0

Lotteri är inte rättssäkerhet, Maria Hemström Hemmingsson

 

 

Jag lägger in ett citat från Maria Hemström Hemmingsson i Dagens Nyheter 24 januari 2019 och jag vill att ni läser det här och tänker vad hon egentligen säger och anklagar andra för. Jag upplever att hon i debattsvar efter debattsvar använder just den här frasen att hon välkomnar en diskussion om sjukförsäkringen, men att den ska vara baserad på fakta. Hon ger alltså uttryck för att även denne skribent ljuger och att man därför inte ska lyssna på vad den skriver. Hon ger även uttryck för att vi som får avslag vill fuska oss till pengar, att vi "upplever" saker och att vi "inte förstår". Hennes debattsvar kommer jag att bemöta här på bloggen senare. Jag kan dessvärre inte skicka in ett debattsvar till tidningar då jag önskar att vara anonym.

"Jag debatterar mer än gärna socialförsäkringen. Men diskussionen måste baseras på fakta för att leda framåt. Grundlösa anklagelser och spridandet av osanningar riskerar att skapa felaktiga förväntningar och därmed bidra till att underminera samhällskontraktet som insändarskribenten säger sig vilja värna. "

 

Vad händer egentligen när vi i media får höra i uttalanden, från bland annat Regeringens ansvariga för sjukförsäkringen samt Försäkringskassans Generaldirektör, att rättssäkerheten ökat hos Försäkringskassan och att det är därför avslagen ökat? Sug på ordet ökat som de alltid säger. Ökat - innebär inte det att de faktiskt inte bedömer rättssäkert, de säger bara att bedömningarna har ökat och då borde vi fråga oss från vilken nivå och till hur mycket? Går det att gradera rättssäkerhet överhuvudtaget? Antingen finns den väl eller inte?

Det här är personer som innehar höga befattning och ansvarar för allas trygghet så deras ord borde väl ändå vara trovärdiga? Så vem tror ni gemene man tror på mest - en fattiggjord sjuk som "upplever" att den är för sjuk för arbete, eller en högt uppsatt myndighetsperson som påstår sig följa alla lagar och bestämmelser?

 

Så här skriver bland annat Allt om Juridik om vad rättssäkerhet är:

"allmänt brukar begreppet betyda att ett land har en lagstiftning och ett system i övrigt som innebär att den enskilda medborgaren har ett skydd för godtyckliga ingrepp från samhället självt, t.ex. att man inte åtalas eller döms utan tillräcklig bevisning, att man inte döms utan tydligt lagstöd och att alla medborgare oavsett samhällsställning eller ursprung bedöms på ett likartat sätt."

 

...enskilda medborgaren har ett skydd för godtyckliga ingrepp...

Vi börjar med att se vad ordet godtycklig betyder: nyckfull, egenmäktig, självvåldig, slumpmässig, skönsmässig, ungefärlig, arbitär, vilken som helst. Om man ser till till motsatsord så är de: lagenlig, normenlig, regelbunden.

Egentligen säger orden redan här att Försäkringskassan inte är rättssäker i sina bedömningar - oavsett vad som sägs av de olika myndighetspersonerna. På sjukforumen ser vi dagligen flera bedömningar som är slumpmässiga och där det är ett lotteri i vilken handläggare vi får för det spelar stor roll för utslaget. Vi har jämfört våra sjukintyg från läkaren och vi jämför Försäkringskassans bedömning och konstaterar att det inte någonstans kan ses en röd, lagenlig tråd. Jag har ju exempelvis visat i tidigare blogginlägg intyg och Försäkringskassans bedömningar i mina tidigare ärenden där några blev godkända i efterhand och andra inte - trots att innehållet i intygen är likstämmiga.  Det är verkligen en slumpmässig bedömning som påverkar livet för många. Att visa exempel här kommer att göra det här blogginlägget alldeles för långrandigt så jag hänvisar gärna till #116omdagen där människor får berätta om sin erfarenhet vid avslag på sjukpenning från Försäkringskassan. Läs berättelserna och tänk sedan på orden här ovan.

Den enskilde medborgaren är alltså beviserligen utsatt för en godtycklig bedömning från "samhället", dvs Försäkringskassan som är en samhällsfunkton.

 

 

...att man inte åtalas eller döms utan tillräcklig bevisning...

Undrar hur många av oss sjuka som bevisar om och om igen att vår behandlande/sjukskrivande läkare har undersökt, testat och träffat oss innan de bedömt att vi inte innehar någon arbetsförmåga? Jag kan återigen bara hänvisa till mina egna ärenden, pga sekretess och andra etiska föreskrifter, och jag har många gånger fått se i avslagsbeslutet ett stycke och en rad som många gånger upprört mig:

"Bedömningen är att de nya underlagen som har kommit in under kommuniceringstiden inte tillför någon ny medicinsk information. Försäkringskassan förstår, utifrån dina egna beskrivingar, att det är en besvärlig situation för dig, men dina beskivningar måste vara styrkta av medicinska underlag. Joumaluppgiftema tillför inte någon ytterligare medicinsk information och ändrar därför inte tidigare bedömning."

"Försäkringskassan bedömer att utifrån de underlag som finns i ärendet så räcker det för ett beslut."

I det fallet har jag skickat in journalanteckningarna där det står hur ett team bedömt mig inför en stressrehab och där redovisas alla resultat som psykologen, smärtläkaren och arbetsterapeuten skrivit och dessutom deras bedömning att jag är FÖR sjuk för att ens klara rehaben och att jag skulle vara sjukskriven till 100%, samt ett intyg från en ME/CFS-specialist som undersökt och bedömtmig. Alltså medicinsk bevisning och inte mina ord. Men det "såg" väl inte Försäkringskassan?

I samma veva skickade jag även in mängder med forskning och information från bland annat WHO som beskrev sjukdomen och att den inte kan bedömas utifrån avsaknaden av objektiva fynd mm eftersom Försäkringskassan avlog på den grunden. Om nu all den infon inte gav Försäkringskassan ny medicinsk bevisning så undrar jag faktiskt vad som räknas som tillräcklig bevisning? Och vad sker i så fall vid sjukdomar som inte kan ge den bevisning som Försäkringskassan tror sig kunna kräva för att ge ett godkännande? 

Vem har rätten att besluta att  underlagen räcker för beslut och dessutom för ett avslagsbeslut när man vet att fler efterfrågade uppgifter ska inkomma? Eller som när Försäkringskassans Omprövnad inte ens inväntade kompletteringarna jag fått anstånd med utan beslutade innan datumet utgått och sedan vägrade ändra beslutet utifrån de nya underlagen. 

Jag är alltså flertalet gånger dömd utifrån ett underlag som Försäkringskassan anser vara så undermåligt (fel bedömning av FK) och att det räcker för ett avslagsbeslut, trots att ny efterfrågad bevisning skulle inkomma. Jag är inte ensam heller. Hur kan Försäkringskassan både anse att underlagen inte bevisar tillräckligt, efterfråga mer info och ändå kunna besluta?

Så även här bryter Försäkringskassan mot rättssäkerheten.

Och då har jag ändå inte dragit upp hur illa det är att vi som bedöms av Försäkringskassans medicinska rådgivare inte får ta kontakt med denne, skicka viktig information/intyg mm som handläggaren inte bifogat i deras "rådgivning" mm.  Utan där är man helt utsatt till att handläggaren väljer selektiva underlag.

 

...att man inte döms utan tydligt lagstöd...

Vad betyder ordet lagstöd? Återigen är det ett ord som säkerligen väljs att tolkas på olika sätt. Ironsikt nog. Lawline fick frågan från en person och svarade så här på sin sida:

"Om man har lagstöd för ett påstående så innebär det att man får en särskilt vikt i det man säger. Det är någonting man kan "luta sig tillbaka på" som faktiskt ska gälla. Jag kan exempelvis säga att i Sverige har vi demokrati, vilket jag också kan ge lagstöd till genom att hänvisa till Regeringsformen kapitel 1 § 1. I den paragrafen framgår det att ”all offentlig makt utgår från folket”, vilket betyder att vi har demokrati."

Försäkringskassan har regler och lagar att förhålla sig till. Några exempel är Förvaltningslagen och Socialtjänstlagen. De har även domar ifrån Förvaltningsrätt, Kammarrätt och Högsta Förvaltningsrätten som Försäkringskassan själva säger att de ska lära sig ifrån när de gjort fel. Så sker det?

Nej. Få av handläggarna har koll på de lagar som står över Försäkringskassans påståenden i sak. De vet exempelvis inte att de kan ändra ett beslut innan det inkommit till rätten om de gjort uppenbara fel i bedömningarna eller inte tagit med all bevisning.

Men framförallt så sker det ingen lärdom av tidigare domar. När man hänvisar till domar i sina överklaganden idag så svarar Försäkringskassan att den domen inte gäller mig personligen och kan därför inte tillämpas i mitt ärende. Vilket är fel.  För Försäkringskassan ska lära sig av de åtskilliga domar som fattats att ex ME/CFS inte kan krävas på objektiva fynd, att det inte finns rehabinsatser som botar eller förbättrar sjukdomen idag.  

Det finns ett uppmärksammat fall med Sture som fick avslag från Försäkringskassan, men sedan vann i Förvaltningsrätten i några ärenden och där efterföljade sjukärenden avslogs med på samma grunder som tidigare. Där har alltså Försäkringskassan bland annat domar emot sig, baserade på samma uppgifter, på samma person och ändå så vill de inte lära sig vad lagstödet säger. Och Sture är inte ensam. Jag har minst 3 vänner till som har liknande erfarenheter. Det är så absurt när man inser att Försäkringskassan systematiskt struntar i lagstödet och övriga lagar och regler om de inte passar för att ge avslag.

Så nej, Försäkringskassan dömer oss utan tydligt lagstöd. Försäkringskassan är inte rättssäkert.

 

 

...att alla medborgare oavsett samhällsställning eller ursprung bedöms på ett likartat sätt...

ISF har redovisat en rapport om just avvikelser över landet - i avslag från Försäkringskassan. De visade även tidigare en rapport  att utlandsfödda, kvinnor och de med mindre utbildning oftare fick avslag av Försäkringskassan.

Diagnoserna bedöms olika även av Försäkringskassan, då de inte vill ta till sig information om de diagnoserna som inte kan visa på exempelvis objektiva fynd. Jag fick höra när jag blev sjuk i ME/CFS att jag hamnat på ett ökänt kontor gällande den diagnosen. Försäkringskassan där avslog alla med ME/CFS och vägrade förstå den diagnosen. och inte lärt sig av de många domar de fått emot sig. Det finns de som varit sjuka i ME och som funderat på att flytta ur kommunen bara för att få chans att bedömas av en annan enhet inom Försäkringskassan. Och personer som ska flytta har undvikit den här kommunen av just den anledningen. Så synlig var/är inställningen och därmed bedömningen av ME/CFS av just den enheten som tillhör oss . Knappast likvärdig bedömning över landet.  Absolut inte rättssäkert. 

Försäkringskassan och Regering brukar också käckt säga att det bara är att överklaga om man är inte är nöjd med Försäkringskassans beslut. Att som sjuk, ibland väldigt svårt sjuk, sätta sig in i hur man överklagar ett ärende till de olika rätterna är något inte alla klarar.

Att bevisa sin sak mot Försäkringskassan är på ett sätt, men när man överklagar till Förvaltningsrätten så "belönas" de som kan ta juridisk hjälp oftast, då de pratar samma språk. Att anlita en jurist kostar pengar. Som man inte har när man är sjuk, inte kan arbeta och inte får ekonomisk trygghet från Försäkringskassan. Så alla har inte samma förutsättningar att bedömas likartat. De med högre samhällsställning har mer kapital, mer kontakter och därför en betydligt större chans att bedömas till ett rätt beslut. Många andra klarar inte det. Och det kan knappast anses vara rättssäkert.

Så min fundering nu - vad grundar sig de ansvariga sina påståenden om att Försälkringskassan bedömer rättssäkert? Är det pga att avslagen ökat? För det är väl så de hänvisar det till. Men tänk om avslagen ökat just för att de inte är rättsssäkra? Och de bara försöker lura oss genom att säga att vi sjuka som får avslag "inte förstår", vi "upplever", Vi är inte "rätt person för rätt försäkring" och vi är de som försöker lura till oss pengar - dvs vi är skurkar, lögnare och vi är de som ska jagas bort från samhällets trygga värld så att våra pengar kan få bekosta andra saker som utlovas också. Och det är bäst att förtala oss sjuka gång på gång, så att ingen tror på oss. De har ju ett mål att uppfylla, en pengapåse att omfördela.

 

Så nej, Försäkringskassan agerar inte rättssäkert. Det är just på bristen av rättssäkerhet avslagen ökar.

 

 

PS. Är det bara jag som känner igen orden från tiden när Begler var Generaldirektör för Försäkringskassan? Vad har egentligen ändrats? I verkligheten... valtaktik som falerar är aldrig trevligt det heller...

 

 


Jag gillar granskningar (och det borde även Maria hemström göra som fd Generaldirektör för just ISF):

Sjukskrivningsprocessen fungerar inte som tänkt  (Juni 2018)

"Försäkringskassans bedömningar efter 90 och 180 dagar i rehabiliteringskedjan håller inte tillräcklig kvalitet. Kvalitetsbristerna beror till stor del på att ärendena saknar ett grundläggande utredningsarbete. För att sjukskrivningsprocessen ska fungera tillfredsställande behöver Försäkringskassan göra ett kontinuerligt och grundläggande utredningsarbete i varje ärende, både för att kunna bedöma den sjukskrivnas rätt till sjukpenning och för att klarlägga möjligheter för återgång i arbete. Det visar en granskning som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) gjort."

 

 
 
 
me/cfs #116omdagen #FKstress #MillionMissing #jagsaknas #människanbakom Aftonbladet Ann-Marie Begler Annika Strandhäll Dagens Nyheter FMR Försäkringskassan syd/ost Nacka Försäkringskassans OMP Inspektionen för sjukförsäkringen Maria Hemström Hemmingsson Rättssäkerhet Sjukförsäkring Socialdemokraterna SvMECFS me/cfs sjukpenning
0

Dags att dimmorna lättar från ljuset. Vi förtjänar att få veta hela sanningar.

I media har det länge nu talats om att sjuktalet som ska ner till 9.0 senast år 2020. Regering och ansvariga på Försäkringskassan ser inget märkligt i den "upplevda" rättsosäkerhet som fack, jurister och de sjuka nu rapporterar om. För det är bara en upplevelse och vi "förstår inte" reglerna och lagarna som framställs som komplexa och krångliga. Framförallt är de där reglerna uppenbart väldigt tolkningsbara utifrån vilka regleringsbrev och direktiv man får från regeringen.

 

 

Rehabgränser, möten, stupstock och sjuktal

Alliansen införde de nuvarande reglerna med rehabgränser och nedmonterandet av läkarnas förtroende och kompetens att kunna bedöma sina patienter de träffar och undersöker. Försäkringskassan ges makten att veta bättre. Och det utan att ens behöva träffa den sjuke. Möten med Försäkringskassan har minskat dramatiskt de senaste åren och trots påståenden från Maria Hemström Hemmingsson, tillförordnad generaldirektör Försäkringskassan, i media för ett tag sedan att dessa möten har ökat så undrar vi på forumen var de har ökat? För fortfarande lyser de med sin frånvaro. Ord och verklighet skiljer sig tydligen fortfarande rejält.

När Annika Strandhäll & Co införde sjuktalen och dess syfte, så doldes det med ett ständigt mantra i media: "vi tog i alla fall bort stupstocken". Men man glömmer visa på att nu pressas Försäkringskassan att avslå än mer. Regleringsbreven var fulla av tvingande ord och siffermål. Inte möjliga eller önskvärda, utan det är tvingande ord som "ska" uppnås. som används. Att nå fram till en eventiuellt stupstocks tidsgräns är något vi sjuka numera bara kan drömma om. Vi åker ut redan vid ansökan, vid 90 dagar eller 180 dagar. Och det är stor skillnad mot stupstockens tidsgräns. Just den här pressen och styrningen av Försäkringskassan har fått kritik från både ISFInspektionen för socialförsäkringen, och Ruth Mannelqvist, professor i rättsvetenskap vid Umeå universitet. 

 

Sjuktalen räknas i bruttodagar, dvs även en 25% sjuskrivning blir 100% för FKs statistik. Konsekvenserna i sifferjakten är stora för den enskilde.

Dessutom åker de sjuka ut utan något som helst skyddsnät, för när de nu hänvisas tillbaka till sitt arbete eller till arbetsförmedlingen så kan en mycket liten procent återgå i någon form av arbete. Kanske klarar någon att arbeta 25% men fått avslag på övriga 75% som läkaren ansåg att personen behövde för att bli frisk. Det innebär att personen inte syns i statistiken, den finns inte som "beroende" av sjukpenningen utan har "återgått" till arbete. Att personen bara klarar 25% och kanske är sjuk många dagar bryr sig inte Försäkringskassans statistik om, för personen har inte något ärende hos FK. Personen får bara försöka klara sig på de 25% den eventuellt arbetar.

Merparten av de som får avslag kan dock inte återgå i arbete såsom FK påstår i media. För att skydda sin SGI hänvisas de till att skriva in sig hos Arbetsförmedlingen som aktivt sökande. För att få a-kassa peng eller från något program ska man vara arbetsför. Arbetsförmedlingens arbete innefattar att se personen och utvärdera vilken arbetsförmåga och vilket arbete personen kan klara.

Vid sjukdom så bedömer oftast arbetsförmedlingen precis som läkaren - det finns ingen arbetsförmåga. Utan arbetaförmåga = 0 kr även från arbetsförmedlingen. Men personen syns inte i Försäkringskassans statistik. Personen belastar inte sjuktalen. Personen fattiggörs och faller mellan stolarna. Personen finns inte, trots sin oförmåga till arbete?

Sjuktalen beräknas på något som heter bruttodagar. Bruttodagar innebär att alla dagar räknas som en dag oavsett omfattning. Så även en 25% sjuksriven "belastar" sjuktalen med en dag, inte en fjärdedels dag. Så därför är standardavslaget att personen får avslag och anses kunna arbeta 100%. Försäkringskassan skulle nämligen förlora på att se om personen har 25% eller 50% arbetsförmåga. Då skulle sjuktalen ticka på...Så istället för att se arbetsförmåga, ser man siffror.

 

 

Ohälsotal - nya fokuset i media nu när sjuktalen kritiserats länge av diverse experter?

Tydligen har kritiken mot sjuktalen blivit besvärande så nyligen lyfta man istället ett annat begrepp - ohälsotalet. Vad är då ohälsotalet? Ersättningar som ingår är sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning. Ohälsotalet baseras på antalet utbetalda nettodagar. Med nettodagar menas att dagar med partiell ersättning omräknas till hela dagar, t.ex. två dagar med halv ersättning blir en nettodag (källa: Försäkringskassan).

 

 "Svensken blir allt friskare. Åtminstone om man studerar det så kallade ohälsotalet, det vill säga antalet dagar som ersätts av Försäkringskassan via sjukförsäkringen, antingen i samband med sjukskrivning eller sjukersättning. Förra året fick svensken ersättning på detta sätt under i snitt 24,7 dagar, visar siffror från Försäkringskassan. Det är den lägsta siffran sedan 2001 och en rejäl minskning sedan förra året då Sveriges invånare ersattes för i snitt 26,2 dagar."

Citatet ovan kommer från  Aftonbladet  2019-01-18 och vi ser en artikel, grundat på en pressrelaese från Försäkringskassan, hur ohälsotalet används för att påstå att svensken är friskare. Vi önskar att det var hela sanningen. För även ohälsotalet beräknas utifrån de personer som får sin sjukpenning och "glömmer" de personer som anses friska av Försäkringskassan, men inte av läkare och Arbtesförmedling. För de är ju faktiskt fortfarande sjuka, i ohälsa. Men då FK inte godkänt deras sjukintyg räknas de inte? Är vi verkligen friskare då? För  om man ser tabellens staplar som visar avslagen så ökar de. Inte för att folk är friska, utan för att det finns siffror som ska redovisas.

Oranga staplar visar antal som fått avslag eller indragen sjukpenning eller som uppnått maxtaket för stupstocken. Den gröna "svängen" visar ohälsotalet. Kan sambandet med ökande avslag och minskade ohälsotal bortförklaras av Försäkringskassan? Eller vill man helst inte uttala sig om det utan hänvisar till det eviga påstååendet att Försäkringskassan bedömer mer rättssäkert nu och därför ökar avslagen. Men se siffran för antalet avslag. Kan så många som 49 439 personer år 2017 ha varit lata/omotiverade/friska och deras läkare skrivit ut intyg för "skojs" skull? Verkligen? Jag minns vilket ramaskri det var kring stupstocken och alla som blev av med sjukpenningen då. Se antalet personer som utförsäkrades då. Se hur många det är idag. Tror inte vanliga friska att det är minst lika illa för att det är en socialdemokratisk regering och att stupstocken är borta? Tänk efter nu innan du svarar på  frågan: Tror du att 49 439 personer bara ville pilla sig i naveln och egentligen kunde arbeta, trots att deras läkare intygat - på heder och samvete - att de inte var förmögna att arbeta just nu? 
 
Numera finns det många Facebook-sidor som visar på hur illa sjukförsäkringen är idag. Det finns också en stor mängd bloggar. Och för varje dag tillkommer det fler. Borde inte det säga en hel del om att det är dags arr reagera och agera. En blogg låter människor som fått indragen eller avslag på sin sjukpenning berätta och det är mycket läsvärt, så läs #116omdagen.
 
 

Variationer i avslag från Försäkringskassan och variationer i ohälsotalet kan ha 

Vidare i artikeln från Aftobladet så berättar Peje Bengtsson, analytiker på Försäkringskassan, att ohälsotalet är ojämnt över landet och spekulerar kring varför och tänker åldersfördelning, utbildning och social status, en vilja och kultur att vara sjuka, som faktorer för det. Han borde läsa några av de rapporter ISF redovisat där det visas att Försäkringskassan tar hänsyn till just dessa fakorer

"Detta kan te sig märkligt, eftersom man intuitivt kan tycka att ohälsan borde vara "jämnt fördelad". Så är det inte och anledningarna är flera, enligt Peje Bengtsson, analytiker på Försäkringskassan. En är att befolkningens ålderssammansättning, där en äldre befolkning undantagslöst är sjukare än en yngre, vilket kan få stor betydelse framför allt på kommunnivå."

"En annan förklaring är socioekonomiska faktorer där starkare grupper, som är mer välutbildade och tjänar bättre, tenderar att vara friskare än dem med lägre socioekonomi. Arbetsmarknadens sammansättning har också betydelse. Ju fler typer av arbeten det finns, som i Stockholm, desto lägre sjuklighet. Slutligen finns det också kulturella skillnader, där viljan att sjukskriva och förtidspensionera människor har varit större i vissa delar av landet än i andra."

   

 

Motsägelsefullt eller vinklat?

ISF har dock redovisat en rapport om just avvikelser över landet - i avslag från Försäkringskassan. Ganska intressant med tanke på uttalandet här ovan och de teorier som uttalas. ISF visade i sin rapport att utlandsfödda, kvinnor och de med mindre utbildning oftare fick avslag av Försäkringskassan. Med tanke på att Försäkringskassan ofta påstår att de dömt rättssäkert och efter gällande regler och lagar och om man inte "förstår" eller "upplever" att man blivit dåligt bemött/bedömd så är det bara att överklaga.

Att överklaga är en process som kräver kunskaper. Stora kunskaper, tid och ofta pengar. Just de målgrupperna som Försäkringskassan avslår sjukpenning för har inte de resurserna. Medvetet val?

Nu så emottsäger ju ohälsotalet för de friska geografin för de målgrupper som drabbats av avslag och alltså borde saknas i statisteikn som friska.. I stort sett. Därför kan jag inte låta bli att fundera på att välutbildade har resurser via privata försäkringar, de struntar i att anmäla till Försäkringskassan för vem i den tokblåa kommunen Danderyd vill stämplas som en bidragstagare? De har dessutom ofta RUT- och ROT-arbetare som avlastar dem i vardagen. Ett helt annat befintligt skyddsnät. Men är de friskare för det?

 

 

Rättssäkerhet. 

Försäkringskassan använder ofta det ordet. Och påstår att rättssäkerheten ökat i Försäkringskassans bedömningar. Vad innebär egentligen ökat? Från vad? Från 0 till 1?

Återigen vill jag visa på ISF och en av deras rapport. Den här handlar om att sjukskrivningsprocessen inte fungerar som det är tänkt och visar på brister i bedömningarna vid 90 och 180 dagar. Klart intressant med tanke på att Försäkringskassan säger att processen är rättssäker. 

Jag vill hänvisa till ordet rättssäkerhet igen. Så här skriver Allt om Juridik:

"allmänt brukar begreppet betyda att ett land har en lagstiftning och ett system i övrigt som innebär att den enskilda medborgaren har ett skydd för godtyckliga ingrepp från samhället självt, t.ex. att man inte åtalas eller döms utan tillräcklig bevisning, att man inte döms utan tydligt lagstöd och att alla medborgare oavsett samhällsställning eller ursprung bedöms på ett likartat sätt."

 


 

Nu avslutar jag det här inlägget som jag skrivit en på ett tag nu. Ska försöka återkoppla till rättssäkerhet i nästa inlägg. Det finns så många bevis för att Försäkringskassan faktiskt inte har en aning om vad ordet betyder. 

 

 

 

 

me/cfs #116omdagen #FKstress #MillionMissing #jagsaknas #me/cfs #människanbakom Annika Strandhäll Arbetsförmedlingen Försäkringskassan ISF Inspektionen för sjukförsäkringen Konsekvenserna av dagens sjukförsäkring Maria Hemström Hemmingsson Regeringen Regleringsbrev Rättssäkerhet Sjukförsäkring Socialdemokraterna Stupstocken arbetsförmåga en i statistiken mellan stolarna ohälsotal sjukpenning sjuktal statistik utanförskap utförsäkrad
0

Mitt nya mål: öva på att tänka

Att tänka. En självklarhet för många.
Jag ska försöka öka skrivandet, för jag märker att jag får allt svårare att tänka klart meningar. Orken räcker liksom inte till och minnet sviktar. Vad var det jag började tänka på från början? Ofta hamnar jag i den frågeställningen. Hjärnan sägs ju vara läraktig och jag hoppas att jag genom skrivandet övar min trötta hjärna. 
Ibland utnyttjar jag min otroliga hjärntrötthet för att somna. Jag kanske misshandlar min hjärna då, men har kommit på att det oftast funkar väldigt bra att somna på det sättet. Hur gör jag för att utnyttja min hjärntrötthet? Jo jag spelar candy crunch i sängen på mobilen i mörkret. Man har 5 "liv" på sig att klara nivåerna. Jag brukar somna vid mitt 3e liv. Inte för att jag kunnat hålla på länge, utan för att all den rörelse det spelet utsätter mina ögon och min hjärna för, gör att jag somnar av utmattning.
Jag är så less på att jag får allt svårare att tänka och komma ihåg saker. Numera är det mer regel än undantag att jag glömmer mina mediciner, jag glömmer i stort sett allt jag tänkt skriva om, jag glömmer vilken dag det är, jag glömmer vad jag gjorde igår. Ibland funderar jag på om det är ett liv om man glömmer allt?
För glömmer jag mycket så lär jag mig inget, jag utvecklas inte. Jag blir ingen bra partner eller mamma. Jag blir ingen bra vän eller syster. För jag verkar ointresserad då jag glömmer, och jag kan inte vara stöd för de som behöver - för jag glömmer. Jag blir frustrerad av att jag glömmer. Då ökar det dåliga humöret och det är inte kul för någon. Jag störs enormt av min hjärntrötthet, och folk säger - den syns inte på dig ju! Exakt. Är man inte van att se en hjärntrött människa så förstår man inte att jag kan sitta och le och se "aktiv" ut, se precis normal ut på ytan. Men om man tittar noga så ser man att jag inte orkar hålla ögonkontakt, jag tittar oftast på en neutral punkt, jag deltar inte i samtalet, jag kanske har ätit upp och vill ha mer men vet inte hur jag gör för att få mer (ibland pekar jag bara på vattnet eller kaffet), jag kanske sitter och byter hand för besticken för jag "vet" inte hur jag gör och hjärnan slår loopar i tänkandet. Ibland känner jag mig som en fullkomlig idiot. Men jag vet att jag inte är det. 
Så jag ska ägna det här året till att försöka se om jag kan bättra min hjärntrötthet lite och öva upp att hålla tankar. Att skriva är ett bra sätt för mig att kunna gå tillbaka och utvärdera senare. Så ni som eventuellt läser min blogg kommer troligen nu se fler inlägg. Inläggen kanske inte alltid kommer att vara så välutvecklade eller konstruktiva, utan jag övar mig i att tänka och förmedla det.
Egentligen skulle jag vilja flytta ut till en öde ö i skärgården just nu. Helt ensam. Med massor av färdig mat i kyl och frys och bara få sitta på en klippa och filosofera. Jag tror att det skulle vara det absolut bästa för min trötta, trötta hjärna. Men livet erbjuder inte sånt. 
Nu ska jag försöka komma ihåg attskriva mer. Jag lovar inget, vi kan bara hoppas att jag kommer ihåg att öva.