0

Lotteri är inte rättssäkerhet, Maria Hemström Hemmingsson

 

 

Jag lägger in ett citat från Maria Hemström Hemmingsson i Dagens Nyheter 24 januari 2019 och jag vill att ni läser det här och tänker vad hon egentligen säger och anklagar andra för. Jag upplever att hon i debattsvar efter debattsvar använder just den här frasen att hon välkomnar en diskussion om sjukförsäkringen, men att den ska vara baserad på fakta. Hon ger alltså uttryck för att även denne skribent ljuger och att man därför inte ska lyssna på vad den skriver. Hon ger även uttryck för att vi som får avslag vill fuska oss till pengar, att vi "upplever" saker och att vi "inte förstår". Hennes debattsvar kommer jag att bemöta här på bloggen senare. Jag kan dessvärre inte skicka in ett debattsvar till tidningar då jag önskar att vara anonym.

"Jag debatterar mer än gärna socialförsäkringen. Men diskussionen måste baseras på fakta för att leda framåt. Grundlösa anklagelser och spridandet av osanningar riskerar att skapa felaktiga förväntningar och därmed bidra till att underminera samhällskontraktet som insändarskribenten säger sig vilja värna. "

 

Vad händer egentligen när vi i media får höra i uttalanden, från bland annat Regeringens ansvariga för sjukförsäkringen samt Försäkringskassans Generaldirektör, att rättssäkerheten ökat hos Försäkringskassan och att det är därför avslagen ökat? Sug på ordet ökat som de alltid säger. Ökat - innebär inte det att de faktiskt inte bedömer rättssäkert, de säger bara att bedömningarna har ökat och då borde vi fråga oss från vilken nivå och till hur mycket? Går det att gradera rättssäkerhet överhuvudtaget? Antingen finns den väl eller inte?

Det här är personer som innehar höga befattning och ansvarar för allas trygghet så deras ord borde väl ändå vara trovärdiga? Så vem tror ni gemene man tror på mest - en fattiggjord sjuk som "upplever" att den är för sjuk för arbete, eller en högt uppsatt myndighetsperson som påstår sig följa alla lagar och bestämmelser?

 

Så här skriver bland annat Allt om Juridik om vad rättssäkerhet är:

"allmänt brukar begreppet betyda att ett land har en lagstiftning och ett system i övrigt som innebär att den enskilda medborgaren har ett skydd för godtyckliga ingrepp från samhället självt, t.ex. att man inte åtalas eller döms utan tillräcklig bevisning, att man inte döms utan tydligt lagstöd och att alla medborgare oavsett samhällsställning eller ursprung bedöms på ett likartat sätt."

 

...enskilda medborgaren har ett skydd för godtyckliga ingrepp...

Vi börjar med att se vad ordet godtycklig betyder: nyckfull, egenmäktig, självvåldig, slumpmässig, skönsmässig, ungefärlig, arbitär, vilken som helst. Om man ser till till motsatsord så är de: lagenlig, normenlig, regelbunden.

Egentligen säger orden redan här att Försäkringskassan inte är rättssäker i sina bedömningar - oavsett vad som sägs av de olika myndighetspersonerna. På sjukforumen ser vi dagligen flera bedömningar som är slumpmässiga och där det är ett lotteri i vilken handläggare vi får för det spelar stor roll för utslaget. Vi har jämfört våra sjukintyg från läkaren och vi jämför Försäkringskassans bedömning och konstaterar att det inte någonstans kan ses en röd, lagenlig tråd. Jag har ju exempelvis visat i tidigare blogginlägg intyg och Försäkringskassans bedömningar i mina tidigare ärenden där några blev godkända i efterhand och andra inte - trots att innehållet i intygen är likstämmiga.  Det är verkligen en slumpmässig bedömning som påverkar livet för många. Att visa exempel här kommer att göra det här blogginlägget alldeles för långrandigt så jag hänvisar gärna till #116omdagen där människor får berätta om sin erfarenhet vid avslag på sjukpenning från Försäkringskassan. Läs berättelserna och tänk sedan på orden här ovan.

Den enskilde medborgaren är alltså beviserligen utsatt för en godtycklig bedömning från "samhället", dvs Försäkringskassan som är en samhällsfunkton.

 

 

...att man inte åtalas eller döms utan tillräcklig bevisning...

Undrar hur många av oss sjuka som bevisar om och om igen att vår behandlande/sjukskrivande läkare har undersökt, testat och träffat oss innan de bedömt att vi inte innehar någon arbetsförmåga? Jag kan återigen bara hänvisa till mina egna ärenden, pga sekretess och andra etiska föreskrifter, och jag har många gånger fått se i avslagsbeslutet ett stycke och en rad som många gånger upprört mig:

"Bedömningen är att de nya underlagen som har kommit in under kommuniceringstiden inte tillför någon ny medicinsk information. Försäkringskassan förstår, utifrån dina egna beskrivingar, att det är en besvärlig situation för dig, men dina beskivningar måste vara styrkta av medicinska underlag. Joumaluppgiftema tillför inte någon ytterligare medicinsk information och ändrar därför inte tidigare bedömning."

"Försäkringskassan bedömer att utifrån de underlag som finns i ärendet så räcker det för ett beslut."

I det fallet har jag skickat in journalanteckningarna där det står hur ett team bedömt mig inför en stressrehab och där redovisas alla resultat som psykologen, smärtläkaren och arbetsterapeuten skrivit och dessutom deras bedömning att jag är FÖR sjuk för att ens klara rehaben och att jag skulle vara sjukskriven till 100%, samt ett intyg från en ME/CFS-specialist som undersökt och bedömtmig. Alltså medicinsk bevisning och inte mina ord. Men det "såg" väl inte Försäkringskassan?

I samma veva skickade jag även in mängder med forskning och information från bland annat WHO som beskrev sjukdomen och att den inte kan bedömas utifrån avsaknaden av objektiva fynd mm eftersom Försäkringskassan avlog på den grunden. Om nu all den infon inte gav Försäkringskassan ny medicinsk bevisning så undrar jag faktiskt vad som räknas som tillräcklig bevisning? Och vad sker i så fall vid sjukdomar som inte kan ge den bevisning som Försäkringskassan tror sig kunna kräva för att ge ett godkännande? 

Vem har rätten att besluta att  underlagen räcker för beslut och dessutom för ett avslagsbeslut när man vet att fler efterfrågade uppgifter ska inkomma? Eller som när Försäkringskassans Omprövnad inte ens inväntade kompletteringarna jag fått anstånd med utan beslutade innan datumet utgått och sedan vägrade ändra beslutet utifrån de nya underlagen. 

Jag är alltså flertalet gånger dömd utifrån ett underlag som Försäkringskassan anser vara så undermåligt (fel bedömning av FK) och att det räcker för ett avslagsbeslut, trots att ny efterfrågad bevisning skulle inkomma. Jag är inte ensam heller. Hur kan Försäkringskassan både anse att underlagen inte bevisar tillräckligt, efterfråga mer info och ändå kunna besluta?

Så även här bryter Försäkringskassan mot rättssäkerheten.

Och då har jag ändå inte dragit upp hur illa det är att vi som bedöms av Försäkringskassans medicinska rådgivare inte får ta kontakt med denne, skicka viktig information/intyg mm som handläggaren inte bifogat i deras "rådgivning" mm.  Utan där är man helt utsatt till att handläggaren väljer selektiva underlag.

 

...att man inte döms utan tydligt lagstöd...

Vad betyder ordet lagstöd? Återigen är det ett ord som säkerligen väljs att tolkas på olika sätt. Ironsikt nog. Lawline fick frågan från en person och svarade så här på sin sida:

"Om man har lagstöd för ett påstående så innebär det att man får en särskilt vikt i det man säger. Det är någonting man kan "luta sig tillbaka på" som faktiskt ska gälla. Jag kan exempelvis säga att i Sverige har vi demokrati, vilket jag också kan ge lagstöd till genom att hänvisa till Regeringsformen kapitel 1 § 1. I den paragrafen framgår det att ”all offentlig makt utgår från folket”, vilket betyder att vi har demokrati."

Försäkringskassan har regler och lagar att förhålla sig till. Några exempel är Förvaltningslagen och Socialtjänstlagen. De har även domar ifrån Förvaltningsrätt, Kammarrätt och Högsta Förvaltningsrätten som Försäkringskassan själva säger att de ska lära sig ifrån när de gjort fel. Så sker det?

Nej. Få av handläggarna har koll på de lagar som står över Försäkringskassans påståenden i sak. De vet exempelvis inte att de kan ändra ett beslut innan det inkommit till rätten om de gjort uppenbara fel i bedömningarna eller inte tagit med all bevisning.

Men framförallt så sker det ingen lärdom av tidigare domar. När man hänvisar till domar i sina överklaganden idag så svarar Försäkringskassan att den domen inte gäller mig personligen och kan därför inte tillämpas i mitt ärende. Vilket är fel.  För Försäkringskassan ska lära sig av de åtskilliga domar som fattats att ex ME/CFS inte kan krävas på objektiva fynd, att det inte finns rehabinsatser som botar eller förbättrar sjukdomen idag.  

Det finns ett uppmärksammat fall med Sture som fick avslag från Försäkringskassan, men sedan vann i Förvaltningsrätten i några ärenden och där efterföljade sjukärenden avslogs med på samma grunder som tidigare. Där har alltså Försäkringskassan bland annat domar emot sig, baserade på samma uppgifter, på samma person och ändå så vill de inte lära sig vad lagstödet säger. Och Sture är inte ensam. Jag har minst 3 vänner till som har liknande erfarenheter. Det är så absurt när man inser att Försäkringskassan systematiskt struntar i lagstödet och övriga lagar och regler om de inte passar för att ge avslag.

Så nej, Försäkringskassan dömer oss utan tydligt lagstöd. Försäkringskassan är inte rättssäkert.

 

 

...att alla medborgare oavsett samhällsställning eller ursprung bedöms på ett likartat sätt...

ISF har redovisat en rapport om just avvikelser över landet - i avslag från Försäkringskassan. De visade även tidigare en rapport  att utlandsfödda, kvinnor och de med mindre utbildning oftare fick avslag av Försäkringskassan.

Diagnoserna bedöms olika även av Försäkringskassan, då de inte vill ta till sig information om de diagnoserna som inte kan visa på exempelvis objektiva fynd. Jag fick höra när jag blev sjuk i ME/CFS att jag hamnat på ett ökänt kontor gällande den diagnosen. Försäkringskassan där avslog alla med ME/CFS och vägrade förstå den diagnosen. och inte lärt sig av de många domar de fått emot sig. Det finns de som varit sjuka i ME och som funderat på att flytta ur kommunen bara för att få chans att bedömas av en annan enhet inom Försäkringskassan. Och personer som ska flytta har undvikit den här kommunen av just den anledningen. Så synlig var/är inställningen och därmed bedömningen av ME/CFS av just den enheten som tillhör oss . Knappast likvärdig bedömning över landet.  Absolut inte rättssäkert. 

Försäkringskassan och Regering brukar också käckt säga att det bara är att överklaga om man är inte är nöjd med Försäkringskassans beslut. Att som sjuk, ibland väldigt svårt sjuk, sätta sig in i hur man överklagar ett ärende till de olika rätterna är något inte alla klarar.

Att bevisa sin sak mot Försäkringskassan är på ett sätt, men när man överklagar till Förvaltningsrätten så "belönas" de som kan ta juridisk hjälp oftast, då de pratar samma språk. Att anlita en jurist kostar pengar. Som man inte har när man är sjuk, inte kan arbeta och inte får ekonomisk trygghet från Försäkringskassan. Så alla har inte samma förutsättningar att bedömas likartat. De med högre samhällsställning har mer kapital, mer kontakter och därför en betydligt större chans att bedömas till ett rätt beslut. Många andra klarar inte det. Och det kan knappast anses vara rättssäkert.

Så min fundering nu - vad grundar sig de ansvariga sina påståenden om att Försälkringskassan bedömer rättssäkert? Är det pga att avslagen ökat? För det är väl så de hänvisar det till. Men tänk om avslagen ökat just för att de inte är rättsssäkra? Och de bara försöker lura oss genom att säga att vi sjuka som får avslag "inte förstår", vi "upplever", Vi är inte "rätt person för rätt försäkring" och vi är de som försöker lura till oss pengar - dvs vi är skurkar, lögnare och vi är de som ska jagas bort från samhällets trygga värld så att våra pengar kan få bekosta andra saker som utlovas också. Och det är bäst att förtala oss sjuka gång på gång, så att ingen tror på oss. De har ju ett mål att uppfylla, en pengapåse att omfördela.

 

Så nej, Försäkringskassan agerar inte rättssäkert. Det är just på bristen av rättssäkerhet avslagen ökar.

 

 

PS. Är det bara jag som känner igen orden från tiden när Begler var Generaldirektör för Försäkringskassan? Vad har egentligen ändrats? I verkligheten... valtaktik som falerar är aldrig trevligt det heller...

 

 


Jag gillar granskningar (och det borde även Maria hemström göra som fd Generaldirektör för just ISF):

Sjukskrivningsprocessen fungerar inte som tänkt  (Juni 2018)

"Försäkringskassans bedömningar efter 90 och 180 dagar i rehabiliteringskedjan håller inte tillräcklig kvalitet. Kvalitetsbristerna beror till stor del på att ärendena saknar ett grundläggande utredningsarbete. För att sjukskrivningsprocessen ska fungera tillfredsställande behöver Försäkringskassan göra ett kontinuerligt och grundläggande utredningsarbete i varje ärende, både för att kunna bedöma den sjukskrivnas rätt till sjukpenning och för att klarlägga möjligheter för återgång i arbete. Det visar en granskning som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) gjort."

 

 
 
 
me/cfs #116omdagen #FKstress #MillionMissing #jagsaknas #människanbakom Aftonbladet Ann-Marie Begler Annika Strandhäll Dagens Nyheter FMR Försäkringskassan syd/ost Nacka Försäkringskassans OMP Inspektionen för sjukförsäkringen Maria Hemström Hemmingsson Rättssäkerhet Sjukförsäkring Socialdemokraterna SvMECFS me/cfs sjukpenning