1

Ett lagarbete är ingen soloprestation

Att Laget Sverige - Försäkringskassans dyra reklamkampanj - så insiktlöst påstår att alla kan delta i Laget Sverige har upprört många. Och det är knappast förvånande.
För att vara en myndighet med tillgång till mycket information om hur människor påverkas av sjukdom, olyckor och andra händelser man inte kan påverka - så vet man uppenbarligen inte mycket.
Kunskapsbristen och den klart uppenbara bristen på förståelsen inför detta som människor drabbas av, kan ha sin grund i att Försäkringskassan anser sig vara den som kan och ska bedöma om någon är arbetsför. Och detta utan att varken vilja - exakt, jag skriver vilja - träffa arbetsgivare, den drabbade, dennes läkare eller andra ombud för att se och få insyn i hur verkligeheten faktiskt ser ut. De anser sig ha rätt att döma utifrån sina standardmallar och svara med standardsvar till de drabbade.
Detta inser man när FK gång efter gång endast byter ut datum och lägger in eventuella svarsbilagors namn i besluten de skickar ut så känns denna "rätt" till beslut och bedömning rent förkastlig och borde vara ett brott mot de mänskliga rättigheterna.
Som drabbad borde man ha rätt att bli rättvist bedömd. Att de bryr sig om att läsa de bilagor de får från de drabbade. Bilagor fulla med fakta. Fakta som de borde vilja veta om de vill bedöma rätt. 
Personligen har jag reagerat på ordvalen i meningsbyggnaden i den kampanj som nu kostat 23 miljoner kronor hittills. En kampanj som enbart utger sig för att upplysa om att alla kan bidra, alla tillhör Laget Sverige. Tack, det är ju trevligt, men det visste jag redan. Att jag tillhör ett lag, en samvaro, en grupp. Jag är människa och jag bor i Sverige.
Men - jag är sjuk. Jag är kroniskt sjuk i en svårt funktionsnedsättande sjukdom. Så jag är tydligen inte med i Laget Sverige - enligt Försäkringskassan. Jag känner mig utsatt, utpekad, förnedrad av orden i kampanjen. Jag har här nedan klippt ut från Försäkringskassans hemsida och försöker beskriva hur jag känner kring dessa enkla meningar:
Att bli sjuk eller skadad behöver inte vara samma sak som att vara ute ur spelet. Detta är nog den meningen som jag tolkar som en mjuk inkörare i tankemönstret vi ska skapa oss enligt FK. Att välja "behöver inte vara" låter ju lagom dömmande, men som drabbad på alla sätt av FK läser jag in deras agerande i detta. Jag väljer inte att vara ute ur spelet. Men just nu behöver min hälsa det. För jag kan inte. Jag känner mig utesluten, utvisad, ur Laget Sverige redan nu. Så jag är ute ur spelet. Inte för att jag vill - utan för att min hälsa inte förmår annat, att den behöver det. Och ingen är ledsnare än jag - tro mig.
Deras resonemang fortsätter med meningen: Du kan komma tillbaka i arbete på olika sätt. Intressant. Tror de att jag inte vill? För det vill jag, men jag kan faktiskt inte. Med detta säger de nu åt mig - enligt mina erfarenheter - att jag väljer att fuska, att jag väljer att ligga med svåra smärtor, att jag väljer att ha en hjärna som inte samarbetar, inte minns, inte kan agera i nya situationer. Jag väljer att vara funktionsnedsatt både mentalt och fysiskt. Jag väljer att vara sjuk. Att jag - och många andra - inte kan, det är tydligen inget de vet om. För de vill inte veta. Det är enklare att tala om för oss och alla andra att alla kan. Bara de vill. Så alla kan. Eller? Tänk om det vore så enkelt. 
Nästa mening...Laget Sverige är en kampanj för att uppmärksamma att alla behövs och kan delta efter förmåga. Nu tjatar de in att alla KAN. Och att vi ska uppmärksamma alla de som inte deltar - att dessa latmaskar faktiskt kan, bara de inser sin förmåga. För alla har en förmåga. Bara någon (=Försäkringskassan) sparkar tillräckligt hårt. Att vi alla behövs vore ju en dröm. Tänk om de (=Förskringskassan) verkligen ansåg detta och inte struntade i läkarnas utlåtande. Tänk om de kunde lyssna på specialister och forskare. För de behövs väl verkligen för att vi ska förstå och utvecklas? Men genom att de inte vill lyssna och förstå bland annat dessa yrkeskårer säger de indirekt till dem att de inte behövs - för FK vet bättre själva. Att de inte vill leva efter det som de säger åt oss andra att göra. Känns som att sätta krokben för hela Laget Sverige. Om man väljer att agera sur domare som utvisar alla. Det är inget lagspel.
Sista meningen är extra intressant med tanke på Försäkringskassans egna agerande och deras grunder för bedömning:  Sjukskrivning är inte svart eller vitt. Jag tog tidigare i texten upp att de använder sig av mallar, matriser när de bedömer om någon har en arbetsförmåga. Detta är något handläggarna själva upplyst om i deras iver att försöka bekräfta sin rätt att göra bedömningarna. De gör säkert tjänstefel när de säger detta, men det visar också på hur de gör sina bedömningar. Det är inga bedömningar gjorda från den drabbades unika situation. Det är inga rättsäkra bedömningar. De gör själva svart/vita bedömningar utifrån läkarintygen som kommer in till dem. De gör en bedömning utifrån de orden som står där. "jaha - hon kan gå 20 minuter - då kan hon gå till jobbet - alltså kan hob jobba". Felet här, är att visst kan jag gå 20 minuter. Men det som sedan står i intyget var visst inte av värde för där står det sedan att jag ligger i 2 dygn efteråt med smärtor och en förlamande trötthet. På vilket jobb kan jag anlända, och sedan få tillgång till en mörkt, tyst rum där jag får vara ensam - utan någon form av stimulans i 2 dygn? Nej, en sjukskrivning är inte svart eller vit - men Försäkringskassans bedömningar är det. Helt felaktigt!
Ännu mer felaktigt blir det när de väljer att inte kontakta läkaren för ett förtydligande av läkarintyget. För enligt deras egna regler ska de kontakta läkaren om omständigheter kring läkarintyget ger antydan till avslag. Innan de ska ge avslag ska de kontakta läkaren alltså. Detta sker ytterst, ytterst sällan.
Felaktigheterna fortsätter när de väljer att inte inte lyssna på expertiser inom området. När de väljer att bortse från relevant fakta, förtydligande information.
De väljer dessutom att misstro den drabbade. Dennes ord är mycket tydligt inget av värde. Inget de bryr sig om för det är inte fakta av objektiv typ. Men inte ens det objektiva räknas. Den objektiva faktan som läkaren uppger. 
Med bakgrund av detta anser jag att Försäkringskassan kan sluta kasta sig med lögner såsom "Som läkare spelar du en central roll i att göra bedömningar av personers arbetsförmåga." SÅ är inte fallet.  Det vet både läkarkåren och alla de drabbade. Försäkringskassan anser sig ha rätten att bedöma arbetsförmågan - oavsett deras kunskap, deras ovilja att träffa den drabbade eller dennes läkare, arbetsgivare mfl. Försäkringskassan vet bättre och anser sig vara den självklara domaren i detta lagspel kallat Laget Sverige. För någon lagspelar är de inte. De vill bestämma öber alla andra. De vill välja reglerna. De vill välja vilket kort den drabbade ska få - gult eller rött. Oavsett vad övriga Laget Sverige försöker förmedla till dem.
Är det inte ett stort jävla hån att de nu försöker via denna dyra kampanj ge intrycket av att de är en lagspelare? är det verkligen så vi vill att skattepengarna ska användas? 
Borde Försäkringskassan inte ägnat både tid, resurser och pengar åt viktigare saker än att skapa en kampanj som kan anses fördömmande, kränkande?
Borde inte Försäkringskassan ha ägnat lite mediautrymme åt den nya regeln som infinner sig den 1 november och som nu smygs in i förhoppning av att de drabbade ska "råka" hamna mellan stolarna enklare? Denna nya regel grundar sig i två domar i kammarrätten. Jag kommer att berätta mer kring hur vi drabbade uppfattar att Försäkringskassan återigen väljer att tillgodose sig information som är till gagn för dem. Mina åsikter kommer i ett inlägg senare.
Läs mer om regeln kring läkarintyg, FKs rätt att inte betala sjukpenning mm här: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/forandrad-handlaggning-paverkar-utbetalningar-under-utredningstid
Nu lägger jag mig ner igen. Är så less på detta. Om nu FKs spioner anser att denna text påvisar arbetsförmåga kan jag skamset erkänan att jag filat på den under 3 veckor. Rekord i snigelfart. Knappast arbetsförmåga. Och som sagt, ovanstående är mina personliga tolkningar. Inget annat. Tolkningar baserade på erfarenhet av FKs agerande mot mig som sjuk, hur de försöker stämpla mig som lat, ovillig mm. 
 
Om du vill titta närmre på kampanjen jag nämner så länkar jag här till FKs hemsida:
https://www.forsakringskassan.se/lagetsverige
 
me/cfs #människanbakom Ann-Marie Begler Annika Strandhäll Försäkringskassan Laget Sverige SvMECFS dåligt samvete me/cfs