0

Motiveringar - ärende #7

Ärendet gäller perioden 20161223-20170228.
Beslut daterat 20170127.
 
I detta ärende var jag på hugget gentemot FK. Mest på trots för jag var så less på att inte få svar som gav något svar. Jag ska i detta ärende därför visa vad FK anser är kommunikation och hur de svarar på frågor. Om ni kommer ihåg hur rättssäkerheten ska vara och att denna baseras på att jag som drabbad får svar på mina frågor för att kunna lägga fram rätt argument för en fortsatta dialog och ev överklagan, så ser ni att FK brister enormt i denna fråga. Den rättsäkerhet som Annika Strandhäll om och om igen betygar att FK ägnar sig åt. Vi drabbade har en helt annan upplevelse.
 
Jag börjar med att visa min fråga till FK där jag vill veta mer kring deras motivering (ovan) till mig. För vi förstår inte när vi läser vad i allt som gör att de anser att jag kan arbeta 100% på mitt arbete som barnskötare - eller annat enklare arbete! (Vet de hur det är att arbeta som barnskötare på förskola? Enkelt?)  Läs min fråga till FKs handläggare via e-mail och deras svar som i vanlig ordning kom från enhetschefen, många dagar efteråt, med vanlig post:


Inget mer alltså. De tänker inte förklara för mig så att jag kan överklaga på rätt orsaker. Rättssäkerheten brister.
 
Nästa fråga jag ställde i ärendet var varför jag inte fått något övervägande innan beslutet kom. Detta hade inte inträffat någon gång tidigare och därför blev beslutet en "överraskning". Jag hade ju förberett ett svar på detta redan. Nu fick jag ändra till att svara FKs OMP istället. Same, same...shit. Här är ialla fall min fråga och det otroligt uttömande och klargörande svaret:


Rättssäkerheten brister - igen.
 
När jag frågar vidare kring vilket arbete de uppenbarligen anser att jag kan göra så får jag ett svar många säkert också fått. Det jag vill belysa genom denna fråga är att det är väldigt lätt att bedöma utan att kunna ansvar för sin bedömning. Här saknar jag tjänstemannaansvaret. För jag anser att när man gör en bedömning så måste man även kunna motivera detta, ge lösningar mm. Allt detta borde ha funnits med som grunder för bedömningen - vilket jobbb klarar hon som ligger 22-24 timmar per dygn, som inte klarar att köra bil eller gå i affären  längre på grund av alla intryck, hon som inte klarar rörelse längre än 400 meter - vad kan hon jobba med? Finns det relöevanta yren där detta går att tillmötesgår? Om det finns borde det inte vara så svårt att kunna bedömma arbetsförmåga men dessutom påvisa hur man tänkt. Nu möts jag och många andra av tystnad 
- eller undanflykter:


Rättssäkerheten brister - igen.
 
I nästa fråga är jag lite besvärlig mot FK. Det intressanta är att FKs OMP godkände min fråga i detta, men Nacka-kontoret hittade på konstiga svar för att slippa erkänna fel. Talande ändå. Jag hade fått veta att en myndighet kan ändra ett beslut innan det hamnar i domstol/rätten. Allt enligt en lag (Förvaltningslagen) som FK måste följa.

Som synes får man inga svar av FK. Därför brister de i rättssäkerheten. Den som Strandhäll, Begler och Brattlund hävdar i intervju elefter intervju att den finns. Det har tom avsatts massor av extra miljoner för att efterleva denna rättssäkerhet. Pengarna gick till fler handläggare. Ca 1000 st har jag hört. Som kan avslå snabbare. Så att Strandhälls sjuktal sjunker snabbare. För snart är det val....
 
Jag lägger även här in mina intyg. Helt öppet. Jag har inget att skämmas för. Jag vet vet vem som ska skämmas däremot - FK, Strandhäll, Begler, Brattlund, enhetschefterna på Nacka-kontoret och deras springpojke K.S.
Detta ärende gick till OMP.
Där godkändes det retoraktivt NÄR mitt nuvarade ärende #8 godkändes. 
Inte för att faktan eller läkarintygens innehåll ändrats. Utan för att mitt nuvarande ärende godkänts....
Så Strandhäll kan sluta säga att rätt försäkring tillfaller rätt person. Hon kan sluta ljuga om att läkarintygen behöver vara bättre, att de brister för att ge sjukpenning och att det är därför vi sparkas ut ur tryggheten. Mycket sägs. Lite görs. Kan bara tolka detta som ett ohyggligt vetande och nonchalerande av denna allvarliga fråga. Strandhäll vet, men struntar i det. Oavsett. Jag har förlorat allt förtroende för Strandhäll. Och många fler med mig. För granskar man fakta ser man lögnerna. 
 
me/cfs #FKstress #jagsaknas #människanbakom Ann-Marie Begler Annika Strandhäll Arbetsförmågeutredning Försäkringskassan syd/ost Nacka Försäkringskassans OMP Lars-Åke Brattlund Rättssäkerhet hjärntrötthet me/cfs normalt förekommande arbete

Kommentera här: