3

Motiveringar - ärende #8

Detta ärendet gäller fortfarande, dvs jag fick efter en enormt lång "undersökningsperiod" av handläggaren och dess kamrater godkänt. Bland annat så konsulterades FMR-läkaren 3 gånger. Undrar vad detta kostade?
I detta inlägg blir det mycket bilder med mina kommentarer kring dessa. Jag vill genom detta visa hur jag upplever FK frångå sina regler, hur de kränker läkaren och hur de undersöker på de mest fantasifulla sätt.
Det finns en risk för att detta inlägg blir "stolpigt" och väldigt rörigt. Jag mår inte så bra just nu och skriver därför under flera dagar för att orka med lite varje dag. Att skriva om detta ger mig sån ångest, jag återupplever allt jag gått igenom och jag inser att denna #fkstress jag numera är drabbad med, den kommer påverka mig länge, länge i mitt liv. Troligen för alltid.
 
Så vi börjar med att läsa i FKs journalanteckningar:
 
15/2 så undersöker handläggare ACB min SGI och godkänner denna. Tack. Hon undersöker även om jag bor i Sverige och om jag har de grundläggande kraven för att få sjukpenning. Detta har de gjort även i alla andra ärenden. Och de ser ju att jag inte flyttat, att jag ff är sjuk, att jag tidigare fått avslag och indragen sjukpenning...(Ansökan kom in den 30 januari till FK, läkarintyget den 9/2)
 
21/2 undersöker samma handläggare (ACB) min rehabkedja. Ser att de ändrat den av någon anledning. Nu börjar vi om tydligen, vilket innebär att jag har dag 90 den 29/4, dag 180 den 28/7 och dag 365 den 29/1-18. Jag har alltså idag klarat dag 90 resp 180. Det gjorde jag sist också. Dag 365 åkte jag ut med huvudet före. Helt utan förvarning. Bara rätt ut i kylan. Får se om det blir så även denna gång. Vi närmar oss...
 
21/2 har även ACB ett samtal med kollegor och FMR om mitt ärende. Det framkommer inte vilket journalblad från Nacka Centrum Rehab de diskuterat. Är det från arbetsförmågeutredningen som visade mycket svåra funktions- och aktivitesnedsättningar både fysiskt och kognitativt - eller är det från den stressutredning jag gjorde där 2015 och där alla 5 läkare/psykologer/sjukgymnaster mm samstämmigt bedömde mig helt oförmögen till arbete? Betänk detta när ni läser vad mötet resulterade i...
Jag har många gånger visat FK hur diagnosen för ME sätts, vilka funktionsnedsättningar detta ger och hur det påverkar min arbetsförmåga. Jag har tom skrivit en tabell utifrån intygen och diagnoskriterierna, där jag ytterst pedagogiskt visar hur jag påverkas utfrån den fakta som finns.
Jag vet inte hur jag och mina läkare ska få FK att förstå? För som ni ser i journalanteckningen säger FMR att denne inte ser någon kedja och denne har inte heller fattat vad jag är sjuskriven för (vilken diagnos). I mina ögon är det självklart huvuddiagnosen? Eller har de andra kriterier - trots läkarintygets utformning? Eller jävlas de bara med oss?
 
21/2 ACB skriver nu att läkarintyget behöver kompletteras. Att FK behöver ta del av neuroligiska utredningen. Jag visar och bemöter ACBs frågor längre fram i inlägget.
 
22/2 ACB ringer VC och ber läkaren ringa upp. Vilket min läkare gör samma dag. Hon berättar att hon träffat mig endast två gånger, men att hon förstått min sjukdom, hon har läst min journal och hon har lyssnat på min historia. Hon berättar vidare och förtydligar att jag har problem med tinnitus, stora smärtor i kroppen, att jag inte klarar fysiska aktiviteter. ACB berättar att FK behöver ta del av undersökningarna som ställt diagnosen.
 
23/2 Skickar ACB ett brev om kompletteringar till både mig och till läkaren.
Frågorna ser ni här:
Här ser jag en kränkning till en erfaren och duktig läkare, en hänvisning till deras enormt fåniga folder om hur man skriver intyg. Jag har själv läst den ett antal gånger.
Nästa kränkning till min läkare är beslutsstödet som ACB säger åt min läkare att läsa. Undrar var ACB läste detta för DET FINNS INGET BESLUTSSTÖD för ME/CFS! Genom detta visar hl att hen inte vet bättre, hen är inte kompetent och har faktiskt inte själv kontrollerat! Ändå hänvisar handläggaren till Socialstyrelsen. Min läkare VET att det inte finns och läkaren VET hur man söker info kring beslutsstöden. Min nya läkare har arbetat som läkare i över 25 år och är ytterst noga och vet hur man fyller i intyg.
 
Vidare bemöter jag ACB's frågor med att mitt mål var att deltidsarbeta 2018 - mitt mål, min önskan. Inget som läkaren påstod var möjligt. Men vi ville ha med en liten glimt av förhoppning om bättring i mitt mående. Dumt av oss, så nu är denna förhoppning bortttagen. Speciellt som FK senaste året gjort allt för att knäcka mig ytterligare.
Jag bemöter även med att visa ACB kan visa oss var beslutsstödet för ME finns? Om hon nu kan hänvisa till det borde hon också veta var det finns? Eller? Anklaga inte för något du själv inte har koll på ACB...
Jag visar också på hur intygen är utformade, att det finns en ruta för huvuddiagnosen (som vi fyllt i) och att det är denna man är sjuskriven för enligt deras regler. Pinsamt att varken ACB eler FMRläkaren vet detta. Men de vet att ifrågasätta?
 
Objektiva fynden fanns det gott om i arbetsförmågeutredningen. Läst den? Inte? Läst underlagen jag skickat för hur ME/CFS bedöms? Inte? Men då så - fortsätt ställ dumma frågor...om du vill framstå lika dum som du tydligen är. Nu blir jag riktigt sur och kontaktar Försäkringskassans Huvuddkontor och deras experter där. Jag ställer frågan kring hur en handläggare och en FMR ska rota i hur en diagnos har satts. Svaret kommer här:
 

Jag bifogar en utskrift på detta till FK och ACB samt en hänvisning till deras egna regler kring rotade i diagnossättning (varfr skulle de annars ha journalerna från diagnossättanade läkare? 
 
5/3 inkommer mitt kompletterande intyg. Och brevet från mig med ett antal bilagor - igen. Jag vägrar tydligen inse att FK inte vill läsa fakta. Men 7 bilagor blev det denna gång:
Intyg från diagnossättande läkaren, ett brev från Sköndal om hur objektiva fynd ses/finns/observeras och hur sjukdomen yttrar sig, artikel av Lars Blomberg som förklarar hur ME/CFS yttrar sig och uppkommer, artikel av Per Juhlin om objektiva fynd återigen! Länksida från RME där nuvarande forskningen sammanställts, Info från Riksföreningen RME om prognoser mm i sjukdomen och tills lut även en skrivelse om rehab vid ME från Danderyds sjukhus studie.
 
6/3 ACB skriver att FMR ska rådfrågas igen. Tydligen kan hon inte förstå något själv. Trots omfattande journalanteckningar från arbetsförmågeutredningen och alla intyg mm. Vad kostar inte alla dessa samtal med FMR?
9/3 skickar ACB handlingarna till FMR igen.
15/3 Ny handläggare - TD? TD skickar brev till mig om att de önskar journaler från diagnsossättande klinik/doktor efter det som framkommit från FMR. Men ingen ytterligare journalanteckning finns kring det mötet. Har det varit? Vad har sagts? Det första är jag redan informerad om och vi har svarat dem. Varför skulle vi svara på samma igen?
21/3 mina inkomna svar på brevet daterat 15/3 noteras i journalen Där jag återigen upprepar vad Huvudkontoret säger om att de vill rota i hur diagnosen satts. Jag hänvisar dem även i den skrivelsen att de kan se sina regler i Vägledningen:

Samt att jag fått ta del av ett brev daterat redan 2011 där ytterligare en person från HK klargör detta med att FK inte ska rota i diagnossättningen, även denna skickar till den nya? handläggaren: 

23/3 journalförs mina svar av ACB.
28/3 återigen en föredragning med FMR-läkaren enligt journalen. Nu har de gått igenom  nya intyget, mitt intyg från diagnssättande läkaren (som de haft under ett år), de går igenom min stressutredning från 2015. Men inte arbetsförmågeutredningen från 2016 - varför???? Nu framkommer det att det saknas en sammantagen bedömning i ärendet som stödjer att annan diagnos har uteslutits. Alltså ifrågasätter FMR min diagnos och försöker se möjligheter till annan diagnos - inte hans jobb!!!! som jag visat flertalet gånger för dem och som de struntar i uppenbarligen. Därför är tydligen en journalkopia från St Sköndal av vikt för att kunna göra en bedömning på individnivå. Observera att jag varit EN GÅNG på St Sköndal vid denna tidpunkt.
 
28/3 skickar ACB ett brev till mig, inte St Sköndal, med en frågan om journalen. Är så less på att vara en boll mellan FK och deras frågor till läkaren. Jag har gett klartecken till alla att jag har inget att dölja - kontakta varandra utan att blanda in mig. Detta projektlederi dränerer mig på energi!!!!
6/4 Ringer ACB St Sköndal. Får prata med sköterskan. ACB frågar om jag går där? Om jag ska fortsätta gå där? Här känner jag mig kränkt! De har åtskilliga gånger fått veta att jag går där. Jag har visat dem kallelser och delgivit rapport när jag varit där. Men mina ord gäller inte. Jag kan ju ljuga...Så varför blanda in mig öht i processen? 
7/4 Nu ringer min St Sköndal läkare upp FK och får prata med en ny handläggare igen? En AA. Bild på journalanteckningen kring detta. 
13/4 anteckning från ACB att hon tänker en tredje gång samråda med FMR.
24/4 Journaalanteckning från FMR-mötet med ACB. NU ser FMR att det finns stöd för D-F-A-kedjan...
24/4 Nu plötsligt bedöms jag ha rätt intyg och rätt till sjukpenning:
Observera på vilka grunder ACB skriver i bedömningen jag har rätt till sjukpenning.
Hur skulle jag kunna veta all den cirkus med alla möten med FMR och dess ifrågasättande bakom ridåerna genom att läsa denna bedömning?  För mig finns detta redan dessa grunder för sjukskrivning i mina intyg. Ändå har det pågått ett stort fokus utifrån en FMR-läkares okunskap i sjukdomen som givit mig lång väntetid, merjobb för alla inblandade läkare mm. Men det syns inte i journalbedömningen av handläggaren här ovan. Här finns bara hänvisningarna till det som står i intyget. Som redan fanns!
 
Drygt 2 månader tog det för FK att handlägga detta ärende.
Minst 3 gånger är en dyr FMR konsulterad.
Jag var tvungen att störa min sjuskrivande läkare 5-6 ggr under denna period.
Det pressade St Sköndal var tvungen att besvara frågor till en FMR som ville rota i dfiagnossättande - helt felaktigt. 
Onödig tidsåtgång tagen från läkarna av FK - uppskattad tid 4 timmar. 
Min tid och frustration i allt detta var dygnet runt. Och ett återigen försämrat mående. 
Och en insikt i att läkarintygens innehåll inte spelar roll om FK väljer att inte läsa OCH förstå. 
 
OCH nu sker det mirakulösa - de ärenden som ligger och väntar för omprövning, de som haft "felaktiga" läkarintyg där inga objektiva fynd synts heller (för FK som väljer att inte läsa) - de ärendena godkänds också!!!
Jag insåg genom att jag i detta ärende fick godkänt och att FK tydligen kan godkänna tidigare underkända intyg pga detta, att innehållet i intygen är underordnat FKs vilja. Läkarintygens fakta är underordnat FK vilja att läsa. Alla utredningar jag gått och resultatet av dessa är underordnat FK vilja att läsa dessa. All fakta om forskning mm är inte något FK vill ta del av.
De jagar sjuktal. Då är fakta och den faktiska och bevisade arbetsoförmågan hos den drabbade helt underordnat lite siffror i statistiken hos FK och hos Regeringen.
Denna insikt har sänkt mig ytterligare. Den har gjort mig heligt förbannad på de som i media slår sig för bröstet och påstår att vi blir friskare och att det är därför sjuktalen sjunker. De ljuger. De luras. De offrar oss - samtidigt som de ler och glädjs över dessa siffror på pappret.
Skäms Annika Strandhäll! Skäms Begler! Skäms Brattlund! Skäms Finansminstern! Skäms Socialdemokraterna! Ni är inte bättre än Alliansen. Ni ljuger dessutom.
me/cfs #FKstress #jagsaknas #människanbakom Ann-Marie Begler Annika Strandhäll FMR Försäkringskassan syd/ost Nacka Försäkringskassans OMP Kronisk sjukdom Lars-Åke Brattlund Socialstyrelsen me/cfs