1

När Försäkringskassan vill rota i diagnosen - trots att de inte ska.

I mitt senaste ärende, nr 8, så har jag nu väntat på besked från Försäkringskassan länge. Jag anmälde ärendet 30 januari. Under tiden har jag fått veta att Försäkringskassans handläggare har kontaktat en FMR-läkare. En läkare som är allmänläkare med diabeteskunskaper. Alltså inga dokumenterade kunskaper i min sjukdom ME/CFS.
 
Brev 1
Karusellen började med att jag fick ett brev med önskemål om kompletteringar som min läkare skulle göra på sjukintyget. Tänk, att under mina drygt 2 år som sjukskriven har detta ALDRIG inträffat - trots alla avslag. Första gången. Brevet var daterat 20170223 och i det
1. efterfrågades den utredning som ställt diagnosen
2. läkaren ska förtydliga VILKEN diagnos som sätter ner  arbetsförmågan
3. vilka objektiva fynd som bekräftar diagnosen
4. varför jag beräknas återgå i deltidsarbete först 2018
5. hänvisning till deras hemsida om hur ett läkarintyg ska skrivas
6. en tillsägelse till läkaren att se Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd
 
Dessutom pratade handläggaren med läkaren per telefon och där bad handläggaren om att vi skulle använda andra ord, formulera oss på nytt sätt, använda andra ord för min trötthet. Kronisk sjukdom ändrar sig inte så mycket. Och min trötthet/svaghet/utmattning står beskriven på massa olika sätt. I ollika läkarintyg. I utredningar.
Tragiskt att Försäkringskassan har så dålig koll på dessa punkter själva, när de dessutom har mage att anklaga läkaren för att vara otydlig och felaktig i sina intyg. 
 
Mina svar på brev 1:
1. FK ska INTE ifrågasätta hur en diagnos satts. De ska bedöma arbetsförmåga utifrån de underlag de fått, se diagnosen och utifrån den bedöma D-F-A-kedjan och arbetsförmåga utifrån denna. Inget annat. Jag har tom visat min handläggare ACB ett brev och senare även ett e-mail från en överordnad på HK som tydligt förklarar detta. 
Se bilder, bägge har handläggaren på FK fått några gånger:
 

 

2. Vilken diagnos det är som sätter ner arbetsförmågan brukar vara huvuddiagnosen och för den finns det en speciell ruta där koden finns - i mitt fall ME/CFS 93.3. Vet inte handkäggaren detta? Pinsamt. Står t om på intyget.
 
3. Objektiva fynd finns inte när det gäller denna sjukdom - heller. Det finns inte i alla och det vet FK. Det står tom i deras egna Vägledning 2016:1 version 5 på sidan 67 "Man understryker att bedömningen så långt som möjligt och rmligt ska utgår från objektiva fynd, tester och observationer..." (Domstolsnytt 2016:013). Ändå envisas FK med dessa objektiva fynd vara grund för avslag. Nu har jag objektiva fynd i form av en arbetsförmågeutredning. Men den "glömmer" visst FK att läsa. Trots att de fått den flertalet gånger.
 
4. Jag ville tillbaka i arbete. Min önskan. Min läkare satte den till 2018 då jag skulle komma till insikt när jag börjat gå på Stora Sköndal. Vi glömde dessvärre även parametern om att FK sänker hälsan. Nu finns inte det målet längre tyvärr. 
 
5. Jag tror min läkare vet hur ett läkarintyg ska skrivas. Jag har haft oberoende, kunniga som granskat dem och det är absolut inga fel. Frågan är har FK läst eller haft viljan att läsa? Kränka läkaren så är ofattbart.
 
6. Det finns inget beslutsstöd från Socialstyrelsen för ME/CFS. Försäkringskassan kanske borde kollat det först - INNAN de anklagar läkaren för att inte ha läst.
 
Läkarintygen kompletterades i alla fall på de sätt vi kunde. Jag skickade en bund med papper med forskningar, artiklar skrivna av Per Juhlin (stora Sköndal), min arbetsförmågeutredning, ett personligt brev från min sambo och mycket mer. 
 
 
Brev 2
Inom kort anländer ett brev , daterat 20170315, från en annan handläggare, TD. I detta skriver handläggaren:
" Hej! Dina handlingar har föredragits tillsammans med Försäkringsmedicinsk rådgivare och utifrån detta skulle vi önska att du skickar in journaler från den diagnossättande klinik/doktor. Allt i enlighet med DrJuhlin avseende objektiva undersökningsfynd."
 
Jag skickar följdfrågor där jag undrar varför ska de ha journalerna från diagnossättande doktor/klinik?
D-F-A-kedjan…inte diagnos ska bedömas. Så varför fråga om diagnosunderlagen? Om denne TD är min nya handläggare? Om inte, vad har TD får roll på FK? Vilken FMR är nu insatt i ärendet. Den tidigare innehar inga kunskaper i sjukdomen me/cfs och märktes tydligt utifrån de yttrande han gjorde. Jag begär en ny FMR - en med kunskap i sjukdomen. Hänvisar till en kunnig FMR.
 
 
Brev 3
Ytterligare ett brev från min ord handläggare kommer, brevet är daterat 20170328. I detta får jag till svar vilken FMR som snvänts samt att FK nu vill ha journalen från Stora SKöndal där jag varit på ett första möte med läkaren. ETT möte vill de se journaler ifrån. Dessutom skriver ACB:
"Det saknas en sammantagen bedömning i ärendet som stödjer annan diagnos än trötthetssyndrom har uteslutits. Därför har journalkopior efterfrågats."
Alltså tolkar jag det som att de rota i HUR diagnosen satts och säkerligen ge förslag på diagnos - utan att träffat mig/undersökt mig. 
 
Jag skickar naturligt påminnelse om mina tidigare frågor som jag inte fått svar på, visar återigen ett brev och e-mail från FKs HK där det tydligt står att de INTE ska ifrågasätta diagnosen. Jag ber dem även förklara vad de menar med att de inte ser en sammantagen bedömning, samt vad de grundar sin förväntning på hur diagnosen satts? Jag ber om namnet på enhetschefen.
 
Jag skickar påminnelsemail till min handläggare efter ett tag då jag inte fått svar på mina frågor. Påminner igen.
 
 
Brev 4
Idag kom det ett brev daterat 20170413 från min handläggare ACB. I den skriver hon:
"Hej! Anledningen till att Försäkringskassan har efterfrågat fler uppgifter är att vi bedömer att underlagen behövs för att kunna fatta rätt beslut framöver. I övrigt hänvisas till tidigare svar."
Jag får veta enhetschefens namn (återigen ett nytt namn) och att hon inte är på plats före 24 april.
 
Mer får jag alltså inte veta.
De anser sig ha svarat på mina frågor.
De anser sig alltså ha rätt att rota i diagnosen.
Man kan bara hoppas att de med rätt beslut menar att de insett att de bedömt galet tidigare. Att jag nu får rätt till ersättning utan att gå till domstol. Det tar låååång tid. Först ska OMP pröva "beslutet". Det brukar inte ändras. Och det tar fortfarande minst 25v trots JOs allvarliga kritik. Sedan är det väntan på Förvaltningsrättens kö. De är också övehopade av sjukärenden.
Detta är omänskligt.
Fel.
 
 
 
 
me/cfs #människanbakom Annika Strandhäll Diagnos FMR Försäkringskassan Försäkringskassan syd/ost Nacka Förvaltningsrätten Kronisk sjukdom Socialstyrelsen Stora Sköndals ME/CFS-mottagning läkarintyg me/cfs trötthet

Kommentarer:

1 hej:

skriven

Hej! jag undrar om det finns något sätt att komma i kontakt med dig då jag står inför samma/liknande problem just nu, och skulle vilja veta var jag kan få tag på FKs uttalanden om det här med att ej rota i diagnos etc.

Och du ska ha stort tack för att du delar med dig, det är verkligen hjälpande :)

Svar: Just nu är jag väldigt sänkt i måendet tyvärr och klarar inga tankegångar. Och min dator är sönder så jag har förlorat alla mina länkar mm och sökmöjligheter.
Min telefon o jag är inte sams när det gäller faktainhämtning och skrift mm.

Har för mig att jag visade bilder på de mail o brev jag fått av FKs huvudkontor? Var i vägledningarna det stod kommer jag ej ihåg just nu om jag inte lagt upp en länk?
Å andra sidan så struntar ju FK i sina vägledningar. Se bara detta med objektiva fynd som numera blivit tvång för dem, vilket det INTE står i vägledningen.

Ledsen att inte kunna bidra mer just nu. Men mår som sagt inget bra.
jagepippi.blogg.se

Kommentera här: