0

Kompletteringar i absurdum...varför?

Idag var jag åter hos läkaren. Vi gick igenom mitt sjukskrivning med de kompletteringar som behövdes enligt handläggaren på FK. Många blir nog fundersamma när de får en sådan begäran från sin handläggare. Varför duger inte intygen? Vad är fel? Varför misstror du läkarens bedömning? är nog frågor som kommer upp spontant hos de som får en begäran om komplettering. Jag däremot blev glad. Hur udda är inte det?  
Anledningen till att jag blev glad? Jo - för att jag har tjatat om detta under ett års tid! Istället har jag under detta år fått se "övervägande" efter "övervägande" följt av avslag efter avslag. FK har ansett att intygen inte visar på tillräckliga funktionsnedsättningar för att ge en sjukskrivning. De anser att jag trots alla mina besvär kan arbeta på förskola. 
Men nu hände det alltså - äntligen bad en handläggare på FK om en komplettering och meddelade vad de ansåg sig sakna. Nu var visserligen deras synpunkter skrattretande och deras önskemål borde de veta bättre kring vid det här laget.
FK borde exempelvis veta att objektiva fynd går det inte att kräva vid denna sjukdom.
För vissa sjukdomar är det svårt med objektiva fynd vid de 20 minuter man har med en läkare idag. Det finns en rad med sjukdomar, som enligt WHO är sjukdomar, trots avsaknaden av dessa objektiva fynd. ME/CFS är en av dem. Men om nu FK vill se objektiva fynd kan de läsa min arbetsförmågeutredning. Den är full av objektiva fynd gällande både mentala och fysiska nedsättningar. Glömde de denna - återigen? Glömde de all fakta vi skickat dem - återigen?
FK borde inte heller säga till min läkare att läsa Socialstyrelsens beslutsstöd för sjukdomen. 
Det finns nämligen ingen sådan! Vet inte FK det själva? Hur kan de anklaga min läkare för att inte ha läste detta om de själva inte kunat läsa något sådant - för att det saknas. Och tack o lov. För Försäkringskassan har svårt för att läsa att det står beslutsSTÖD, RIKTlinjer och VÄGLEDNING....det står alltså inte krav, lag eller liknande. Men så läser FK när man ser deras argument, även från deras sk FMR-läkare. Eller glömde de helt enkelt att själva titta efter? Eller struntade de i det?
FK ville sedan även ha nya uppgifter, nya beskrivningar för mina nedsättningar, min trötthet mm.
Jag lider av en kronisk sjukdom. Den ändras inte - den är kronisk. Så vi kan INTE ändra alla uppgifterna. De är också kroniska - om de ska beskriva min situation, min diagnos, mina nedsättningar. Ljuga vill vi inte - det är fel.  Glömde FK att kroniska sjukdomar inte ändras? Eller är det så att de inte har förmågan, kompetensen, att förstå att kroniska sjukdomar inte ändras? Men de har kompetensen att bedöma arbetsförmåga? Kompetensen att stå över läkarens bedömning - utan utbildning? Är detta lagligt?
FK undrade även vilken utredning som legat till grund för min diagnos.
Suck. Men - FK har själva alla de underlagen, inte alla blodprov, men allt annat. De har intyget. Och  då det är en uteslutningsdiagnos så har jag testats massor! Av många. Flera gånger. Alla med samma resultat. Men inte för FK - de vet bättre och det utan att varken ha träffat, undersökt eller granskat mig. Känns inte detta lite ifrågasättande? Ska verkligen FK ifrågasätta vilken diagnos läkaren kommit fram till och hur? Varför ska de annars ha underlagen för diagnossättningen? Har de kompetensen att avgöra detta utan att ens träffa den sjuke dessutom?  Glömde FK att det är läkaren som sätter diagnosen? Eller ska de ifrågasätta den också? Inte bara min arbetsförmåga?
FK undrade dessutom vilken diagnos det var på intyget som gav underlag för arbetsoförmågan och sjukskrivning.
Det är INTE diagnos som ger rätt till sjukskrivning. Det är funktions- och aktivitetsbegränsningarna - och de finns det fullt av både i läkarintygen, den arbetsförmågeutredning jag genomgått och som de har journalerna ifrån, samt alla utredningar och tester innan. Dessa ligger till grund för att jag inte kan jobba - trots att jag vill. De sätter ner mig så till den grad att jag är hemmabunden, jag är (säng/soff)liggande i 22-24tim/dygn. De är grunden för min oförmåga att arbeta - inte min diagnos. Sedan att diagnosen innehåller alla dessa nedsättningar borde det klargöra vilken diagnos det är gör mig oförmögen att arbeta. Men då måste de ju läsa och förstå - ha kompetensen...glömde det. Glömde FK här att veta hur man bedömer arbetsförmåga, på vilka grunder och underlag? Glömde de att det är nedsättningar av aktivitet och funktion som är grunden för sjukskrivning och arbetsoförmåga - inte diagnos? Oooopss....
FK ifrågasätter vidare varför jag inte kan börja arbetsrehab tidigare än 2018...
Om de läst så förstår de varför. Kronisk sjukdom - ofta sjunkande i ohälsa de första åren. Jag står i kö till Stora Sköndals ME/CFS-mottagning - för rehab. Har väntat i 1,5 år nu och det är ca 2 års väntan att få komma dit. Först efter jag genomgått den rehaben så kan jag eventuellt börja arbetsträna. Detta är mest min önskan - att få börja jobba igen, få komma hemifrån.
Mina läkare skakar på huvudet och inser att mina önskningar  kommer att blir svåra att uppfylla, men de har varit snälla och låtit mig få ha en liiiiiiten förhoppning kvar. Men med senaste årets förnedringar, kränkningar och ständiga psykiska press från Försäkrimngskassan som helt kallhjärtat bara slängde ute mig - för ingen kan vara sjuk längre än ett är enligt Socialstyrelsens RIKTlinjer....
Men lider man av en kronisk sjukdom som dessutom riskerar att förvärras av mental och fysisk ansträngning - då är man sjuk betydligt längre än ett år. Speciellt som FK hjälper till att förvärra ohälsan. Eller glömde de detta också? Eller struntade de i även det här? Rehab trodde jag var vilktigt för dem, men de glömde visst det?
 
Många kanske tycker att jag är misstänksam och ifrågasättande mot FK. Men då jag levt i denna alternativa värld ett år nu - där regler, fakta och lagar kan kringgås för att få ner sjuktalen, så vet jag att jag måste vara en ordpolis, en som värnar om min egna hälsa och hur den bedöms. FK bryr sig faktiskt inte. I ett annat ärende har jag tex nyligen blivit tvungen att påvisa Försäkringskassan deras egna regler och bestämmelser. Dem verkar de ha "glömt" i sin iver att få ner sjuktalen. Ajabaja...
Eller "glömde" FK sina regler och bestämmelser i sin iver att få ner sjuktalen? Kan det vara så illa? 
 
Så säg mig - Annika Strandhäll - hur kommer det sig att Försäkringskassan får agera så här utan att ni som styrande regering agerar?
De vill ju inte se sjukdomen, de ser bara till att få avslå för att få ner sjuktalen. Målet är 9,0 år 2020 och det är detta FK ser till, för annars får de på fingrarna av er. Men de borde få på fingrarna av er för att de missbrukar läkarnas förtroende och komptenes, att de misshandlar och kränker de sjuka, att de överbelastar läkare och våra domstolar, att de agerar helt rättsosäkert. Agera nu. Många, många sjuka drabbas illa av allt detta - allt pga sjuktalen...Helt uppenbart är att du och jag, Annika, inte lever på samma planet. Det du säger i intervjuer låter nog bra för de oupplysta och odrabbade, men vi andra - vi vet tyvärr att detta är tecken på oinsikt och förnekelse av en grym behandling av sjuka.
Försäkringskassan glömmer inte sjuktalen, men de glömmer oss sjuka och den trygghet vi skulle få om livet tog en annan vändning.
 
 
me/cfs Annika Strandhäll Diagnos Försäkringskassan Kronisk sjukdom Läkarkontakt Människanbakom Stora Sköndals ME/CFS-mottagning arbetsförmåga me/cfs objektiva fynd sjuktal