6

Rättssäkerheten avböjs av Försäkringskassan - för att de ska kunna uppnå målen med sjuktalen.

Det pratas mycket om att Försäkringskassan bedömer rättsäkert. Strandhäll påstår det. Begler påstår det. Lars-Åke Brattlund påstår det. Men de som får avslag är nog av en helt annan mening. Många kan nog inte sätta fingret på vad som är fel, de bara ser att Försäkringskassan bedömning inte stämmer med verkligheten eller de underlag FK fått in. Tydligt märks haveriet i rättssäkerhet när personen nu försöker få veta hur FK lyckats bedöma som de gjort, vad de grundat det på och om de verkligen gjort ett riktigt undersökningsarbete. Några utförliga och korrekta svar får personen sällan. Jag har inte fått det i något av mina ärenden. Och jag vet att vi tyvärr är många som behandlas rättsosäkert. Oavsett vad Strandhäll och Begler eller Brattlund säger.
 

Vad är rättssäkerhet? Jag googla fram och fann:

"Någon entydig definition finns inte, men allmänt brukar begreppet betyda att ett land har en lagstiftning och ett system i övrigt som innebär att den enskilda medborgaren har ett skydd för godtyckliga ingrepp från samhället självt, t.ex. att man inte åtalas eller döms utan tillräcklig bevisning, att man inte döms utan tydligt lagstöd och att alla medborgare oavsett samhällsställning eller ursprung bedöms på ett likartat sätt."

 
När jag vill presentera fakta i detta kan jag bara visa mina egna ärenden. Men som sagt vi är många, många som råkat ut för samma rättsosäkra bedömningar och bemötande. Av en myndighet som ska värna om tryggheten. När livet tar en oväntad vändning. En myndighet som verkligen borde agera rättsäkert mot sina medmänniskor. Mitt tydligaste expempel på hur rättsosäkerheten är är mitt ärende #5 hos Försäkringskassan. Jag har beskrivit detta lite i ett tidigare inlägg (När Försäkringskassan "bedömer" arbetsförmåga utifrån kafferastskvaller länk) . Jag har varit tvungen att numrera dem för att hålla ordning på dem. De överlappar varandra i tid och det beror på att läkarintygen gäller överlappande. Handläggarna bedömer nämligen inte efter läkarintygens tidsramar, de ger avslag när de anser att de har underlag för det. Får man däremot en godkänd sjukskrivning så bedöms sjukärendet leva så länge som läkaren skrivit på intyget - om nu inte någon annan handläggare plötsligt beslutar annat. Sånt händer. Så man är aldrig säker. Trots sitt godkända läkarintyg - av en (annan) handläggare. Alltså har läkarintyget redan bedömts vara OK, men plötsligt kan det underkännas.
Men oftast är gången helt motsatt - att läkarintyget underkänns på en gång. Enligt reglerna ska handläggaren undersöka, komplettera och fråga om mer fakta om det underlag som handläggaren fått ger otillräcklig information och att detta inte räcker för ett godkännande av sjukpenningen. Enligt reglerna är alltså grundinställningen att FK ska godkänna - och be om kompletteringar om utfallet riskerar att bli avslag. 
 
Jag blir (be)dömd utan att det lagstöd som finns används
Det är nu den sk rättssäkerheten havererar i min fall. När handläggaren sitter där med mitt läkarintyg så betvivlar jag många gånger att hon (har inte haft en manligt handläggare ännu!) riktigt läser OCH förstår vad som står i intyget. När jag frågar, pressar hennne så får jag bara svar att hon har läst. Men jag får inga bevis för det. Hon kan inte återberätta, omsätta i egna ord det hon läst. Hur ska jag då veta att hon faktiskt läst? Känslan hos mig är väldigt, väldigt stor att hon inte gjort det utan mer grundar sitt beslut på tidigare handläggarens beslut, i mina tidigare ärenden. Det syns i journalen. Att de ska bedöma varje ärende unikt och individuellt finns inte mer än i deras vägledning.
Jag har tre gånger blivit bedömd av FMR-läkare. En psykiatriker som är känd för sin avsky för medmänniskor, en allmänläkare utan specificferad specialistutbildning (enl socialstyrelsen) och nyligen en allmänläkare med specialitet inom diabetesvården. Vad och hur en FMR-läkare ska agera har ISF haft en del åsikter om. Det finsn mycket att ändra på för FK här - också.
Jag skriver bedömd trots att FMR inte ska bedöma något i de ärenden de tillfrågas kring. Men när jag läser de ytterst knapphändiga noteringarna från det "samtal" handläggaren och FMR innehaft så ser jag mellan raderna att FMR fått uttala sig på sätt denne inte är befogat att göra. Och tilläggas ska att vi sjuka (på de olika sjukforumen) ofta har samma upplevelse. FMR uttalar sig om saker denne varken känner till, får göra eller ska göra. Dessutom genomsyras journalanteckningarna, kommuniceringsbreven med övervägande om avslag samt beslutet om avslag från FK, att FMR är den som "öppnat" upp ögonen på FK och gett dem anledningarna till avslag. För så har den dyra FMR-läkaren sagt - utan kunskap i vår komplaxa sjukdom. Jag blir återigen (be)dömd av en myndighetsperson och när jag vill veta VAD som sagts och HUR mötet gått till vägrar FK att redovisa detta. Jag som drabbad får inte heller försöka föra en dialog med den FMR som varit involverad i mitt ärende, jag får inte skicka material kring min sjukdom till denne för att tydliggöra vad som står i läkarintyg mm (då de verkar ha svårt att fatta). Jag får inte rätt till min fakta, till hur jag diskuterats och därmed möjligheten att bemöta detta. Det måste anses vara rättsosäkert.
Men framförallt i alla min kommunikation med Försäkringskassan förskräcks jag av deras ovilja att bemöta, att svara och visa på det jag undrar. Detta borde vara själva grundplåtarna i vad en rättsäkerhet är - att informera och bemöta, tydliggöra.
Exempelvis har jag svårt att närvara vid ett samtal. Främst kognitativt då min hjärna inte kan processa vad som säg - jag fattar inte innebörden av orden. Jag riskerar dessutom att försämras om jag förflyttar mig fysiskt till en annan plats. Bilåkning påverkar hela mig och jag blir ofta sängliggande efter en biltur. Därför har jag sagt till FK att fysiska möten hos dem inte är något jag klarar av - varken fysiskt elelr kognitativt. Det står dessutom tydligt i mina läkarintyg. Om de läst dem. Men ändå så förnekas jag all information, deras ord kring hur de bedömt mitt ärende om jag inte infinner mig på plats hos dem. I ett rum där enhetschefen och en försäkringsspecielist skulle tala om för mig hur regelverket fungerar och hur de bedömer, och hur de tänkt när de bedömt mig. Jag får alltså inte veta detta om jag inte infinner mig hos dem, på deras kontor. Vilket de borde förstå att jag inte kan om de läst mina läkarintyg. Läst och haft viljan att förstå vad som står där. Så jag kan inte komma på mötet. Jag kan inte få den information jag behöver för ett rätt bemötade och överklagade av deras beslut om avslag för sjukpenning. Ärendet är rättsosäkert. Igen. 
Jag ska avsluta nu innan även detta blir en roman. Vill bara sammanfatta med att säga att under alla mina åtta ärenden har jag stött på en myndighet som har hur mycket information som helst. De har sina vägledningar som stöd. De har gamla och nya domar från domstolarna som kan ledsaga dem. De får uppdaterad forskning av oss som försöker visa på de fakta FK inte vill se. FK har makten. Och de missbrukar den. För de vägrar att läsa och förstå. De vägrar informera så att den drabbade kan överklaga på rätt sätt, med rätt argument. Nu får man gissa. Som mitt ärende  nr 5 visar. Där de i sitt första beslut tjatar om att det inte finns objektiva fynd som visar mina funktionsnedsättningar. Alltså försöker jag motbevisa dem i min överklagan på allt detta. Jag visar att mina nedsättningar visst är observerade av andra läkare, sjukgymnaster, arbetsterapueter, genom tester och undersökning mm. När sedan beslutet från OMP kommer (vilket i sig är en historia i kafkaberättande i följa-Johnsyndromet som finns hos FK) så är motiveringen en helt annan. Då var det tydligen D-F-A kedjan (Diagnos- Funktion-Aktivitet) som behövde bevisats  och som FK påstår att läkaren på Sköndal bevisat. Men enligt läkaren hade hon inte sagt något om detta. Så FK verkar bara i min ögon fabulera ihop motiveringar så att det passar deras syften. Och då blir det svårt för den drabbade att komma med motargument, med bevis och annan relevant fakta.
Så rättssäkerheten inom FK finns inte - förutom på alla deras papper med regler och lagar.
Papper de inte läser.
För då kan de inte uppnå regeringens mål, som finns i bl a Regleringsbrevet, om sjuktalen.
Om de skulle läsa skulle sjuktalen se annorlunda ut.
Om du agerade rättsäkert skulle sjuktalen se annorlunda ut.
För folk är sjuka. Tyvärr.
Men folk offras för sjuktalens mål.
Rättssäkerheten avböjs av Försäkringskassan - för att de ska kunna uppnå målen med sjuktalen.
 
 
 
me/cfs #FKstress #jagsaknas #människanbakom Ann-Marie Begler Annika Strandhäll Diagnos FMR Försäkringskassans OMP Lars-Åke Brattlund OMP Regleringsbrev Försäkringskassan 2017 Rättsosäkert Rättssäkerhet me/cfs

Kommentarer:

1 Anna-Maria:

skriven

Tack för allt du skriver. Förstår att detta tar på dina krafter...det gör det på mig och men jag får stryka av att få ta del av dina ord!
Tack för att du använder din språkliga begåvning för att visa på sanningen!!!
Jag är väl "friskare" än dig just nu men sitter ändå i sliten pga f-kassan. Mitt liv tog en vändning jag inte tänkt mig och ja,hjälpen uteblev i o m utförsäkringen...har fantastiska anhöriga men ibland blir jag mörkrädd hur aningslösa vanliga friska människor är.....

Tack för att du kämpar. Både för dig och oss!!

Svar: Hej Anna-Maria och tack för din uppmuntran och din kommentar. Det värmer mycket att veta att jag kan tillföra något även om ämnet just nu handlar om hur illa vårt trygghetssystem i samhället fungerar. Tusen tack för att du ger mig energi att fortsätta.
Så underbart att höra att även du har underbara anhöriga - de förtjänar en guldmedalj eller liknande. (Har svårt just nu att finna ord pga sjukdomen). Men de förtjänar verkligen all heder över den börda de får ta när samhället sviker oss sjuka.

Tack. Och en kram till dig i din kamp.
jagepippi.blogg.se

2 Anonym:

skriven

Hej Jag är en liknade situvation Har diagnosen ME varit sjukskriven i två och nu helt plötsligt fått avslag Är alldeles för sjuk för att ta mig jobbet eller arbetsförmedling och står helt utan inkomst Hur går det för dig vad ska man leva av? Johanna

Svar: Hej Johanna och tack för att du läser. Jag beklagar verkligen från mitt hjärta över behandlingen även du får uppleva.
Personligen lever jag på sparade pengar. Men sådana finns inte i alla evighet. Har en sambo också som bidrar en hel del. Socialen kan hjälpa om man behöver hjälp, inte det roligaste men ibland måste man. Kyrkan hjälper också till ibland. Sedan har jag hört att man även kan söka stipendier för vissa saker, men det har jag inte klarat med min hjärntrötthet. Tar för stor energi att söka, sammanställa fakta osv.

När du fått avslag är det otroligt viktigt att du:
1. skriver in dig på Arbetsförmedlingen dagen efter, står i beslutet. Som AKTIVT sökande. Annars förlorar du din SGI och det drabbar dig i framtiden. Ring och prata med AF och förklara din situation. I mitt fall var AF så tillmötesgående och förstående att det blev en chock att inse att inte alla beter som lika vidrigt som FK. En sån skön känsla att bli trodd på - äntligen. AF kan hjälpa till att få till en utredning om arbetsförmåga som är hjälp i processen mot FK sedan.
2. Överklaga beslutet. Första instans är Försäkringskassan omprövad (OMP). Står på de sista sidorna hur du gör och inom vilken tid. OMP ändrar ytterst sällan FKs beslut men man kan dessvärre inte hoppa över detta. Du kan bara skriva ett enkelt brev där du förklarar varför du anser att FK bedömt fel och då SKA de granska ärendet igen. Vi som drabbats några gånger är dock ytterst frågande om de går igenom ärendena igen.
3. Överklaga till Förvaltningsrätten när beslutet från OMP kommer. SE solupprorets sida för jurist hjälp, vet dock att många av dem är fullbelagda nu pga av FKs hetsjakt men de kanske kan rekommendera någon i sin tur. Dessa jurister tar inte vanligt arvode utan de är medveten om vår trängda situation som sjuka. Rktiga hjältar!

Det finns FB-grupper där vi stödjer varandra i både sjukdomen och nu främst alla dessa galna beslut från FK. Mycket matnyttigt finns där. Är du med där?

Sänder en styrkekram till dig och hoppas du får hjälp.
jagepippi.blogg.se

3 Anonym:

skriven

Tusen tack för ditt långa svar! Jag har en 50% sjukersättning sen tidigare och har jobbat 37,5% till för 2år sedan då jag blev så dålig Är idag helt sängligganes vilket fram går av sjukintyg kan jag ändå skriva in mig på arbetsförmedlingen?kan inte ta mig utanfördörren i dags läget kram Johanna

Svar: Hej igen :-) Jobbig sits du befinner dig i. Glad att kunna hjälpa. Det är viktigt att du läser hur FK skriver om hur de anser att du ska skydda din SGI. Står i slutet av beslutet. Ofta står det att de anser att du ska tillbaka till arbetet eller annat normalt förekommande arbete. Dubbelkolla med din handläggare att du faktiskt inte kan göra som de säger och därför kan skydda din SGI genom att skriva in dig på AF.

Lite svar på dina frågor:
1. Du måste bli inskriven på AF för att skydda din SGI. Så anmäl och prata med AF. OM du inte kan ta dig dit kanske du kan skriva anmälan på nätet och ge en fullmakt till någon som kan närvara vid ett möte på AF. Har hört att det kan funka. Eller fråga om de anordna transport (kan de säkert inte, men man kan alltid fråga). Man kan och ska skriva in sig oavsett vad sjukintygen säger - hur funktionshindrade vi är. Jag var helt sänkt en hel vecka efteråt, men också lättad då jag kände att jag fick gehör för problematiken. Du anses endast frisk av FK, inte av AF, läkarna eller andra. Bara FK och vi vet ju hur fel de har. Och FK står över AF i bestämmande. Så är systemet. Helt sjukt.

2. Du måste vara inskriven som aktivt sökande (dubbelkolla med din blivande handläggare på AF att det verkligen blir rätt). MYCKET VIKTIGT. Vet att det låter helt horribelt och fel men systemet är sånt. Och detta gäller även om du har arbete/anställning. AF är van vid denna bakvända hantering av oss utkastade från FK. Men får du inte gehör av din handläggare på AF ber du om en annan.

3. Anmäl dig också igen till FK. Nytt sjukintyg behövs också. Detta skyddar dock inte din SGI, utan startar bara ett nytt ärende. Troligen blir det avslag igen. FK agerar så. Oavsett. Jag hade 8 ärenden på gång ett tag. Några hade hunnit till FR andra låg hos FKs OMP och något på gång för "bedömning" hos FK. Startade alltid ett nytt samt dag jag fick avslag. Dels för att visa och tjata in i huvudet på FK att jag ÄR sjuk oavsett deras sk bedömning och dels för att inte försvinna från deras statistik. Och sista ärendet visade det sig att jag stötte på rätt handläggare och plötsligt blev allt godkänt samt några ärenden hos OMP. Bara så där. Därför rekommenderar jag alla att ansöka om sjukpenning på en gång igen vid avslag. Det har dock igen rättsligt skydd av din SGI. SGN skyddas endast om du går tillbaka till arbetet på den procent FK anser dig kunna jobba eller om du söker arbete aktivt på samma procentsats. Att vi sjuka sedan inte söker aktivt är AF mycket medvetna om.

Så kort:
Skriv in dig på AF som AKTIVT sökande.
Anmäl nytt sjukärende hos FK.
Och du behöver nytt läkarintyg för det nya ärendet oavsett om ditt nuvarande gäller året ut. Det befintliga är "förbrukat" enligt FK oavsett innehållet.

Hoppas att allt går bra.
Kram.
jagepippi.blogg.se

4 Anonym:

skriven

PS har inte rätt till a kassa då jag bara jobbat 37,5% kram Johanna

5 Johanna:

skriven

Hej!
Har lite flera frågor om det är ok? Känns som du har koll på det mesta kring FK litar inte längre på myndigheters svar. Jag kommer att få avslag på sjukpenning nästa vecka. Jag har ett fast jobb som jag inte kan återgå till. Har fortfarande sjukskrivning och sjukintyg året ut ,läser på advokat Göran Söderlund blogg att man då ska göra en ny sjukanmälan efter som man fortfarande är sjuk. Om man anmäler sig till AF räknas man som frisk? Eller anmäla till både? När kan man efter avslag göra en ny ansökan om sjukpenning? Förlåt det blev mycket för en ME hjärna förstå om du inte orkar svara. Tacksam för din blogg som innehåller så mycket bra information. Kram Johanna

6 Johanna:

skriven

Tack snälla! Så bra och utförligt svar, känns lugnare nu. Du är verkligen bra på att förklara. Inte lätt att med alla regler jobbat i 25 är aldrig varit arbetslös. Önskar ingen detta hoppas på någon utväg för dig, har du ansökt om sjukersättning oxå eller fått rätt i domstol. Jag har bra stöd från facket och rättshjälp från dom. Ett stort tack!kramar Johanna

Kommentera här: