en ytterst energikrävande syssla. Jag är glad att jag inte behövde samtala, ge svar. Jag är glad över att funktionen play finns för program. Jag kan se dem i små avsnitt. Upprepa om o om igen det jag har svårt att processa. Jag har svårt att se TVprgram. Mina kognitativa funktioner är svåra. Det visade en arbetsförmågeutredning. Likaså visade dem på mycket svåra fysiska svårigheter och funktinsnedsättningar. Ändå bedöms jag arbetsför av FK. Den bedömningen är felaktig. Den bedömningshanteringen av FK är anmäld till JO. Inte pga hur de bedömer utan hur de inte vill svara på min eller min läkarens frågor och försök till dialog/kommunikation. Bedömningens felaktigheter får FR och/elelr KR slå FK på fingrarna med - igen. Något är allvarligt fel. Vi har en minister som i magkänslan ger bra vibrationer, men när jag lyssnar på henne inte alls har insikten i hur det verkligen fungerar. Vi har en myndighet som idag agerar bödel och gömmer sig bakom att de måste få ner sjuktalen och att de blivit rättssäkrare i sina bedömningar....in my ass....Vi bor uppenbarligen inte på samma planet.

me/cfs #människanbakom Ann-Marie Begler Annika Strandhäll Bortre gränsen Försäkringskassan ISF Laget Sverige Lars-Åke Brattlund Regeringen SVT agenda Socialförsäkring Stupstocken SvMECFS hjärntrötthet me/cfs sjuktal utförsäkrad