1

Granskningen av FKs årsredovisningar ger er ett antal grafer.

Jag har funderat mycket på ett av de uttalanden jag hört kring FKs avslag. Den ansvariga minister Annika Strandhäll sa att man kan överklaga om besluten inte förstås eller känns rätt. Mina handläggare på FK sa samma sak, när jag bad dem förklara vad som stod och hur i h-e det komma fram till det där. Det känns verkligen som vi lever i parallella världar. Där viljan att få insyn i vår verklighet, den de beslutar om, inte är intressant att lyssna på eller se.
Känslor är enormt svårt att förmedla och få full förståelse för. Fakta är något som många brukar kunna relatera till och därmed inte känna sig påpälsade någon annans åsikter. Därför blir då mottagligheten lättare. Därför ska jag försöka låta bli att förmedla mina upprörda känslor - utan vill denna enda gång i detta blogg inlägg säga att jag är heligt förbannad, djupt kränkt och absolut förolämpad av vår Regering och Försäkringskassan.
De känslorna kommer ur hörda uttryck såsom:  "det är bara att överklaga", "de sjuka har svårt att förstå besluten som FK ger dem så vi måste lära dem", "de sjuka upplever att de faller mellanstolarna och inte får någon hjälp"...."vi utreder", "vi återkommer inom kort", "rätt försäkring tillfaller rätt person".
Men det mest framträdande de senaste åren har ändå varit "vi tog i alla fall bort stupstocken" och genom detta så försöker de peka på en annan syndabock och gömmer sin egna hantering bakom ryggen. Det tillkom även en 11 punkterns åtgärdslista som jag känner är till för de som lyckas få en vinstlott i lotteriet om en plats i sjukförsäkringen. Tom min jurist säger att hela processen med FK, OMP, FR och KR är ett lotteri numera. Det är inte rättssäkert. Ingen av de 11 punkterna behandlar den stora lien - sjuktalen.
 
Graferna är baserade från FKs årsredovisningar från år 2011-2017.
Jag är faktanörd och jag gillar att försöka fömedla informationen jag fått. Nu ska jag göra detta i form av ett gäng grafer som jag skapat utifrån årsredovisningrna från FK år 2011-2017. Vissa år redovisar FK inte samma siffror, men jag tror bilden av utveckligen är tydlig ändå. Siffrorna går säkert att få tag på om man har orken att jaga FK och deras sifferavdelning, men jag väljer att redovisa de siffor som finns offentligt redovisade.
När jag redovisar grafen med antal så fick jag med mitt dåliga processagerande inte fll klarhet i om det gäller antal ärenden eller människor. Men siffrorna redovisas på samma sätt så de blir ändå jämförbara så. Observera att jag lagt in när sjuktalsstyrningen började (sept 2015). Sedan togs ju den berömda Stuptocken bort (feb 2016). Men då FK presenterar årssiffrorna och inte per månad så får vi tänka att stupstockens offer är till vänster om den streckande linjen och sjuktalsoffren till höger. Betänk nu uttalandet - "vi tog bort stupstocken"... Vi börjar med hur många personer som fått avslag vid ansökan eller indragen sjukpenning:
 
 
 
Nu går vi över på procentsatserna av detta. Observera att här har FK tydligen valt att inte presentera totala procenten år 2011 och 2012 i sina tabeller. Jag börjar med det som Regeringen och Försäkringskassan lyfter i media. För här är siffrorna inte alarmerade - ännu.
 
 
Om man nu vänder blicken till den andra gruppen som inte beviljas sin sjukpenning - de som får indragen sjukpenning, så ser man oroväckande siffror. Detta är de långtidssjuka, de med utmattning, cancer, kroniska och komplicerade sjukdomar. 
ISF skriver i sin rapport från juni 2018 (länk finns längst ner)om hur dålig kvalitet FKs bedömningar håller och jag anser att denna rapport - och ett gäng fler från ISF - borde uppmärksammas mer:
"Försäkringskassans bedömningar efter 90 och 180 dagar i rehabiliteringskedjan håller inte tillräcklig kvalitet. Kvalitetsbristerna beror till stor del på att ärendena saknar ett grundläggande utredningsarbete. För att sjukskrivningsprocessen ska fungera tillfredsställande behöver Försäkringskassan göra ett kontinuerligt och grundläggande utredningsarbete i varje ärende, både för att kunna bedöma den sjukskrivnas rätt till sjukpenning och för att klarlägga möjligheter för återgång i arbete. Det visar en granskning som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) gjort."
 
 
Jag lägger till en graf som visar hur många personer som VARJE DAG under det året utförsäkrades. Betänk att varje person oftast inte är ensam. De har även familj som drabbas. Anhörighetsbördan är enorm. De får också uppleva stressen, den totala hjälplösheten, den ekonomiska oron, pressen på att hålla sig på benen för man klarar inte en till sjuk, dubbla bördan med att sköta mycket. Detta kan bli en fjärilseffekt med oroväckande följder. Att tänka långsiktigt hade nog lönat sig mer än att jaga sjuktal. 
 
 
Om jag redovisar detta i siffror så ser det ut så här:
2011 - 61, 2012 - 51, 2013 - 44, 2014 - 39, 2015 - 46, 2016 - 98, 2017 - 116 st personer per dag, varje dag som utförsäkrades. År 2015 infördes sjuktalen....
 
 
Rättsäkerheten då?
Det är svårt att hitta siffror på detta, men jag tänkte att jag kunde presentera hur de som orkar och kan överklaga har bedömts i procentsatser. En viss tydlighet finns i dessa siffror då de visar viljan till att verkligen granska och omvärdera. För vi kommer väl ihåg vad ISF skriver om hur sjukskrivningsprocessen är. Det finns många rapporter på ISFs hemsida med liknande innehåll tyvärr så detta är ingen nyhet Jag googlade ordet rättssäkerhet för ett tag sedan och fann många förklaringar. Jag valde en som sammanfattade dem alla bra tycker jag:
"Någon entydig definition finns inte, men allmänt brukar begreppet betyda att ett land har en lagstiftning och ett system i övrigt som innebär att den enskilda medborgaren har ett skydd för godtyckliga ingrepp från samhället självt, t.ex. att man inte åtalas eller döms utan tillräcklig bevisning, att man inte döms utan tydligt lagstöd och att alla medborgare oavsett samhällsställning eller ursprung bedöms på ett likartat sätt."
En sak som FK fått en skarp tillsägelse av JO för gäller bland annat den delen som gäller att de tar alldeles för lång tid på sig att gå igenom de överklaganden de får in på OMP (Försäkringskassans Omprövnad). De låg länge, flera månader kanske tom ett år, över 20 veckor och den gräns som ska gälla för att FK skulle tillgodose de mänskliga rättigheterna är max 6 veckor. Sist jag kollade av på våra forum hade de fortfarande inte kommit ner i 6 veckor och då var tidsfristen redan över sedan länge på det löfte FK gett Regeringen. Bara en parantes i detta, men ack så viktig tycker jag. För det handlar om hur seriöst man ser på sin verksamhet och hur man ser på de människor man bemöter.
 
Om vi tittar på fler grafer jag gjort. När man som sjuk får ett avslag så bör man överklaga till OMP. Men som sjuk är det ingen självklarhet att man vågar, orkar, kan eller förstår hur/om man gör det. Men de ärenden som inkommit till OMP ser ut så här under åren:
 
 
 
Sedan visar nästa graf hur villiga de är att ändra det avslag man fått från Försäkringskassan. Betänk nu återigen ISF rapport om att FK brister...
 
När den sjuke nu, efter troligen lång väntan, har fått ett nytt avslag så rinner troligen kraften ur dem. Man känner sig ifrågasatt, förminskad och man förstår inte hur i hela friden de kommit fram till detta. Jag har sett bevis (journalanteckningar från OMP) att de ägnat FYRA minuter åt ett ärende som omfattade minst 30 sidor. Säg den handläggare som överhuvudtaget hinenr läsa 30 sidor på 4 minuter... Rättssäkerheten känns avlägsen.
 
Men nu kan man överklaga till Förvaltningsrätten. Tänk på att tiden från avslag tagit tid ocg FR tar ännu mer tid på sig så ett beslut från dem kan komma 1,5 år efter ett avslag från FK. Oftast får man höra att nu blir det bättre. FR bedömer mer rätt. Jag levde på det hoppet och insåg sedan när beslutet kom att de kopiert FKs avslagmotivering. De kan inte ha läst den fakta som finns.  Här började mina tankar på statisk födas. var det bara jag som ständigt drabbades av nitlotten, eller var det fler? Jag började tvivla på mig som person och det var en mycket farlig känsla. Nu ska vi se hur FR behandlar sina ärenden. Vi börjar som vanligt med antalet överklaganden som inkommit till dem:
 
 
Sedan kommer då hur mycket FR är villig att ändra...en nedåtgående vilja syns här.
 
Nu tänkte jag visa en graf jag gjort där avslagen och indragen från FK syns och även hur ändringsvilliga OMP och FR är. 
 
Jag vill hitta mer siffor vad gällande kostanderna för FKs FMR, deras utredningar och hur frekvent de håller sina möten i rehabsyfte. Slut på grafer - tror jag. Hoppas att de visat er en bild av hur läget ser ut och ha dessa i minnet när ni nu går in i valåret. Vi kommer att bli överrösta av påståenden och pekande på andra och slag för bröstet. Gå då till fakta. Sök upp den. Källkritik är oerhört värdefull om vi ska få ett fungerande samhälle. Vi måste kunna ta ansvar själva för vår röst.
 
Ett sånt här påståeende som vi matas med kan se ut så här, se nedan. Om jag var läkare skulle jag bli lite rädd när jag läser det nyhetsbrevet. Det kommer bl a begäras mer läkarintygskompletteringar framöver. För den interna undersökningen visade ju inte på att det var någon ökning av kompletteringar. Det vara bara något läkare och de sjuka upplevt...
 
Hur troligt känns det här efter att ha läst rapporter från ISF och man har granskat FKs egna årsredovisningar (FK nyhetsbrev:
 
"Rättssäkerheten i handläggningen bedöms ha utvecklats positivt under 2017 och andelen av Försäkringskassans beslut som ändras efter egen omprövning eller i förvaltningsrätten minskar."
 
 
Jag vill även passa på att avsluta med vad Regleringbrevet säger. Jag bifogar en bild på ett utdrag ur det. Länken till hela brevet finner ni nedan. Jag vill bara be er tänka på ordet SKA som är flitigt förekommande i Regleringsbrevet till Försäkringskassan. Ska är ett tvingande ord. Ska är ett ord som är hårt. Ordet ska ger order.
 
 
 
 

Här är de källor jag använt mig av. Jag vill verkligen rekommendera er att läsa om ni orkar. 
Försäkringskassans nyhetsbrev mars 2018 - Länk
Regleringsbrevet till Försäkringskassan 2018 - Länk
ISF, Rapport "Sjukskrivningsprocessen fungerar inte som tänkt" - Länk
Försäkringskassans sida med årsredovisningar - Länk
 
me/cfs #FKstress #jagsaknas #människanbakom Annika Strandhäll Försäkringskassans OMP Inspektionen för sjukförsäkringen Regleringsbrev Försäkringskassan 2018 Stupstocken sjuktal

Kommentarer:

1 Anonym:

skriven

Regeringen har lyckats med sin dolda agenda att rensa ut sjuka och funktionsnedsatta, snart är både LSS och sjuförsäkring borta. En farlig väg att gå. Johanna

Svar: Hej :-)Det är en farlig väg de går och jag är just nu så otroligt besviken på alla lögner och påståenden i media från de ansvariga. De lever verkligen i en parallell värld. Kram.
jagepippi.blogg.se

Kommentera här: