0

Strandhäll & Begler - befinner vi oss på samma planet?

Nu har jag många gånger hört hur Försäkringskassans Generaldirektör Ann-Marie Begler och Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll uttryckt sig kring sjukförsäkringen. Min tanke, som sjuk, är: befinner vi oss på samma planet? Jag känner att jag behöver få ur mig lite av mina tankar i deras indirekta rättfärdigande av att mobba de sjuka och svaga, att de genom sina ord utgör oss till måltavlor för kränkningar och förminskade.
 
De påstår att rätt person får rätt försäkring.
Visst låter det underbart och precis såsom vi förväntar oss att vårt trygghetssytem ska fungera. Nu är det tyvärr så att upplevelserna är väldigt olika i denna fråga - beroende om du är drabbad eller odrabbad, sjuk eller minister/chef. Ett problem jag finner i att nu Strandhäll & Co i olika medier gör ovanstående påståenden är att de genom dessa förminskar och kränker alla de som idag faktiskt får avslag - pga felbedömningar av FK. Genom sina uttalanden får de problematiken inom sjukförsäkringen att framstå som att den orsakas av lata, omotiverade, fuskande och ljugande människor - för de har ju inte rätt till försäkringen de försöker tillskansa sig. De slår och sparkar alltså på de som redan ligger och allmänheten, som inte drabbats ännu, är olyckligt ovetande om vad som sker i kulisserna. För politiker och Generaldirektörer kan man ju lita på...? 
Ni kanske tycker att jag låter hård och orättvis i mina ord. Men när man varit utförsäkrad i 1,5 år och sett baksidan av myntet kan jag inte linda in mina ord. Inte om jag vill ha kvar mitt samvete och mitt hjärta. Efter att ha fått uppleva hur katastrofalt systemet fungerar och hur våra politiker och GD får stå i media och säga dessa ogrundade floskler så gör det ont i hela mig av vanmakt. 
 
Fakta : Inspektionen för socialförsäkringen utgav 29 juni 2017 en rapport som tydligt visar att Försäkringskassan brister i sina bedömningar vid dag 90 och 180 i rehabilitetskedjan. Detta var det som granskades, men med rapportens fakta som underlag kan man absolut även förstå att bedömningarna brister i bedömningarna i kedjans andra dagar också. Det vill säga att Försäkringskassan bister i sina bedömningar oavsett dag. Och detta ger inte rätt försäkring till rätt person. Oavsett vad Strandhäll och Begler påstår. Rapporten från ISF:

"Försäkringskassans bedömningar efter 90 och 180 dagar i rehabiliteringskedjan håller inte tillräcklig kvalitet. Kvalitetsbristerna beror till stor del på att ärendena saknar ett grundläggande utredningsarbete. För att sjukskrivningsprocessen ska fungera tillfredsställande behöver Försäkringskassan göra ett kontinuerligt och grundläggande utredningsarbete i varje ärende, både för att kunna bedöma den sjukskrivnas rätt till sjukpenning och för att klarlägga möjligheter för återgång i arbete. Det visar en granskning som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) gjort.

Granskningen visar att bara en tredjedel av bedömningarna efter 90 dagar är av tillräcklig kvalitet. Av bedömningarna som görs efter 180 dagar är två tredjedelar av tillräcklig kvalitet.

 

 

Sjuktalen sjunker och det är glädjande enligt Strandhäll och Begler

Och ingen ska nu tro att vi drabbade inte skulle jubla och glädjas, precis som vår minister, om det inte vore så att vi känner varför sjuktalen sjunker. Vi betalar för dessa sjunkande sjuktal med vår hälsa, våra liv. Våra familjer får betala med sin tillvaro, sina resurser. När samhället jublar åt sjunkande sjuktal. Sjuktal är godkända sjukärenden. Försäkringskassan är de som godkänner ett sjukärende, inte läkaren. Men Försäkringskassan som ska vara den myndighet som värnar om vår trygghet när livet tar en oväntad vänding, de har också fått i uppdrag av Regerigen att få ner sjuktalen till 9 dagar per person och år till år 2020. Men redan nu sker ett trendbrott i kurvan. Sjuktalen sjunker och Strandhäll & Co slår sig för bröstetoch säger att sjukskrivningarna blivit 30.000 st färre. FEL! Det har inte blivit färre sjukskrivningar, färre sjuka - det har blivit färre GODKÄNDA sjukskrivningar/sjukintyg! Alltså 30.000 fler avslag! Allt för sjuktalens skull.

Nu är det 30.000 fler anhöriga som får dra ett tyngre lass, både ekonomiskt och hjälpmässigt i hemmen. Det är 30.000 fler sjuka som drabbas av utanförskap och utförsäkringar. Dessutom riskerar dessa 30.000 att bli fattiga pga samhällets trygghetssystem som sviker i jakten på siffror. Fattigdom kan leda till otroligt många personliga tragedier utöver de som den sjuke redan drabbats av. Sjuktal är en förödande siffra som inte borde användas som den gör idag. Den visar inte hur friska eller sjuka vi är, den visar inte hur många som kan eller inte kan arbeta. Den visar endast godkända sjukskrivningar. Inte hur friska vi är. Bara godkända sjukintyg. Detta är viktigt och något som tydligen måste upprepas, då retoriken från Strandhäll & Begler ger sken av en annan sak - fel sak. Kallas detta vita lögner? Trixande med siffror? 

Sjuktalen visar alltså inte alla de som idag får avslag. Vi får tyvärr bara läsa en promille av alla ärenden i media. Där samhället som springer på i sitt ekorrhjul inte vågar tror på historierna - till den dagen deras ekorrhjul fått motorstopp och de själva står där med det ofattbara avslaget från Försäkringskassan i sin hand. Då börjar man förstå. För sent.

Jag trodde inte på historierna om alla de sjuka som sprakades ut av FK under Alliansens tid. Jag trodde historierna var extrakryddade. För om det var så illa som folk berättade, varför tilläts systemfelet få fortsätta? Politikerna och cheferna hade väl rätt? Och folket som drabbades fel? Nu inser jag att politiker och chefer räddar sitt egna skinn och offrar sina medmänniskor. Allt för sjuktalen, en hög lön in på kontot och en fet bonus pga uppnådda mål. Mål som offras med människor. Och deras anhöriga. 

 

Jag har vaknat. Även jag trodde sällan på på historierna - nu vet jag bättre!

Jag vet inte om jag är ensam om att ha förlorat förtorendet så hårt för vår Regering - oavsett politisk färg. Jag påpekar detta maktmissbruk ofta och jag skäms ibland för min enkelspårighet. Men som sjuk, och det svårt kroniskt sjuk, måste jag kunna lita på ett system som utger sig för att värna om tryggheten när livet tar en oväntad vändning. Jag är beroende idag - efter 30 års yrkesarbete - av samhället. Jag skäms över det och skulle gärna slippa vara i denna beroendeposition. Men just detta gör att jag inte heller kan acceptera att det idag fylls av vita lögner, trixande med siffror, rent av falska påståenden och ett legitimicerande att slå på sjuka och svaga. Jag förstår om ni som jobbar skriker över att vi sjuka kostar - men glöm inte vem som betalar för ert jobbskatteavdrag. Var kommer de pengarna ifrån, de som Alliansen beslutade kring? Det skulle, och ska fortfarande, löna sig att arbeta... Arbete, och rätta in sig i ledet, är vår nya religion...

Men vi som inte kan arbeta, vi ska straffas. Vi bekostar mycket, vi offras för siffror på pappret och vi blir fullt legitima måltavlor för kränkningar och förminskande. För Strandhäll & Begler säger ju att rätt försäkring tillfaller rätt person, sjukförsäkringen bedöms rättssäkert och sjuktalen sjunker nu pga att folk blir "friskare".

Alltså är vi fel personer?

För att vi blivt "bedömda" av FK på ett rättsosäkert sätt?

Men de glömde faktan och den finns det mängder av. De glömde människorna, också de finns det mängder av dessvärre,  bakom sina blodiga siffor. De som kastas utför stupet. De som kastas ut i utanförskapet och där samhället håller för öronen när de hör skriken?

Så min undran efter att ha ägnat några dagar åt att läsa artiklar (skrivna av olika journalister) med era uttalanden och ord, era debattkommentarer och egna uttalanden på Facebook-sidor:

Strandhäll & Begler - befinner vi oss på samma planet? Jag vet att jag befinner mig på planeten Jorden, var finns ni? Finns vi ens i samma Galax? För på samma planet, i samma land - med samma upplevelser och fakta - det är vi definitivt inte!

Ni måste befinna er på en kall, kall planet - långt utanför vårt solsystem. För hur kan man annars agera såsom ni gör? Hade jag er position skulle jag se möjligheterna till förbättreing, inte använda min makt att möjliggöra mobbing, kränknngar av sjuka och svaga som ni gör idag - genom era ord och handlingar. 

Hallå Strandhäll & Begler, Regeringen och Försäkringskassan - när ska ni landa hos oss? 

 

 

 

Mina övriga källor (förutom min egna upplevelse, andras berättelser och bloggar, min husgud ISF och domstolsbeslut) är ofta:
Försäkringskassans egna bibel Vägledningen - som ska visa handläggaren hur denne ska agera är en nyckeldokumentation som alla drabbade borde ladda ner för att veta hur ett sjukärende kommer att hanteras. Här finns bl a författningsbestämmelser, metodsstöd för handläggaren, allmänna råd, rättspraxis och JO's beslut (som FK ändå struntar i). Frångår FK denna vägledning så gör de fel. Och fel gör de. Massor. Allt för sjuktalen. Som satts av Regeringen. I ett Regleringsbrev
 
Jag har begränsat mig i detta blogginlägg. Annars var risken att det skulle bli en hel roman.

 

 
me/cfs #FKstress #jagsaknas #människanbakom Ann-Marie Begler Annika Strandhäll Inspektionen för sjukförsäkringen Kroniskt sjuk Regleringsbrev Försäkringskassan 2017 Sjukförsäkring Stupstocken långtidssjukskriven me/cfs sjuktal

Kommentera här: